Avtalspension FTP och FTPK – Försäkringsanställda tjänstemän

FTP är en pensionsplan och FTPK är en kompletterande ålderspension för försäkringsanställda tjänstemän. Den anställde väljer försäkringsform och i vilket valbart försäkringsbolag pengarna ska placeras. För FTP måste hälften placeras i traditionell pensionsförsäkring. Den andra halvan kan placeras i antingen traditionell försäkring eller fondförsäkring

Hur fungerar FTP och FTPK hos SEB?

 • Arbetsgivaren betalar premien för tjänstepensionen.
 • Premien för FTP är för den som är född 1972 och senare 4,5 procent av pensionsmedförande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent därutöver. För den som är född 1971 eller tidigare är premien för den kompletterande ålderspensionen FTPK 2 procent av den premiemedförande lönen.
 • Premierna placeras i fondportföljen SEB FTP Pension.
 • Den försäkrade kan välja till eller ta bort återbetalningsskyddet.
 • Pensionsålder är från 65 år. Tidigaste utbetalningsålder är från 55 år i samband med pensionering.
 • Det går att flytta fram tidpunkten för utbetalningen av pensionen.
 • Försäkringsbeloppet betalas normalt ut mellan 5 - 20 år eller livsvarigt.
 • Förmånstagare är i första hand make, registrerad partner eller sambo. I andra hand barn.
 • Den försäkrade kan ändra förmånstagarförordnande hos Valcentralen (Skandikon).
 • Flytträtt finns. Det går endast att flytta till ett valbart bolag. Flyttavgiften är 400 kronor per försäkring. Vid intern flytt tar vi inte ut någon flyttavgift.

Avgifter och skatter

 • Administrativ avgift om 80 kronor per år och försäkring.
 • Fondförvaltingsavgift om 0,20 -1,1procent på förvaltat kapital.
 • Avkastningsskatt är en schablonberäknad skatt som tas ut av alla försäkringsbolag.
 • Fondförvaltningsavgiften för SEB FTP Pension är 0,40 procent innan nedtrappning. Under nedtrappning sjunker kostnaden för att vid nedtrappningens slut uppgå till 0,31 procent. Avgiften är inklusive förvaltningsavgift för underliggande fonder.
 • Gör den försäkrade ett eget val av fonder är fondförvaltningsavgiften beroende av vilken fond som väljs.

Skatteregler

 • Belopp som betalas in är avdragsgillt för arbetsgivaren.
 • Belopp som betalas ut beskattas som inkomst av tjänst.
 • Fondbyten behöver inte redovisas i deklarationen.
 • SEB Pension & Försäkring är skyldig att betala in avkastningsskatt varje år under hela försäkringstiden, det vill säga både under inbetalnings- och utbetalningstiden. Skatten tas från försäkringen genom att vi säljer av fondandelar och den tas ut oavsett om försäkringens värde har ökat eller minskat. Skatteunderlaget beräknas på försäkringskapitalets värde den 1 januari varje år, multiplicerat med föregående års genomsnittliga statslåneränta. På det här schablonberäknade underlaget är avkastningsskatten för pensionsförsäkring 15 procent.

Placering

Värdeutvecklingen i de fonder som den försäkrade väljer bestämmer hur stort sparandet blir. Under Fonder för FTP kan du se vilka fonder du kan välja mellan.

Vilka är fördelarna med FTP och FTPK hos SEB?

Den försäkrade:

 • betalar låga kostnader
 • får tillgång till ett rabatterat fondutbud
 • kan se försäkringens värde och avtalets utformning på internetbanken
 • kan byta fonder på internetbanken.