Avtalspension ITP – Privatanställda tjänstemän

Avtalspension enligt ITP-planen ger dig möjlighet att välja oss som förvaltare av dina pensionspengar. Då får du en trygg och stabil fondförvaltare med stor erfarenhet och låga avgifter. ITP-planen bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

Så här gör du 

  1. Gå in på Collectum.se och gör ditt val av pensionsförvaltare.
  2. Vill du flytta ditt kapital från ett annat försäkringsbolag till oss gör du även det på Collectum.se. 

Om du inte gör ett aktivt val

Om du inte gör ett aktivt val av pensionsförvaltare placeras dina pengar i en traditionellt förvaltad avtalspension utan återbetalningsskydd* eller familjeskydd hos Alecta.

*Återbetalningsskydd är ett efterlevandeskydd som innebär att försäkringskapitalet i försäkringen betalas ut till din familj om du avlider innan du har tagit ut hela din pension. Mer information om återbetalningsskydd och efterlevandeskydd hittar du under Fakta.