Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Avtalspension FTP och FTPK – Försäkringsanställda tjänstemän

Bild på två kvinnor som sitter utomhus och tittar på en läsplatta.

FTP är en pensionsplan och FTPK är en kompletterande ålderspension för försäkringsanställda tjänstemän. Den anställde väljer försäkringsform och i vilket valbart försäkringsbolag pengarna ska placeras. För FTP måste hälften placeras i traditionell pensionsförsäkring. Den andra halvan kan placeras i antingen traditionell försäkring eller fondförsäkring. 

 • Arbetsgivaren betalar premien för tjänstepensionen.
 • Premien för FTP är för den som är född 1972 och senare 5,1 procent av pensionsmedförande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30,8 procent därutöver. För den som är född 1971eller tidigare är premien för den kompletterande ålderspensionen FTPK 2,54 procent av den pensionsmedförande lönen.
 • Premierna placeras i fondportföljen SEB FTP Pension.
 • Den försäkrade kan välja till eller ta bort återbetalningsskyddet.
 • Pensionsålder är från 65 år. Tidigaste utbetalningsålder är från 55 år i samband med pensionering.
 • Det går att flytta fram tidpunkten för utbetalningen av pensionen.
 • Försäkringsbeloppet betalas normalt ut mellan 5 - 20 år eller livsvarigt.
 • Förmånstagare är i första hand make, registrerad partner eller sambo. I andra hand barn.
 • Den försäkrade kan ändra förmånstagarförordnande hos Valcentralen (Skandikon).
 • Flytträtt finns. Det går endast att flytta till ett valbart bolag. Flyttavgiften är 400 kronor per försäkring. Vid intern flytt tar vi inte ut någon flyttavgift.

 

 • Administrativ avgift om 80 kronor per år och försäkring.
 • Fondförvaltingsavgift om 0,20 -1,1procent på förvaltat kapital.
 • Avkastningsskatt är en schablonberäknad skatt som tas ut av alla försäkringsbolag.
 • Fondförvaltningsavgiften för SEB FTP Pension är 0,40 procent innan nedtrappning. Under nedtrappning sjunker kostnaden för att vid nedtrappningens slut uppgå till 0,31 procent. Avgiften är inklusive förvaltningsavgift för underliggande fonder.
 • Gör den försäkrade ett eget val av fonder är fondförvaltningsavgiften beroende av vilken fond som väljs.
 •  som betalas in är avdragsgillt för arbetsgivaren.
 • Belopp som betalas ut beskattas som inkomst av tjänst.
 • Fondbyten behöver inte redovisas i deklarationen.
 • Avkastningsskatt är en schablonskatt. Det innebär att den ska betalas oavsett om du under året har fått någon avkastning på ditt försäkringskapital eller inte. Det är försäkringsbolaget som drar en avgift för avkastningsskatten från ditt försäkringskapital och betalas in den till Skatteverket.

För pensionsförsäkring fastställs underlaget genom att värdet den 1 januari innevarande år (kapitalunderlaget) multipliceras med den genomsnittliga statslåneräntan för föregående år. Resultat kallas för skatteunderlaget. Skatteunderlaget uppgår alltid till minst 0,5 procent av kapitalunderlaget. Skatteunderlaget multipliceras därefter med 15 procent.
Basbelopp för i år (Aktuella basbelopp samt uppgifter om avkastningsskatt i procent)

 

 

Placering

Värdeutvecklingen i de fonder som den försäkrade väljer bestämmer hur stort sparandet blir.Under Våra fonder FTP kan du se vilka fonder du kan välja mellan.
Våra fonder FTP

Vilka är fördelarna med FTP och FTPK hos SEB?

Den försäkrade:

 • betalar låga kostnader
 • får tillgång till ett rabatterat fondutbud
 • kan se försäkringens värde och avtalets utformning på internetbanken
 • kan byta fonder på internetbanken.

Kontakta oss

Ring oss på 077-11 11 800

Vi har öppet alla vardagar klockan 8-16.30

Ring upp mig

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. Vi ringer oftast inom 1 timme.

Tack så mycket!

Vi hör av oss till dig så fort vi kan.

Hoppsan!

Något gick fel. Ring eller mejla oss så hjälper vi dig!


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm

Customer service