Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Motkrafter utmanar ljus börsbild

Bild på en skog.

Utvecklingen av konjunkturen och vinstgenereringen i företagssektorn har överträffat marknadens prognoser under samtliga kvartal sedan pandemiutbrottet för ett drygt år sedan. Detta har varit i linje med vår förhoppning och prognos, då vi allt sedan senvåren 2020 har valt att övervikta risktillgångar såsom aktier och företagsobligationer i våra portföljer. Bland de positiva faktorerna hittar vi prognoser om hög global tillväxttakt och vinstökningar, stödjande penning- och finanspolitik samt relativvärdering. På den negativa sidan finns den höga absoluta värderingsnivån, investerares ofta redan offensiva positionering och den höga totala skuldsättningen.

Fantastisk vinstutveckling väntas under 2021-2022

Börserna har fortsatt att stiga i imponerande takt i år, med uppgraderingar av vinst- och tillväxtprognoser som främsta förklaring till de fortsatta uppgångarna. För att komma rätt i allokeringen har det varit viktigt att följa utvecklingen av inflationen och räntenivån, då rotationen skett i samklang med utvecklingen för den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan. När den stigit har det strömmat pengar till cykliska sektorer och när den vänt nedåt har flödet riktats mot tillväxtbolagen.

För innevarande år ligger vinstökningsprognosen globalt på 35 procent och förväntningar om ytterligare 11 procent nästa år. Tittar vi i backspegeln slutade 2020 med ett vinstfall på 18 procent. Slår vi ihop de tre åren och drar ett snitt för perioden hamnar vi kring 7 procent per år i vinstökningstakt, vilket är ganska nära ett historiskt snitt.

Fortsatt positiv förväntad avkastning

Trots att fallhöjden är ständigt närvarande, medan potentialen för fortsatta uppgångar är mer begränsad än den varit under det senaste året, förväntar vi oss positiva avkastningar under de kommande tolv månaderna. Drivkraften är kraftigt stigande vinster i en miljö där vi förväntar oss att värderingsmultiplarna är intakta. I vanlig ordning förväntar vi oss också att vi i kommer att få uppleva temporära riskspikar eller vinsthemtagningar. Förväntad avkastning för aktier är i stort sett i harmoni med förväntad vinsttillväxt för 2022.
Vi bedömer att nuvarande trender med cykliska förtecken håller i sig i närtid, men att en mer defensiv inriktning på sektor- och bolagsval är melodin när tillväxttakten klingar av under andra halvåret. Starka underliggande trender, pådrivna av massiva politiska initiativ, talar också fortsatt för bolag med inriktning mot hållbarhet.

Hälsovård och E-sport i fokus

Vi presenterar som vanligt några aktuella teman. I vårt första tema djupdyker vi i Hälsovårdssektorn, som varit i strålkastarljuset under hela pandemin, men som på börsen hamnat i skuggan av investerarnas fokus på tillväxtaktier vs. cykliska aktier. Det andra temat vi fördjupar oss i handlar om Gaming-sektorn, som är en snabbväxande storindustri med flera framgångsrika nordiska företag.

Förväntad avkastning kommande 12 mån

Aktier

Avkastning

Risk

Aktier (utvecklade marknader) 8,8 % 16,2 %
Tillväxtmarknader (lokal valuta) 8,8 % 15,7 %
Svenska aktier 9,0 % 18,7 %

Räntebärande placeringar

Avkastning

Risk

Statsobligationer -0,6 % 1,5 %
Företagsobligationer IG
Investment Grade (Europa)
0,4 % 7,2 %
Företagsobligationer HY
High Yield (Europa/ USA 50/50)
1,5 % 11,0 %
Tillväxtmarknadsobligationer
(Emerging Market Debt)
i lokal valuta
5,4 % 8,9 %

Alternativa investeringar

Avkastning

Risk

Hedgefonder 3,5 % 6,0 %

 

*24 månaders historisk volatilitet

Källa: SEB, prognoser i maj 2021, i SEK

Customer service