Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Avtalspension KAP-KL/AKAP-KR – fakta

Avtalspension KAP-KL/AKAP-KR är pensionsplanen för anställda inom kommuner, regioner och kommunala bolag. Det är din arbetsgivare som betalar in premien.

AKAP-KR (Pensionsavtalet för de flesta anställda inom kommun, region och kommunala bolag)

Sparpremien är 6 procent upp till 7,5 inkomstbasbelopp* och 31,5 procent därutöver av den pensionsmedförande lönen.

KAP-KL (Stängd för nyanslutning)

Sparpremien är 4,5 procent av den pensionsmedförande lönen. Du som har en inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp (IBB) har även en kompletterande pensionsdel på din lön över 7,5 IBB. Du kan prata med din arbetsgivare för att få veta hur stor del den kompletterande pensionsdelen är utöver sparpremien på 4,5 procent.

Basbelopp för i år

*Inkomstbasbeloppet är ett tal som är tänkt att följa ekonomins och framför allt inkomsternas utveckling. Det beräknas av Pensionsmyndigheten och fastställs varje år av regeringen.

Utbetalning

Din tjänstepension betalas ut livsvarigt från månaden efter du fyllt 70 år. Du kan välja att gå i pension tidigare eller senare, dock tidigast vid 60 års ålder. I samband med första utbetalningen kan du även välja en utbetalningstid mellan 10–20 år.

Efterlevandeskydd för dig som har familj

Du kan se till att din familj får pengar från din avtalspension om du avlider innan du har fått ut hela din pension. Det gör du genom att teckna ett återbetalningsskydd, som är en form av efterlevandeskydd. Hos oss får du automatiskt återbetalningsskydd på din försäkring.

Återbetalningsskydd

Ett återbetalningsskydd innebär att dina efterlevande får den pension som du har tjänat in och skulle ha fått själv, om du skulle avlida innan hela pensionen har betalats ut. Pengarna betalas i första hand ut till din make, registrerade partner eller sambo, och i andra hand till dina barn. Du kan ändra turordning eller fördela beloppet mellan flera förmånstagare genom att skriva ett särskilt förmånstagarförordnande hos oss.

Återbetalningsskyddet betalas ut till din eller dina förmånstagare under 5–20 år. Det är förmånstagarna som i samråd med oss bestämmer utbetalningstiden. Du betalar ingen avgift för att ha återbetalningsskydd. Det blir däremot en indirekt kostnad att ha återbetalningsskydd eftersom du går miste om intäkter från arvsvinster.

Ring upp mig

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. 

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 077-11 11 800
Öppet måndag–fredag 8–16:30.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm