Pensionsspar trad – kapitalförsäkring för din pension

Tryggt pensionssparande med återbetalningsskydd

  • Garanterat försäkringsbelopp
  • Möjlighet att lägga till premiebefrielse och indexuppräkning
  • Våra experter sköter placeringen åt dig
Logga in och börja pensionsspara

Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm