Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

ITP 1 – ett viktigt val för din framtid

ITP 1 är den pension som du har via din arbetsgivare. Den kallas också avtalspension. Du väljer själv hur den ska förvaltas, men du måste placera minst hälften av sparandet i en traditionellt förvaltad försäkring. Tjänstepensionen kommer att vara en viktig del av din inkomst som pensionär.

Du som väljer att låta oss på SEB ta hand om din ITP-pension får ett pensionssparande i en traditionell försäkring. En stabil, långsiktig sparform som passar bra om du vill slippa fundera på placeringar, ha möjlighet till god avkastning och samtidigt ha en garanti i grunden.

Gör så här för att välja SEB

Välj via internet

  1. Gå till Collectum.se
  2. Logga in (med mobilt BankID eller annan e-legitimation)
  3. Kryssa för SEB. Klart!

Välj via blankett

  1. Skriv ut denna blankett (pdf)
  2. Välj SEB under punkt A
  3. Skicka blanketten till:
    Collectum, 103 76 Stockholm

Gör så här för att även flytta det sparande du redan har till SEB

Har du redan ett ITP-sparande hos ett annat försäkringsbolag? Om du vill kan du flytta detta sparande till oss. Har du till exempel andra delar av din ekonomi hos SEB kan det vara skönt att ha helheten samlat på ett ställe.

Gör så här för att även flytta det sparande du redan har till SEB

Har du redan ett ITP-sparande hos ett annat försäkringsbolag? Om du vill kan du flytta detta sparande till oss. Har du till exempel andra delar av din ekonomi hos SEB kan det vara skönt att ha helheten samlat på ett ställe.

Frågor och svar om ITP1

Tjänstepension är ett samlingsnamn för den pension som en arbetsgivare betalar för sina anställda. En stor del av tjänstepensionerna (men inte alla) är avtalade inom ramen för ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fackförbund. Det är dessa kollektivavtalade tjänstepensioner som ofta brukar kallas avtalspensioner.

Det varierar beroende på hur mycket du sparar själv. Men generellt brukar man säga att tjänstepensionen motsvarar cirka 25 procent av den totala pensionen för en genomsnittlig pensionär. Ju mer du tjänar desto större betydelse har tjänstepensionen för din totala pension.

Din arbetsgivare betalar varje månad in 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar ungefär en månadslön på 39 000 kr år 2018) och 30 procent på lön därutöver. Du bestämmer själv vilket av de valbara försäkringsbolagen som ska ta hand om ditt ITP1-sparande, men du måste placera minst 50 procent i en så kallad traditionell försäkring.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm

Customer service