Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Tillfälligt avbrott i återhämtningen

Bild på en skog.

Vi har snart lagt ett mycket besvärligt år bakom oss. Situationen är nu mer stabil, trots att vi har drabbats av ett nytt bakslag med ökad smittspridning av covid-19. Uppmuntrande nyheter om stundande vaccin och ett amerikanskt valresultat som landade väl bland investerare bidrar till att vi känner mer tillförsikt och kan höja blicken mot 2021 och 2022. Successivt kommer samhället att öppnas upp under 2021. Reagerar vi som vi brukar, bör det även finnas ett uppdämt konsumtionsbehov.

Akutinsatser byter skepnad

Återgången till ett mer normalt fungerande samhälle och en mer robust ekonomisk situation stöttas fortsatt av centralbanker. De ser till att det finns gott om likviditet i systemet de kommande åren och säkerställer att räntor inte skjuter i höjden. Parallellt kommer vi att få se nya finanspolitiska insatser av sällan skådat slag, som i takt med att återhämtningen förstärks, byter skepnad från akutinsatser till framåtblickande initiativ, exempelvis inom den gröna omställningen i världen.

Låga räntor ger få avkastningsalternativ

Priset på finansiella tillgångar är nu tämligen höga ur ett historiskt perspektiv. Detta balanseras dock av en ljus prognos för både BNP-tillväxt och vinster kommande år. Räntenivåerna är också extremt låga och förväntas så förbli under lång tid framöver, vilket ger få avkastningsalternativ. Det senare påverkar relativpriser och skapar tolerans för högre värderingar. Våra investeringsportföljer är fortsatt positionerade för stigande börser och företagsobligationsmarknader. Den historiskt höga prissättningen dämpar dock omfattningen i vår övervikt mot risktillgångar.

Investeringsområden med potential

Vi presenterar som vanligt några aktuella teman. Det första temat vi fördjupar oss i är aktieutdelningar. Företag med hög utdelningsnivå har haft det motigt på börsen under flera år, trots att hög utdelning intuitivt borde vara attraktivt när räntenivåerna är låga.

Vårt andra tema beskriver utvecklingssteget Industri 4.0. Det handlar om vilka moderna metoder som finns för att driva ett industriföretag så effektivt och flexibelt som möjligt, och några svenska företag som idag ligger i framkant på området.

Förväntad avkastning kommande 12 mån (i SEK)

Aktier

Avkastning

Risk

Aktier (utvecklade marknader) 8,8 % 18,0 %
Tillväxtmarknader (lokal valuta) 8,9 % 17,3 %
Svenska aktier 8,9 % 18,1 %

Räntebärande placeringar

Avkastning

Risk

Statsobligationer -0,3 % 1,4 %
Företagsobligationer IG
Investment Grade (Europa)
1,7 % 7,0 %
Företagsobligationer HY
High Yield (Europa/ USA 50/50)
2,7 % 11,1 %
Tillväxtmarknadsobligationer
(Emerging Market Debt)
i lokal valuta
6,5 % 10,4 %

Alternativa investeringar

Avkastning

Risk

Hedgefonder 3,5 % 7,0 %

 

*24 månaders historisk volatilitet

Källa: SEB, prognoser i november 2020

Customer service