Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Pensionsportfölj 70 och 50 2013

SEB Pensionsportfölj 50 och SEB Pensionsportfölj 70 är färdigpaketerade fondportföljer som består av ett antal utvalda fonder. Där placeras 70 procent eller 50 procent i aktiefonder fram till tänkt pensionsålder, därefter minskas risken successivt genom omplaceringar till en eller flera räntefonder. Placeringen utgår från att du går i pension vid 65 års ålder.

SEB Pensionsportfölj 70

SEB Pensionsportfölj 70

 

Portföljens utveckling 70

Från den 1 juli 2013 (portföljens start) till den 17 mars 2023: 114,1 procent.
Från den 1 januari 2023 till den 17 mars 2023: 3 procent.

Utvecklingen avser portfölj innan nedtrappning av risk.

Avgift

Avgiften för SEB Fondportfölj 70 är 0,20 procent innan nedtrappning. Under nedtrappning sjunker kostnaden för att vid nedtrappningens slut uppgå till 0,11 procent. Avgiften är inklusive förvaltningsavgifter för underliggande fonder.

Portföljerna förvaltas inte aktivt och avkastningen speglas av utvecklingen i de fonder som ingår i portföljen. Utvecklingen i exempelportföljen är en indikation på portföljens värdeutveckling i försäkringen, för den faktiska utvecklingen i din försäkring hänvisar vi till värdebesked alternativt internetbanken.

SEB Pensionsportfölj 50

Portföljens utveckling 50

Från den 1 juli 2013 (portföljens start) till den 17 mars 2023: 77,3 procent.
Från den 1 januari 2023 till den 17 mars 2023: 2,4 procent.

Utvecklingen avser portfölj innan nedtrappning av risk.

Avgift

Avgiften för SEB Fondportfölj 50 är 0,19 procent innan nedtrappning. Under nedtrappning sjunker kostnaden för att vid nedtrappningens slut uppgå till 0,11 procent. Avgiften är inklusive förvaltningsavgifter för underliggande fonder.

Portföljerna förvaltas inte aktivt och avkastningen speglas av utvecklingen i de fonder som ingår i portföljen. Utvecklingen i exempelportföljen är en indikation på portföljens värdeutveckling i försäkringen, för den faktiska utvecklingen i din försäkring hänvisar vi till värdebesked alternativt internetbanken.

Eget val

Vill du vara mer aktiv kan du när som helst byta till andra fonder inom det utbud som gäller för din försäkring.
Ändring fondportfölj (pdf)
Ändring placering (pdf)


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm

Customer service