Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Placerare blickar förbi mjuklandning

Vår huvudtes för 2024 är att de positiva drivkrafterna, successivt lägre räntor och bottenkänning för konjunkturen ger förutsättningar för en bredare börsuppgång, driven av tidigare eftersläntrare. Potentialen begränsas dock av att mjuklandningsscenariot i stort sett redan är diskonterat i marknaden. Vi förordar likväl den positiva planhalvan avseende risktillgångar, alltså mellan neutral och övervikt.

Allokering

Strukturen i våra portföljer är sådan att de utvecklas väl under stigande riskaptit och tappar när riskaversionen tilltar. Det innebär att vi är överviktade mot risk även om aktieandelen bara är marginellt överviktad. I den globala delportföljen bibehåller vi en övervikt mot förra årets vinnare, amerikanska stora tillväxtbolag. Detta kompletteras med en övervikt mot små och medelstora företag med inriktning mot lägre värderade företag. Tydliga undervikter återfinns mot Europa och vissa defensiva sektorer. Håller vårt huvudscenario är det troligt att vi successivt justerar denna komposition under året. 

Inom svenska aktier är fokus på aktiespecifikt risktagande bland de större bolagen på börsen kompletterat med vad vi bedömer vara en lämplig andel mindre och medelstora företag som vi investerar i via småbolagsfonder. De senare hade en svag period under hela 2022 och under 2023 bortsett från rallyt under det sista kvartalet. Den svaga perioden medförde en välbehövlig nedjustering av värderingsparametern och framöver ser det bättre ut. Inom räntebärande placeringar räknar vi inte med fortsatt lägre kreditspreadar eller tydligt fallande långräntor. Kortare löptider å andras sidan ska följa med nedöver allteftersom centralbankerna sänker sina styrräntor. Därför inleder vi året med neutral exponering mot företagsobligationer inom High Yield och övervikt mot Investment Grade och behåller en duration på drygt 3 år.

Värdering och börsutveckling

USA kommer inte att helt dominera utvecklingen i år utan får sällskap av Europa och Japan och till slut också emerging markets, som lämnats i kölvattnet under några år. Naturligtvis är Kina fortfarande nyckeln till de asiatiska och till viss del de latinamerikanska börsernas utveckling, men vi förväntar oss en hygglig tillväxt i Kina och en viss flirt med finansmarknadernas aktörer. För närvarande är vi dock mest förtjusta i teknologisektorn samt småbolagen på global basis. IT-bolagen för dess höga vinstökningstakt samt strukturella tillväxt och småbolagen för dess uppvärderingspotential i en annalkande positiv makromiljö.

Kina i fokus och en djupdykning i den cirkulära ekonomins möjligheter

I denna utgåva av Investment Outlook lanseras även två teman:

Globala aktier

 • Starkt börsår med de stora teknikbolagen i förarsätet
 • Bredare uppgång i slutet på året med småbolagen i täten
 • Teknologisektorn inleder en period med stora vinstökningar
 •  Lägre räntor och ljusnande konjunkturförlopp gynnar småbolagen
 • Kinesiska aktier kan stå inför en vändning efter några dystra år

Ränteinvesteringar

 • Gynnsam inflationsutveckling innebär startskottet för flertalet räntesänkningar
 • Räntefallet i slutet av 2023 minskar nedsidan för långa obligationsräntor 2024
 • Fortsatt höga absoluta räntenivåer inom krediter men begränsad potential från lägre kreditspreadar
 • Stabila tillväxtförutsättningar och gynnsam inflationsutveckling ger stöd åt EMD

Nordiska aktier

 • Räntorna ska ner, vinsterna ska upp. Inget kan väl gå fel?
 • Höga förväntningar efter de senaste månadernas börsrally
 • Höga räntor fortsätter ge avtryck, men lättnad väntar längre fram
 • Rapportsäsongen inleds svagt, vinstprognoser justeras ner
 •  Sambandet vinster och inflation, baksidan av fallande varupriser
 • Låg riskpremium på aktier
 •  Politiska risker negligeras, men kan bli vinstpåverkande denna gång

Kontakta oss