Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Mjuklandning ger börsstöd

Den globala tillväxten bromsar in, vinstprognoserna skruvas ner, men börserna stiger till nya rekordnivåer. Det är inte helt lätt att förstå och manar, allt annat lika, till försiktighet.

Vår bedömning är att aktiemarknaden på kort sikt ser ut att vara optimistisk i överkant. Sentimentet har svängt från pessimistiskt till starkt optimistiskt inom loppet av några månader. En rekyl på börserna ser därmed ut att vara i antågande. Bättre konjunktur är till stor del diskonterad, vilket begränsar börsernas potential på kort sikt. Av taktiska skäl förordar vi därför en mindre andel aktier än normalt.

Ljusare omvärldsbild

Höstens börsuppgångar har ändå stöd i flera positiva krafter. Omvärldsbilden stabiliseras med framsteg i handelssamtalen, ljusning i Brexit-mörkret och inte minst centralbanker som skyndar till tillväxtens undsättning via sänkta räntor och obligationsköp. Vi räknar med att recession undviks genom att tillväxten mjuklandar samtidigt som räntorna förblir låga länge.

Börsen på nya högstanivåer

Börserna når nya högstanivåer trots svag makroekonomisk statistik och dystra inköpschefer inom industrin. Rapportperioden har överraskat positivt relativt de lågt ställda förväntningarna, vilket har räckt för att ihop med ovan nämnda positiva krafter ge stöd åt börserna.

Sektorrotation från defensiva till cykliska aktier

Intresset för cykliska, lågt värderade bolag som varit svalt under ett decennium har väckts till liv igen. Trygga, icke-cykliska bolag med utmanande värdering har agerat finansieringskälla. Rotationen har gått snabbt och rörelsen har varit kraftig, så kortsiktigt lär rotationen pausa i väntan på bättre konjunktursiffror. På sikt bör dock värderingsgapet fortsätta att minska.

Utmanande värderingar med få avkastningsalternativ

Börserna kan mycket väl fortsätta stiga, men riskbilden bör ändå göra den omsorgsfulle försiktig. Årets kraftiga uppgångar innebär rimligen att många goda nyheter redan ligger i kurserna, vilket skapar fallhöjd. Värderingarna är utmanande och dämpad vinsttillväxt begränsar också börspotentialen, samtidigt som avkastningsalternativen är få i den ultralåga räntemiljön vi har idag. 

Investerare drivs längre ut på riskskalan

Centralbankernas ökade närvaro i räntemarknaden via kvantitativa lättnader och extrema styrräntenivåer har gjort att räntorna är fortsatt låga, även om de sedan början av hösten har rört sig uppåt. Vår bedömning att det från nuvarande nivåer fortfarande finns utrymme för lägre räntor. Vi ser vissa fördelar med krediter (företagsobligationer) med högre risk framför statsobligationer. Även ränteplaceringar i tillväxtmarknader är intressanta.

Förväntad avkastning kommande 12 mån (i SEK)

Aktier Avkastning Risk
Aktier (utvecklade marknader) 7,0% 13,8%
Tillväxtmarknader (lokal valuta) 7,7% 14,2%
Svenska aktier 8,0% 14,7%
Räntebärande placeringar Avkastning Risk
Statsobligationer -0,3% 1,3%
Företagsobligationer IG Investment Grade (Europa) 2,1% 3,3%
Företagsobligationer HY High Yield (EuropaUSA 50/50) 3,0% 4,2%
Tillväxtmarknadsobligationer (Emerging Market Debt) i lokal valuta 6,7% 8,0%
Alternativa investeringar Avkastning Risk
Hedgefonder 3,5% 6,0%

 

Källa: SEB, prognoser nov 2019

Customer service