Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL - fakta

Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL är pensionsplanen för dig som är anställd inom kommun eller region. Det är din arbetsgivare som betalar in premien.

KAP-KL (för dig som är född 1985 eller tidigare)

Sparpremien är 4,5 procent av den pensionsmedförande lönen. Du som har en inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp (IBB) har även en kompletterande pensionsdel på din lön över 7,5 IBB. Du kan prata med din arbetsgivare för att få veta hur stor del den kompletterande pensionsdelen är utöver sparpremien på 4,5 procent.

AKAP-KL (för dig som är född 1986 eller senare)

Sparpremien är 4,5 procent upp till 7,5 inkomstbasbelopp* och 30 procent därutöver av den pensionsmedförande lönen.
Basbelopp för i år

*Prisbasbelopp är ett tal som visar prisutvecklingen i samhället. Det fastställs varje år av regeringen efter en beräkning av Statistiska Centralbyrån.

Utbetalning

Din tjänstepension betalas ut livsvarigt från månaden efter du fyllt 69 år*. Du kan välja att gå i pension tidigare eller senare, dock tidigast vid 55 års** ålder. I samband med första utbetalningen kan du även välja en utbetalningstid mellan 5-20 år***.

* Från 1 januari 2023 ändras utbetalningsåldern till 70 år enligt pensionsavtalet.
** Från 1 januari 2023 ändras ålder för tidigaste uttag till 60 år enligt pensionsavtalet. 
*** Från 1 januari 2023 ändras kortaste utbetalningstid vid tidsbestämd utbetalning till 10 år enligt pensionsavtalet.

Efterlevandeskydd för dig som har familj

Du kan se till att din familj får pengar från din avtalspension om du avlider innan du har fått ut hela din pension. Det gör du genom att teckna ett återbetalningsskydd, som är en form av efterlevandeskydd. Hos oss får du automatiskt återbetalningsskydd på din försäkring.

Återbetalningsskydd

Ett återbetalningsskydd innebär att dina efterlevande får den pension som du har tjänat in och skulle ha fått själv, om du skulle avlida innan hela pensionen har betalats ut. Pengarna betalas i första hand ut till din make, registrerade partner eller sambo, och i andra hand till dina barn. Du kan ändra turordning eller fördela beloppet mellan flera förmånstagare genom att skriva ett särskilt förmånstagarförordnande hos oss.

Återbetalningsskyddet betalas ut till din eller dina förmånstagare under 5 - 20 år. Det är förmånstagarna som i samråd med oss bestämmer utbetalningstiden. Du betalar ingen avgift för att ha återbetalningsskydd. Det blir däremot en indirekt kostnad att ha återbetalningsskydd eftersom du går miste om intäkter från arvsvinster.

 

Ring upp mig

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. 

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 077-11 11 800
Öppet måndag–fredag 8–16.30


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm

Customer service