Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Pensionsspara i traditionell försäkring – vi sköter allt åt dig

  • Våra erfarna förvaltare tar hand om ditt sparande
  • 80 procents garanti på inbetalda premier
  • Skattefria månatliga utbetalningar

Börja pensionsspara

Bli kund med mobilt BankID

Om pensionsspar trad

Pensionsspar trad är en sparform för dig som vill ha ett tryggt och enkelt pensionssparande. Sparformen passar bra om du vill ha möjlighet till god avkastning, men utan att själv behöva ta beslut om placeringar. Med Pensionsspar trad är du garanterad en viss nivå när det är dags för utbetalning, men du har alltid möjlighet till en bättre utveckling på ditt sparande. Du väljer själv hur mycket du vill spara, dock minst 300 kronor i månaden och högst 2 prisbasbelopp per år.
Basbelopp för i år (Aktuella basbelopp samt uppgifter om avkastningsskatt i procent)


Återbetalningsskydd

I försäkringen ingår ett återbetalningsskydd, där du har möjlighet att sätta in en valfri förmånstagare som får kapitalet i försäkringen om du skulle avlida innan försäkringen har betalats ut. Om du inte har valt en förmånstagare betalas ditt sparkapital till dödsboet.


Kostnader för traditionell försäkring

Fast årsavgift 150 kr.
Rörlig årlig avgift 0,95 procent per år av värdet i försäkringen.

 

Skatt på traditionell försäkring

Den premie du betalar in till din kapitalförsäkring får du inte dra av i deklarationen. Utbetalningar från försäkringen inkomstbeskattas inte.

Kapitalförsäkringar belastas med avkastningsskatt, och det är vi som försäkringsbolag som är skattskyldiga för den. Skatten baseras på försäkringsbeståndets tillgångar, inbetalda premier och statslåneräntan.

För att täcka avkastningsskatten tar vi ut en avgift ur försäkringen. Avgiften tas ut dels genom ett årligt avdrag, dels genom avdrag på inbetalda premier.

Underlaget för avgiften räknas fram på följande sätt

Försäkringens värde vid ingången av året och värdet av inbetalda premier
(halva värdet av de premier som betalats in 1 juli – 31 december) multipliceras med det högsta av:

  • 1,25 procent
  • Föregående års statslåneränta per den 30 november ökad med 1 procentenhet.

Avgiften för att täcka avkastningsskatten är sedan 30 % av detta underlag.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm

Customer service