Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Checklista: Att tänka på innan du blir pensionär

1. Får du för lite pension?

Känns pensionen för liten för att du ska kunna leva som du vill när du slutar arbeta? Har du möjlighet att jobba lite längre? Ett eller två år extra gör ganska stor skillnad. Testa att ändra på minpension.se. Kanske finns möjlighet och ork att jobba deltid?

2. Har du tänkt på din bostad som ett pensionssparande?

Många som äger sin bostad ser den som ett pensionssparande, både för att bostaden ökar i värde och genom att man amorterar. Men för att kunna leva på pengarna som finns inlåsta i boendet behöver du sälja och flytta till något billigare. Har du tänkt leva på de pengar du har i din bostad? Fundera i så fall igenom hur du ska lösa ditt framtida boende. Bra att ta med i beräkningen är den reavinstskatt som utlöses när du säljer med vinst och köper något billigare. Tänk också på att det för de flesta är svårt att få nya bolån med enbart pension som inkomst.

3. Säkra upp ditt pensionskapital

Pensionssparande är i de flesta fall ett långsiktigt sparande som löper under många år. Och för långsiktigt sparande brukar man ofta rekommendera att välja lite högre risk eftersom man ska spara under så lång tid. För risknivån hänger ofta ihop med avkastningen. Hög risk innebär större möjlighet till hög avkastning över tid, men också större risk att förlora pengar, och en mer ojämn utveckling. Och tvärtom, låg risk förknippas med stadigare och lägre avkastning.

Men nu närmar sig tiden då du vill börja använda dina hopsparade pensionspengar. Då kan det vara en god idé att säkra upp delar av sitt sparande, det vill säga byta till en placering
med lägre risk, vilket ger möjlighet till en jämnare och säkrare utveckling. Samtidigt bör man tänka på att pensionspengar ofta betalas ut under en lång period och därför kan det vara
bra om delar av ditt pensionskapital placeras med möjlighet till bra avkastning även under utbetalningen. 

4. Se över dina försäkringsskydd – behöver du dem?

Det finns ofta olika former av försäkringsskydd kopplade till både tjänstepension och eget pensionssparande. Exempel är återbetalningsskydd och familjeskydd. I vissa lägen kan det vara bra att ta bort skydd man har, men inte längre behöver, för att istället få mer pension. Så se till att kolla upp vilka försäkringsskydd du har och tänk igenom dina behov.
Ring oss på 077-11 11 800 så hjälper vi dig.

5. Tänk på skattenivån

När du planerar hur stora pensionsutbetalningar du vill ha kan det vara bra att tänka på att hålla sig under brytpunkten för statlig skatt. Hamnar du på en månadsinkomst över ca 42 000 kronor får du betala runt 20 procent extra i statlig skatt. Tänk på att räkna med eventuella övriga inkomster i den totala inkomsten.
Läs mer om statlig skatt hos Skatteverket

Samla och flytta din pension till oss

Ta del av vår 3-stegsguide

 


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm

Customer service