Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Entrélösning – BTP1

Ålderspensionen BTP1 består av två delar, en trygg del där du inte kan påverka placeringen själv och en valbar del där du kan göra egna val. Premierna för båda delarna placeras till en början i SEB Pensionsfond SEK Lux, en aktivt förvaltad blandfond som är speciellt anpassad för långsiktigt pensionssparande. Från 65 års ålder trappar vi successivt ner risken genom omplacering till räntefonder*. Vill du att vi utgår från en annan pensionsålder än 65 som grund för placeringen kan du ändra det. 

Bild på graf av hur placeringen ser ut.

Innan nedtrappning av risk placeras 100 % i SEB Pensionsfond SEK Lux. Vid nedtrappning ingår även SEB Obligationsfond Flexibel SEK Lux och SEB Korträntefond SEK.

Avkastning från 2013-03-01 (portföljens start) till 2021-09-10: 86,0 %.
Avkastning 2021-01-01 till 2021-09-10: 13,2 %.

Utvecklingen avser ett exempel där risken inte har börjat trappas ned ännu och är en indikation på värdeutvecklingen. Den faktiska utvecklingen för just din försäkring hittar du på internetbanken och på ditt årliga värdebesked.

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt för fonderna finns här

 

Avgifter

Avgiften för SEB Trygg BTP Pension (trygg del) och SEB BTP Pension (valbar del) är 0,40 % innan nedtrappning och sjunker sedan successivt. Från och med nedtrappningens slut är avgiften 0,23 %.

Avgiften är inklusive förvaltningsavgifter för de fonder som ingår.

Eget val

Premierna för den valbara delen kan du, om du själv vill vara en aktiv sparare, istället välja att placera i någon av de rabatterade fonder som finns inom vårt fondutbud för BTP1.

Ändring fondportfölj

*Valet av SEB för din avtalspension innebär att dina premier placeras i entrélösningen som beskrivs ovan. Detta är ingen individuell finansiell rådgivning utan endast en information om hur dina premier placeras tills vidare.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm

Customer service