Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Avgifter och skatter för fondförsäkring

Den administrativa avgiften är:

  • 65 kronor per år och försäkring. 
  • Fondförvaltningsavgift 0,2 – 1,8 % på förvaltat kapital.

  • Fondförvaltningsavgiften för SEB KAP-KL Pension är 0,30 procent innan nedtrappning. Under nedtrappning sjunker kostnaden för att vid nedtrappningens slut uppgå till 0,26 procent. Avgiften är inklusive förvaltningsavgift för underliggande fonder. Gör du ett eget val av fonder är fondförvaltningsavgiften beroende av vilken fond du väljer.

Skatter

De skatter som tillämpas på pensionsförsäkringar är inkomstskatt och avkastningsskatt.

Avkastningsskatt är en schablonberäknad skatt som tas ut av alla försäkringsbolag.

Inkomstskatt

Avtalspension beskattas som inkomst av tjänst när den betalas ut. Samma sak gäller oavsett om det är du själv eller en förmånstagare som får utbetalningen.

Avkastningsskatt

Avkastningsskatt är en schablonskatt. Det innebär att den ska betalas oavsett om du under året har fått någon avkastning på ditt försäkringskapital eller inte. Det är försäkringsbolaget som drar en avgift för avkastningsskatten från ditt försäkringskapital och betalas in den till Skatteverket.

För pensionsförsäkring fastställs underlaget genom att värdet den 1 januari innevarande år (kapitalunderlaget) multipliceras med den genomsnittliga statslåneräntan för föregående år. Resultat kallas för skatteunderlaget. Skatteunderlaget uppgår alltid till minst 0,5 procent av kapitalunderlaget. Skatteunderlaget multipliceras därefter med 15 procent.
Basbelopp för i år (Aktuella basbelopp samt uppgifter om avkastningsskatt i procent).

Visste du att?

Vi arbetar för en ökad transparens och öppenhet kring vår skattehantering.
Hållbarhet på SEB

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med din ansökan! Personlig service dygnet runt.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm

Customer service