Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Tuffa tider – högre potential

De nedjusterade framtidsutsikter och de högre diskonteringsräntorna i det finansiella systemet har förändrat ekvationen för risktagande på ett tydligt sätt. Prisjusteringen inom kapitalmarknaden har varit dramatisk med stora börsnedgångar, betydande kursnedgångar på obligationer samt kraftiga skillnader i utveckling mellan olika typer av företag, regioner och stilar. Andra effekter är också att den amerikanska dollarn har rusat i höjden och fastighetspriserna har vänt från plus till minus.

Processen har pågått under cirka ett år, men trots att det fortsatt finns en hel del problem framför oss så har även en del saker förbättrats. Exempelvis är vi nära en situation där centralbankerna kan avsluta sina räntehöjningar då vi ser tendenser till att inflationstakten viker ner från mycket höga nivåer. Den faktiska underliggande räntan, statsräntan, har gått från nära noll och i vissa fall i negativt territorium, till dagens betydligt mer intressanta nivåer.

Allokering

Balansen mellan positiva och negativa faktorer har förskjutits och påverkar vårt beslut avseende lämplig riskdisposition. På den positiva sidan återfinner vi en mer tilltalande värdering av både aktier och räntebärande placeringar även om det fortsatt gäller att vara selektiv. Dessutom är placerare fortfarande riskaverta vilket ger en positiv signal när det gäller positionering, riskaptit eller vad vi nu vill kalla den försiktiga kollektiva portföljen bland placerare kontra det historiska genomsnittet. Vidare ser den problematiska inflationsimpulsen och dess negativa effekter ut att kulminera i närtid. I den negativa vågskålen återfinner vi främst en svag konjunktursignal som inte kan få det traditionella stödet från centralbankerna, då dessa är fullt upptagna med att motverka den höga inflationen. Dessutom finns det, som nämnts ovan, alltid en förhöjd risk när vi går från en mycket låg räntenivå till en högre. Sammantaget finner vi det därför lämpligt att kvarstå vid en neutral risknivå.

I vår utländska aktieportfölj har vi bland annat adderat en partiell valutasäkring mot den amerikanska dollarn, vilket i realiteten är snarlikt med att öka andelen svenska aktier på globalas bekostnad.

Värdering och börsutveckling

Börsåret och dess utveckling avseende sektorer och bolag har präglats av det som händer nu och är inte särskilt framåtblickande, vilket inneburit att ränteuppgången har fått styra. Således har bolag med stora vinster nära i tiden (låg värdering) utvecklats bäst, medan bolagen som genererar vinster längre fram i tiden utvecklats sämst i år. En förklaring utöver den högre diskonteringsräntan är att värderingarna sprang i väg för långt under föregående år, alltså det fanns för mycket luft i kurserna i de tillväxt- och kvalitetsstämplade bolagen. Luften har i de flesta fall pyst ur och därför ser vi positivt på många bolag med dessa karakteristika, utifrån våra prognoser avseende inflations- och ränteutveckling som förväntas modereras under 2023 och normaliseras under 2024.

Automatisering och energilagring

Läs gärna mer i den fullständiga rapporten, där vi ger dig extraläsning i form av två intressanta teman:
Energilagring – kraften att lyfta sol och vind till nästa nivå
Automatisering – ny teknik och bättre lösningar

 

Kontakta oss

Customer service