ITP 1 – ett viktigt val för din framtid

ITP 1 är den pension som du har via din arbetsgivare. Den kallas också avtalspension. Du väljer själv hur den ska förvaltas, men du måste placera minst hälften av sparandet i en traditionellt förvaltad försäkring. Tjänstepensionen kommer att vara en viktig del av din inkomst som pensionär.

Du som väljer att låta oss på SEB ta hand om din ITP-pension får ett pensionssparande i en traditionell försäkring. En stabil, långsiktig sparform som passar bra om du vill slippa fundera på placeringar, ha möjlighet till god avkastning och samtidigt ha en garanti i grunden. 

Gör så här för att välja SEB 

Välj via internet

1. Gå till Collectum.se

2. Logga in (med mobilt BankID eller annan e-legitimation)

3. Kryssa för SEB. Klart!

Välj via blankett

1. Skriv ut denna blankett

2. Välj SEB under punkt A

3. Skicka blanketten till:
Collectum, 103 76 Stockholm

Gör så här för att även flytta det sparande du redan har till SEB

Har du redan ett ITP-sparande hos ett annat försäkringsbolag? Om du vill kan du flytta detta sparande till oss. Har du till exempel andra delar av din ekonomi hos SEB kan det vara skönt att ha helheten samlat på ett ställe.

Flytta via internet

4. Gå till Collectum.se

5. Logga in (med mobilt BankID eller annan e-legitimation)

6. Kryssa för SEB. Klart!

Flytta via blankett

4. Skriv ut denna blankett

5. Välj SEB

6.  Skicka blanketten till:
Collectum, 103 76 Stockholm

Frågor och svar om ITP1