SEB Pensionsportfölj 70 & 50 2013

SEB Pensionsportfölj 50 och SEB Pensionsportfölj 70 är färdigpaketerade fondportföljer som består av ett antal utvalda fonder. Där placeras 70 procent eller 50 procent i aktiefonder fram till tänkt pensionsålder, därefter minskas risken successivt genom omplaceringar till en eller flera räntefonder. Placeringen utgår från att du går i pension vid 65 års ålder.

SEB Pensionsportfölj 70

Portföljens utveckling

Från 2013-07-01 (portföljens start) till 2019-03-11: 64,04 %
Från 2019-01-01 (portföljens start) till 2019-03-11: 9,00 %

Utvecklingen avser portfölj innan nedtrappning av risk.

 

Avgift

Avgiften för SEB Fondportfölj 70 är 0,20 procent innan nedtrappning. Under nedtrappning sjunker kostnaden för att vid nedtrappningens slut uppgå till 0,11 procent. Avgiften är inklusive förvaltningsavgifter för underliggande fonder.

Portföljerna förvaltas inte aktivt och avkastningen speglas av utvecklingen i de fonder som ingår i portföljen. Utvecklingen i exempelportföljen är en indikation på portföljens värdeutveckling i försäkringen, för den faktiska utvecklingen i din försäkring hänvisar vi till värdebesked alternativt internetbanken.

SEB Pensionsportfölj 50

Portföljens utveckling

Från 2013-07-01 (portföljens start) till 2019-03-11: 48,75 %
Från 2019-01-01 till 2019-03-11: 7,03 %

Utvecklingen avser portfölj innan nedtrappning av risk.

 

Avgift

Avgiften för SEB Fondportfölj 50 är 0,19 procent innan nedtrappning. Under nedtrappning sjunker kostnaden för att vid nedtrappningens slut uppgå till 0,11 procent. Avgiften är inklusive förvaltningsavgifter för underliggande fonder.

Portföljerna förvaltas inte aktivt och avkastningen speglas av utvecklingen i de fonder som ingår i portföljen. Utvecklingen i exempelportföljen är en indikation på portföljens värdeutveckling i försäkringen, för den faktiska utvecklingen i din försäkring hänvisar vi till värdebesked alternativt internetbanken.

 

Eget val

Vill du vara mer aktiv kan du när som helst byta till andra fonder inom det utbud som gäller för din försäkring.
Ändring fondportfölj
Ändring placering


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm