Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Positionering inför normalisering

Bild på  stenar vid vatten.

Hittills har året bjudit på många överraskningar. Bland annat kan vi glädjas åt att företagssektorn stått för en fenomenal vinståterhämtning, vilket varit den främsta orsaken till att börsavkastningen varit så kraftfull. Nu anpassar sig kapitalmarknaden till nya förutsättningar när vi rör oss från den dramatiska återhämtningsfasen till mer normal tillväxt- och inflationstakt samt en förväntan om positiv vinstökningstakt mot den långsiktiga trenden. Finans- och penningpolitiken väntas gå samma väg, dvs stödåtgärderna monteras sakta ner. Detta minskar marknadspotentialen, men vi bedömer den fortsatt som positiv.

Bland de positiva faktorerna hittar vi prognoser om hög global tillväxttakt och vinstökningar, stödjande penning- och finanspolitik samt relativvärdering. På den negativa sidan finns den höga absoluta värderingsnivån, investerares ofta redan offensiva positionering och den höga totala skuldsättningen. I denna miljö har vi valt att minska risken något i våra modellportföljer.

Normalisering efter rekordstora vinstuppgångar

I förra utgåvan av Investment Outlook (maj 2021) skrev vi att ”för att komma rätt i allokeringen inom aktiemarknaden har det varit viktigt att följa utvecklingen av inflationen och räntenivån”. Detta samband har fortsatt att råda där en av de större överraskningarna under sommarmånaderna var att de långa 10-åriga statsobligationsräntorna föll tillbaka så mycket som de gjorde. I kölvattnet av denna räntemarknadsrörelse flyttade placeringar i aktiemarknaden från cykliska och lägre värderade företag till högt värderade så kallade kvalitetsbolag brett inom flera sektorer samt till tillväxtföretag, och för första gången på länge också till defensiva företag inom exempelvis läkemedelssektorn.

De fem senaste rapportsäsongerna har med råge överträffat marknadens och analytikernas förväntningar, vilket är en mycket viktig förklaring till de kraftiga uppgångar vi sett på världens börser. I skrivande stund förväntas globala vinster för 2021 landa på en uppgång om 47 procent. 2021 års vinster förväntas därmed landa kring 20 procentenheter högre än motsvarande siffra för 2019.

Förväntad avkastning justeras, men förblir positiv

De låga räntornas påverkan på värderingsnivåerna i kombination med förväntade positiva vinstökningar, samt en fortsatt stimulativ centralbankspolitik, resulterar i fortsatt ihoppressade kreditspreadar. Det ger sammantaget en 12-månadersperiod där vi förväntar oss positiv avkastning för risktillgångar, men till en högre volatilitet än vad som rådde före pandemin. Studerar vi var tillgångsklass för sig har detta redan inträffat via dramatiska flöden mellan olika typer av aktier. Avkastningsestimaten nedan är något lägre än i föregående utgåva av Investment Outlook, främst en effekt av att vi lagt ännu en period med god avkastning bakom oss.

Grön omställning, räntenivåer och digital utbildning i fokus

Vi presenterar som vanligt några aktuella teman. I vårt första tema fördjupar vi oss i den gröna omställningen; vad status är, vilka ambitioner som finns och vilka investeringsmöjligheter som kan uppstå. Det andra temat behandlar långsiktiga räntenivåer, från 16 procent under 1980-talet till under 1 procent i USA idag. I det tredje, och sista, temat djupdyker vi i digital utbildning, som spelat en väsentlig roll under nedstängningar till följd av pandemin världen över.

Förväntad avkastning kommande 12 mån (i SEK)

Aktier Avkastning Risk*
Aktier (utvecklade marknader)

7,2 % 15,4 %
Tillväxtmarknader (lokal valuta) 7,2 % 15,3 %
Svenska aktier 7,9 % 16,8 %
     
Räntebärande placeringar Avkastning Risk*

Statsobligationer

-1,1 % 1,4 %

Företagsobligationer IG
Investment Grade (Europa)

-0,3 % 7,2 %
Företagsobligationer HY
High Yield (Europa/ USA 50/50)
1,6 % 11,1 %
Tillväxtmarknadsobligationer (Emerging Market Debt)
i lokal valuta
4,3 % 8,2 %
     
Alternativa investeringar Avkastning Risk*
Hedgefonder 3,5 % 6,0 %

 

*24 månaders historisk volatilitet

Källa: SEB, prognoser september 2021

Customer service