Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Inspiration för stiftelser – Gunhild Stordalen

Hunger för att rädda världen

Vi möter grundaren och styrelseordföranden för EAT Foundation, Gunhild Stordalen, i samband med SEB:s Financial Summit, där hon inför ett hundratal företagsledare håller ett engagerat tal för att visa att omställningen inte bara är en utmaning, utan också skapar stora affärsmöjligheter.

– Det är extremt viktigt att träffa företagsledare. Näringslivet har en nyckelroll för att vi ska nå de globala hållbarhetsmålen. Det är de som måste komma med lösningarna. Vi behöver lyfta fram riskerna med att inte agera, men också peka på de möjligheter som finns för dem som vill gå i första ledet och hitta framtidens nya och hållbara affärsmodeller.

Gunhild Stordalen utstrålar energi och livskraft och visar inga tecken på att vara märkt av den livshotande sjukdomen systemisk skleros, en sjukdom som hon på ett gripande sätt har beskrivit bland annat i ett uppmärksammat Sommar i P1 i fjol. Hon fick diagnosen 2014, samma år som arbetet med EAT Foundation började lyfta och stod inför sitt genombrott.

Hur mår du i dag, var får du din kraft och ditt mod ifrån?

– Jag får energi av att möta folk med engagemang och genomförandekraft. Därför är det här en väldigt bra dag.

– Mod får jag av att se att det lyckas att tänka stort. Målet för EAT är att katalysera och skala upp en radikal omställning av det globala livsmedelssystemet, så att vi kan säkra sund, näringsrik mat till en växande befolkning inom planetens ekologiska gränser.

– På bara några år har vi samlat ett nätverk av mäktiga och inflytelserika aktörer från hela världen och i samarbete med våra partners har vi startat projekt för att hitta vetenskapsbaserade mål och program som kan sörja för att kunskapen omsätts i praktiskt genomförande i stor skala.

– Vi hade aldrig kommit dit om vi inte hade vågat sätta modiga mål.

I sitt sommarprogram berättade Gunhild Stordalen att hon ända sedan barndomen har drivits av tanken av att ”rädda världen”, av att göra något bra för mänskligheten under livsmottot ”du kan göra skillnad”.

Hon utbildade sig därför till läkare med inriktningen att hjälpa och lindra nöden i fattiga länder. Men, engagemanget fick en annan inriktning efter att hon gifte sig med hotellägaren Petter Stordalen.

– Innan jag startade EAT inskränkte sig mitt intresse för mat i stort sett till att äta den. Och ärligt talat kan jag inte ens laga mat. Men, plötsligt fann jag mig själv sitta i styrelsen för en av Skandinaviens största hotellkedjor.

Hon säger att hon inte kunde något om affärer på den tiden, men som läkare och miljökämpe började hon leta efter sätt att driva verksamheten på ett hållbart sätt.

– Jag upptäckte att mat och dryck svarade för så mycket som 70 procent av hotellrörelsens klimatavtryck. Och insåg naturligtvis att det vi serverar våra gäster är viktigt för deras hälsa, liksom för alla människor och djur, som är involverade i leverantörskedjan.

Den fråga som väcktes var: ”Vilken mat ska vi servera som är bra för hälsa, djurhållning, klimat, biologisk mångfald och för de människor som producerar den?”.

– Jag fann bokstavligen talat inget som kunde besvara min enkla fråga om vad som är både hälsosamt och hållbart. Det var frustrerande att jag inte kunde hitta svaret för 190 hotell, men att det inte fanns ett svar för hela jorden var förödande.

Det blev upprinnelsen till EAT Foundation, som 2014 samlade 500 nyckelpersoner från forskning, näringsliv, myndigheter och organisationer till sin första konferens, där den förre amerikanske presidenten Bill Clinton höll inledningsanförandet. Nu i juni hålls för fjärde gången EAT Stockholm Food Forum, ett evenemang som har kommit att kallas ”Davosmötet för mat”.

Ni har kommit långt i ert arbete, vilka mål sätter du upp framöver?

– Först och främst måste vi hitta svar på frågan som hela världen behöver: Vad är både sund och hållbar mat och hur ska vi kunna föda tio miljarder människor år 2050 utan att det går ut över gränsen för vad planeten tål.

– Min goda vän och medgrundare professor Johan Rockström på Stockholm Resilience Center leder en expertgrupp som ska ta fram de svaren tillsammans med professor Walter Willet från Harvard School of Public Health. Det första arbetet från EAT-Lancet-kommissionen kommer nästa år och kommer att ge oss klara mål för framtidens matsystem.

– Ett viktigt mål för mig och EAT framöver är att säkerställa att vi får fram planen, politiken och lösningarna som tar oss dit. Vi behöver extraordinära insatser, men först och främst extraordinära samarbeten. EAT Stockholm Food Forum är just en sådan arena och till hösten arrangerar vi det första regionala EAT Forum i Jakarta, tillsammans med indonesiska myndigheter.

Stiftelsens fokus är mat, hälsa och hållbarhet. Kan det inte finnas en motsättning mellan dessa tre, exempelvis att mätta en växande befolkning och producera mat på ett hållbart sätt? Vilken av de tre är viktigast?

– Det är alltför många som försöker att rangordna utmaningar. Men i verkligheten hänger allt ihop. Det stämmer att mat, hälsa och hållbarhet inte alltid går hand i hand. Det finns till exempel inte tillräckligt med fisk i haven för att hela världen ska kunna följa hälsorekommendationen om att äta fet fisk flera dagar i veckan. Det kommer att vara många viktiga avvägningar för framtiden, men också en rad synergier och möjligheter till win-win.

– Mycket av det som är nyttigt för oss är också bättre för planeten. Och vice versa. Men för att utnyttja dessa synergier och hitta win-win-lösningar behöver vi mer kunskap om sammanhangen och mer av gemensam politik och helhetslösningar. Det är därför EAT jobbar tvärs över fack- och sektorsgränser.

Visste du att ...

  • Medan 800 miljoner människor saknar tillräckligt med mat är det mer än två miljarder som nu får fel och för mycket mat, vilket leder till övervikt, fetma och kroniska livsstilssjukdomar.
  • På global bas utgör nu dålig kosthållning en större hälsorisk än tobak, alkohol och droger sammantaget.
  • Jordbrukssektorn står för upp emot 30 procent av de globala utsläppen av växthusgaser, mer än en tredjedel av minskad biologisk mångfald och 70 procent av färskvattenanvändningen.
  • En tredjedel av all mat som produceras äts aldrig, utan förstörs eller kastas.
  • Med dagens trender i befolkningstillväxt och ändrade matvanor med köttdominerad och högprocessad diet, skulle livsmedelsproduktionen behöva dubbleras för att mätta jordens befolkning år 2050.

Gunhild Stordalen

Gunhild Stordalen är född 1979 i Haugesund och uppvuxen på Muggerud utanför Kongsberg, Norge. Hon utbildade sig till läkare med inriktningen att bli en framstående kirurg. Hon har grundat organisationerna EAT, GreeNudge och Stordalen Foundation, fått pris som Årets miljöhjälte av Världsnaturfonden. Blivit utnämnd till Young Global Leader av World Economic Forum. Fick hösten 2014 veta att hon led av en aggressiv variant av den autoimmuna sjukdomen systemisk skleros.

Kort om EAT Foundation

EAT Foundation grundades 2013 med ambitionen att reformera den globala livsmedelsförsörjningen och lösa ekvationen hur en växande befolkning ska mättas med hälsosam och hållbar mat.