Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Passerad inflationstopp ger stöd i tillväxtsvacka

Inflationen har toppat och vi är på väg mot tidpunkten för den första räntesänkningen från den amerikanska centralbanken. Andra positiva faktorer som är värda att lyfta är att kinesisk tillväxt går mot strömmen och bidrar till vårt huvudscenario om en mjuklandning och en relativt grund och kortvarig recession. I den negativa vågskålen ligger att en recession alltid kan bli besvärligare än man önskar och att centralbankernas rekordsnabba räntehöjningar verkar med fördröjning.

Allokering

Givet ovan bild fortsätter vi med hållningen att det är klokt att fortsatt sprida risken på flera olika tillgångsslag och undertillgångsslag. Inom svenska aktier har vi minskat på positionen mot rena valuebolag, förutom i den strategin som fokuserar just på valuebolag. Inom globala aktier har vi övervikt mot stora tillväxtbolag som fungerar som ett bra komplement till den svenska aktieportföljen. Vi bibehåller också tills vidare vår partiella valutasäkring av den amerikanska dollarn som vi initierade i höstas. Ränteportföljerna har för ovanlighetens skull en tämligen neutral sammansättning av ränte- och kreditrisk. Alternativdelen lever sitt eget liv och har, som avsett, låg korrelation mot aktie- och ränteportföljerna. Sammantaget ger det ovanligt breda portföljer som på aggregerad nivå har en neutral aktievikt kombinerat med övervikt mot räntebärande placeringar på bekostnad av andelen alternativa placeringar. Denna komposition har gjort att vi fick positiv utväxling under hösten och årets inledande rally samt undvikit att tappa mark när oförutsedda händelser som bankhaverier med mera drabbat marknaden. 

Värdering och börsutveckling

Världsbörserna har i stort rört sig sidledes under de senaste tolv månaderna men med stora slag upp och ner. Företagssektorn på aggregerad nivå har levererat en överraskande stabil vinstnivå. Värderingarna ligger kring ett historiskt snitt. Runt hörnet väntar räntesänkningar, inflation som faller tillbaka och en vändning i konjunkturen men vi behöver antingen lägre värdering eller en tydligt positiv riktning för tillväxt- och inflationsutsikterna för att bli mer positiva till globala aktier i nuläget. Vi har däremot en försiktigt positiv syn på den nordiska börsen för återstoden av året, då den solida vinstutvecklingen överväger de negativa faktorerna.  

Ny investeringsvåg, statusen i det svenska banksystemet och en djupdykning i alternativa investeringar.

I denna utgåva av Investment Outlook lanseras även tre teman:

Globala aktier  

 • Räntehöjningar, klen ekonomisk tillväxt och turbulens i banksektorn har inte bitit på börserna 
 • Företagsvinsterna överraskar positivt för första kvartalet, men vi ser fortsatt nedsiderisk för vinsterna i år 
 • I ett kortsiktigt perspektiv är vi njugga till börsen då värderingen inte är tillräckligt låg för att kompensera för de osäkra ekonomiska utsikterna 
 • Tilltagande ekonomisk tillväxt, låga värderingar och ett annalkande slut på räntehöjningarna i USA talar för emerging markets 

Ränteinvesteringar  

 • Centralbankerna allt närmare en slutpunkt i räntehöjningscykeln 
 • Obligationsräntor förväntas vända nedåt under andra halvan av året i linje med centralbankernas retorik   
 • Starka absoluta räntenivåer inom både IG och HY men relativt snäva kreditspreadar 
 • Fortsatt försvagad USD och lägre räntor kan ge stöd åt emerging markets debt 

Nordiska aktier  

 • Stadig vinsttillväxt, verkstadsindustrin skiner 
 • Energipriser, fordon och Kina ger stöd 
 • Fastigheter, skog, konsument, olja och telekom tynger 
 • Skört sentiment, centralbanker och inflation i fortsatt fokus 
 • Bankoro ger möjligheter för investerare, belyser fördröjd effekt av högre räntor 

Kontakta oss

Customer service