Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Orosmolnen skingras när dubbelvändningen tar form

Investerares riskvilja och preferenser för olika typer av finansiella instrument har under 2023 dominerats av centralbankernas åtstramning för att bemästra den höga inflationstakten. Avkastningen har pendlat fram och tillbaka under året men sammantaget har absolutavkastningen i en sammansatt portfölj överraskat positivt om vi betänker att den inkluderar en period med stora geopolitiska utmaningar, centralbanker som trycker hårt på bromsen och globala vinster som rört sig sidledes. Under 2024 bör bilden succesivt ljusna men först ska vi ta oss igenom en inbromsning samt med tålamod invänta de kommande räntesänkningarna från centralbankerna. Investerare vädrar morgonluft men det kommer att finnas fallgropar. Därför nöjer vi oss än så länge med en normal riskexponering.

Allokering

Under året har vi inte tillämpat recessionsportföljer utan hållit en bred riskspridning med en neutral allokering mellan tillgångsslagen. Det gör att vi fått draghjälp av de stora amerikanska tillväxtbolagen och den starka dollarn, samt den i Sverige rådande positiva drivkraften från företag med lägre värdering än snittet. Successivt har vi reducerat denna faktorexponering men har fortfarande en viss övervikt i de portföljer som inte är rena valueportföljer. I ränteportföljerna har vi förlängt den genomsnittliga löptiden efter att tidigare haft en mycket kort sådan. Andelen företagsobligationer är något högre än i index. Vi överviktar räntebärande placeringar på alternativa investeringar och hedgefonders bekostnad i de mandat som har den sistnämnda tillgångsklassen. Illikvida investeringar kommer i många skepnader och har per definition en längre investeringshorisont, därmed utgör de utmärkta komplement till en traditionell portfölj.

Värdering och börsutveckling

Summerar vi året hittills visar de flesta börserna på tydliga uppgångar. Det bistra makroklimatet med svag tillväxt och hög inflation är inte gynnsamt för aktier, men ändå har de breda indexen utvecklats positivt, vilket är ovanligt. I täten hittar vi framför allt tillväxttunga amerikanska Nasdaq och den valutadopade japanska börsen medan Stockholmsbörsen och småbolag, både globalt men särskilt i Sverige, tillhör förlorarna. Uppgången för tillväxtsegmentet förklaras till stor del av “Magnificent Seven” vars framgångar har belönats rikligt på börserna och de utgör nu en stor del av såväl amerikanska som globala börsindex.

Medicinen som kan vara är ett gigantiskt steg för mänskligheten och en uppdatering kring elmarknaden

I denna utgåva av Investment Outlook lanseras även två teman:

Globala aktier

 • Resultaten överraskar positivt igen, men svaghetstecken i orderingång och organisk tillväxt oroar
 • Smal uppgång på världsindex med the ”Magnificent Seven” i förarsätet
 • Investerare letar med ljus och lykta efter exponering mot AI
 • Småbolagen har fått sig en törn för mycket och lockar till köp

Ränteinvesteringar

 • Fed, ECB och Riksbanken har levererat sina sista höjningar
 • Fokus flyttas till tidpunkten för första sänkning som förväntas ske Q2/Q3
 • Långräntor vänder nedåt, snabbare takt i USA än Sverige och Tyskland
 • Kreditspreadar tillbaka på normaliserade nivåer men utmaningar i horisonten för HY
 • Möjlig mjuklandning och Fed-sänkningar ger visst stöd åt EMD   

Nordiska aktier

 • Räntetopp har sannolikt passerats
 • Ledande indikatorer har sannolikt bottnat
 • Höga realräntor utgör kraftfull motvind
 • Fortsatt osäkra vinstutsikter, hur mycket skada har ekonomin tagit?
 • Höga räntor bromsar grön omställning
 • Relativvärdering lockar inte
 • Småbolag i strykklass

Kontakta oss