Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Avtalspension SAF-LO – traditionell försäkring

Avtalspension SAF-LO är pensionsplanen för dig som är privatanställd arbetare. Det är din arbetsgivare som betalar in premien.

Din arbetsgivare betalar premien

Sparpremien är 4,5 procent av den pensionsgrundande lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp*, och 30 procent av lönen mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp. Du börjar tjäna in till din avtalspension SAF-LO samma månad som du fyller 24 år.

*Inkomstbasbeloppet baseras på löneutvecklingen i samhället och uppdateras varje år.
Aktuella inkomstbasbelopp

Spara tryggt i vår traditionella pensionsförsäkring

När du väljer traditionell försäkring hos oss för din Avtalspension SAF-LO placeras dina premier i flera olika tillgångsslag som till exempel aktier, räntor, fastigheter och alternativa placeringar.

I traditionell försäkring är det försäkringsbolaget som ansvarar för förvaltningen av kapitalet. En välutvecklad investeringsprocess med god riskspridning ger förutsättningar för att uppnå en stabil och långsiktigt god avkastning.

Vi börjar betala ut när du går i pension

Utbetalningen börjar den dag du går i pension, det vill säga normalt den dag du fyller 65 år. Du kan välja att gå i pension tidigare eller senare, dock tidigast vid 55 års ålder. Din pensionsutbetalning kommer att beskattas som inkomst av tjänst.

Återbetalningsskydd – för dina efterlevandes skull

Ett återbetalningsskydd innebär att dina efterlevande får den pension som du har tjänat in och skulle ha fått själv, om du skulle avlida innan hela pensionen har betalats ut.

Pengarna betalas i första hand ut till din make, registrerade partner eller sambo och i andra hand dina barn i lika delar (oavsett ålder). Du kan ändra turordning eller fördela beloppet mellan flera förmånstagare genom att skriva ett särskilt förmånstagar­förordnande hos valcentralen för SAF-LO som är Fora.

Återbetalningsskyddet betalas ut till din eller dina förmånstagare under 5–20 år. Det är förmånstagarna som i samråd med oss bestämmer längden på utbetalningstiden. Du betalar ingen avgift för att ha återbetalningsskydd. Det blir däremot en indirekt kostnad att ha återbetalningsskydd eftersom du går miste om intäkter från arvsvinster.

Exempel på arvsvinsten per år

Här redovisar vi arvsvinsten per år för ett försäkringskapital på 100 000 kronor för en 30-åring respektive en 50-åring:

30-åring: 17 kronor
50-åring: 130 kronor

Läs mer om återbetalningsskydd hos Fora

Ring upp mig

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. 

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 077-11 11 800
Öppet måndag–fredag 8–16:30.

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm