SEB Pensionsportfölj 50

Portfölj innan nedtrapping av risk