Entrélösning SEB ITP Pension 2010

Vår entrélösning är en färdigpaketerad fondportfölj som består av ett antal utvalda fonder. En av fördelarna är att den följer din tänkta pensionsålder. Fram till fem år före pension innehåller fondportföljen aktiefonder, därefter minskas risken successivt genom omplaceringar till en eller flera räntefonder.

SEB ITP Pension

Portföljens utveckling

Från 2010-07-01 (portföljens start) till 2019-03-11: 125,31 %
Från 2019-01-01 till 2019-03-11: 12,65 %

Utvecklingen avser portfölj innan nedtrappning av risk.

Portföljerna förvaltas inte aktivt och avkastningen speglas av utvecklingen i de fonder som ingår i portföljen. Utvecklingen i exempelportföljen är en indikation på portföljens värdeutveckling i försäkring, för den faktiska utvecklingen i din försäkring hänvisar vi till värdebesked alternativt internetbanken.

Avgifter

Avgiften för SEB ITP Pension är 0,35 procent innan nedtrappning. Under nedtrappning sjunker kostnaden för att vid nedtrappningens slut uppgå till 0,14 procent. Avgiften är inklusive förvaltningsavgifter för de fonder som ingår i portföljen.

Eget val

Vill du vara mer aktiv kan du när som helst byta till andra fonder inom det utbud som gäller för din försäkring. Placeringen utgår från att du går i pension vid 65 års ålder. Självklart kan du välja en annan pensionsålder som utgångspunkt för placeringen om du önskar. Tänk dock på att en sådan ändring inte ändrar pensionsåldern på din försäkring.*
Ändring fondportfölj 
Ändring placering

* Valet av SEB för din avtalspension innebär att dina premier placeras i entrélösningen som beskrivs ovan. Detta är ingen individuell finansiell rådgivning utan endast en information om hur dina premier placeras tills vidare.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm