Placera din tjänstepension ITP hos oss

När du väljer oss placeras din ITP-pension i en traditionell försäkring. Du får:

 

  • Professionella förvaltare som sköter placeringarna
  • Trygg och stabil avkastning över tid och garanti på sparandet
  • Fokus på hållbara placeringar

ITP är tjänstepensionen för dig som är privatanställd tjänsteman. Arbetsgivaren betalar och du väljer själv hur hela eller delar av sparandet ska placeras.

Du som väljer att låta oss på SEB ta hand om din valbara del av tjänstepensionen ITP, får ett pensionssparande i en traditionell försäkring. En stabil, långsiktig sparform som passar bra om du vill slippa fundera på placeringar, ha möjlighet till god avkastning och samtidigt ha en garanti i grunden.

Våra erfarna förvaltare sköter ditt pensionssparande och sprider riskerna i sparandet genom att placera i olika tillgångsslag med målet att skapa en trygg tillväxt. Placeringarna sker i exempelvis aktier, räntor, alternativa placeringar och fastigheter, och hållbarhetsaspekten är en viktig del av investeringsprocessen. Förvaltarna kan även placera i investeringar som kan vara svårare att komma åt som enskild person, till exempel mikrofinansiering.

ITP-planen bygger på ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

Vill du att vi ska ta hand om ditt ITP-sparande?

Börja med att välja vilken ITP du tillhör, ITP 1 eller ITP 2 (ITPK), beroende på när du är född:

Född 1979 eller senare?

Född 1978 eller tidigare?

Vad är ITP?

  • ITP-planen är pensionsavtalet för dig som är privatanställd tjänsteman och bygger på ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.
  •  ITP-avtalet innehåller två olika avdelningar: ITP 1 och ITP 2. Har du ITP 1 bestämmer du själv över samtliga pensionspremier, men du måste lägga minst hälften i en så kallad traditionell försäkring. I ITP2 bestämmer du själv över en del av pensionspengarna. Den delen kallas ITPK och du bestämmer själv om du vill placera i fondförsäkring eller traditionell försäkring eller om du vill ha en mix av dessa två sparformer. Vilken avdelning du tillhör beror i första hand på hur gammal du är. Hos vissa arbetsgivare omfattas alla anställda av ITP 1, oavsett ålder. Fråga din arbetsgivare vad som gäller för dig.
  •  Collectum som sköter och administrerar ITP är länken mellan de tjänstemän som har tjänstepensionen ITP, arbetsgivarna som betalar pensionspremierna och de försäkringsbolag som förvaltar pensionerna. Collectum är oberoende och fristående från alla försäkringsbolag, har inget vinstintresse och tjänar heller inget på om tjänstemännen väljer det ena eller det andra bolaget.
  •  Vill du jämföra? Vill du se vilka andra bolag du kan välja mellan och jämföra avkastning och avgifter? Gå gärna in på collectum.se.

Tjänstepension ITP – en viktig del för din framtida inkomst

Tjänstepensionen kommer att vara en viktig del av din inkomst som pensionär. Därför rekommenderar vi att du gör aktiva val för den. Det är din arbetsgivare som betalar in pengarna till sparandet, men du väljer hur de ska förvaltas.