Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Huvudvy med huvudbry

Hög inflation, centralbanker som snabbt måste höja räntorna, covidnedstängningar i Kina, kriget i Ukraina och tydligt lägre tillväxtförväntningar har plågat marknaden under året. Riskaptiten har fallit samman allteftersom problemen tilltagit. Vi förväntar oss en stabilisering i närtid, men konstaterar att riskbilden är fortsatt besvärande.

Den problematiska inledningen på året har skapat en omfattande riskaversion och prissättningen av finansiella tillgångar har tydligt modererats och i vissa fall dramatiskt reducerats. Det innebär att det generella risktagandet bland placerare nu är klart lägre än vad det var vid årsskiftet. Investerarna har, åtminstone, delvis anpassat sig till de försämrade förutsättningarna som nu råder.

Huruvida det är tillräckligt eller inte är till stor del beroende av om de nu rådande negativa krafterna kulminerar i närtid eller inte. Det vore mycket välkommet med signaler om att inflationen nått sin topp. Då minskar pressen på räntemarknaden och centralbankerna. En avtrappning av kriget i Ukraina samt ett kinesiskt samhälle med mindre omfattande covidnedstängningar skulle också hjälpa till att lätta på trycket.

Värdering och börsutveckling

Börserna befinner sig onekligen i en negativ trend trots att bolagen visar rekordvinster och fortfarande kan ta bra betalt för sina varor och tjänster. Blickar vi framåt ser vi uppenbara risker med fallande ekonomisk tillväxttakt, lageruppbyggnad, fortsatta logistik- och komponentproblem, kostnadsinflation, stigande löner samt marginaler som är historiskt höga med klar risk att falla tillbaka. Centralbankerna väntas dessutom höja styrräntorna i rask takt vilket oftast resulterar i en recession. Men och andra sidan är allt detta känt och därmed har ett relativt negativt scenario möjligen diskonterats.

Stockholmsbörsen sticker ut med en nedgång på över 20 procent i skrivande stund. Stockholm är överlägset svagast i Norden och en av de sämre börserna i världen. Den svaga relativutvecklingen är helt i linje med vad vi tidigare har varnat för och inte förvånande i ljuset av den värderingsmässiga bubbla som blåstes upp under pandemin.

Risker

2022 har redan blottat ett flertal risker. Flera av dem är fortsatt närvarande och nya kan uppstå. De som urholkat riskviljan är främst: Den besvärande höga inflationsnivån som sätter tryck på centralbanker, Kinas covidbekämpning och Kriget i Ukraina. Vidare är konjunkturriskerna tydliga eftersom betydande justeringar av tillväxtprognoserna lanserats under året samt problematiken som kan uppstå när centralbankerna, och då speciellt den amerikanska, ska försöka krympa sin balansräkning vilket tidigare har resulterat i hög volatilitet.

Slutligen är det viktigt att poängtera att samtliga ovanstående negativa risker har en motkraft som innebär att de kan mattas av och då kan det vara så att de har i för hög grad diskonterats i kapitalmarknaden. Det innebär att dessa risker fortsatt kommer att påverka riskaptiten men att deras genomslag kan bli både positivt och negativt.

Energiomställning och cybersecurity i fokus

I denna utgåva av Investment Outlook presenterar vi två teman. I det första temat fördjupar vi oss i energiomställningen ”För trygghet, ekonomi och klimat”. Vårt andra tema djupdyker i Cybersecurity , ett område som blivit allt viktigare och som vi inte kan nonchalera.

Kontakta oss

Customer service