Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Pensionsportfölj 70 och 50 2013

SEB Pensionsportfölj 50 och SEB Pensionsportfölj 70 är färdigpaketerade fondportföljer som består av ett antal utvalda fonder. Där placeras 70 procent eller 50 procent i aktiefonder fram till tänkt pensionsålder, därefter minskas risken successivt genom omplaceringar till en eller flera räntefonder. Placeringen utgår från att du går i pension vid 65 års ålder.

SEB Pensionsportfölj 70

SEB Pensionsportfölj 70
Staplarna visar fördelningen av fonderna i en portfölj innan nedtrappningen börjat.

 

Portföljens utveckling 70

Från den 1 juli 2013 (portföljens start) till den 12 juni 2024: 164,7 procent.
Från den 1 januari 2024 till den 12 juni 2024: 11,5 procent.

Utvecklingen avser portfölj innan nedtrappning av risk.

SEB Pensionsportfölj 50

Graf som visar fördelningen av fonderna i portföljen innan nedtrappning: 50 procent SEB Corporate Bond IC P SEK (D3A) 50, 30 procent SEB Globalfond Lux och 20 procent SEB Sverige Indexnära C Inst. Vid nedtrappning kommer Carnegie Likviditetsfond att ingå.

Portföljens utveckling 50

Från den 1 juli 2013 (portföljens start) till den 12 juni 2024: 111,3 procent.
Från den 1 januari 2024 till den 12 juni 2024: 8,5 procent.

Utvecklingen avser portfölj innan nedtrappning av risk.

Eget val

Vill du vara mer aktiv kan du när som helst byta till andra fonder inom det utbud som gäller för din försäkring.
Ändring fondportfölj (pdf)
Ändring placering (pdf)


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm