Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Pension utomlands

Är du pensionär och bor utomlands? Eller har du planer på att flytta utomlands efter att du har slutat jobba? Du har i regel rätt till din svenska pension var du än bosätter dig, men bestämmelserna kan variera beroende på var du flyttar och vilken pension du har. Vi reder ut hur det fungerar och vad du behöver tänka på.

Planerar att flytta utomlands till pensionen

Planerar du att flytta utomlands så är det en del saker som är viktiga att tänka på när det gäller din pension.

Du har alltid rätt att få ut hela din inkomst­grundade pension, även om du flyttar utomlands. Din inkomst­grundade pension är detsamma som din inkomst­pension, premie­pension och eventuell tilläggs­pension om du har en sådan. Detsamma gäller din tjänste­pension eller ditt privata pensions­sparande, de delarna har du också rätt att få ut även om du bor utomlands.

Även om du får behålla stora delar av din pension när du flyttar utomlands så är det ett par delar du kan gå miste om. Till exempel betalas bara garanti­pensionen och inkomst­pensions­tillägget ut till dig om du bor kvar i Sverige. Vill du veta mer om hur det kan påverka din pension kan du gå in på minpension.se för att se just din pensions­prognos.

Eftersom du får ta med dig pensionen när du flyttar utomlands är den bästa förberedelsen att starta ett eget sparande i tid. Använd gärna vår pensions­kalkyl för att ta reda på hur stor din pension blir.

Hur mycket får jag i pension?

Bor utomlands som pensionär

Bor du redan som pensionär i något annat land än Sverige hoppas vi att du har det bra och njuter av din pension. För att du ska få en översikt av vad du behöver tänka på har vi samlat några tips och råd om livet som pensionär utomlands.

Skatt på pension utomlands

När du bor utomlands gäller andra skatteregler än i Sverige. Tidigare har vissa länder inom EU haft mer fördelaktiga skatteregler för pension än andra. I vissa länder har du exempelvis kunnat ta ut din tjänste­pension skattefritt men det gäller alltså inte längre.

Vilken skatt du betalar beror på hur din boende­situation ser ut. I stora drag kan man säga att du som bor utomlands under kortare perioder och har en stadig­varande bostad i Sverige är obegränsat skattskyldig i Sverige. Det innebär att du betalar svensk inkomst­skatt på din pension, precis som om du hade bott i Sverige hela året. Bor du däremot utomlands under större delen av året och inte har någon anknytning till Sverige kan du bli begränsat skattskyldig. Du betalar då en särskild inkomst­skatt med en fast skattesats. Dessutom tillkommer eventuellt skatt i landet du är bosatt i. Vad skatten blir varierar från land till land. Vill du veta mer om skatteklasserna rekommenderar vi att du läser vidare på Skatteverkets sida om SINK (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta).

Konto för pension utomlands

Din pension betalas alltid ut i svenska kronor. Det gör att du eventuellt riskerar att gå miste om en del av din pension om kronans värde sjunker i förhållande till den lokala valutan. Å andra sidan kan du få ut mer av din pension om kronan har ett starkt värde. För att inte tappa för mycket av pensionen till följd av valuta­förändringar kan du öppna upp ett valutakonto i den lokala valutan och placera en del av ditt sparande där. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Öppna ett valutakonto

Informera om din utlandspension

Informera Pensionsmyndigheten och ditt pensionsbolag om var du bor. Saknas din aktuella adress utomlands kan du missa viktig information om din pension. Hör av dig till berörda parter och säkerställ att de har korrekta uppgifter.

Skaffar du ett nytt konto i samband med utlandsflytten behöver Pensions­myndigheten få veta detta för att kunna betala ut din pension. Har du även tjänstepension eller privat sparande måste du informera pensionsbolaget om detta också.

Utöver information om flytten och eventuella ändrade bankuppgifter behöver du också löpande skicka ett levnadsintyg till Pensions­myndigheten och i vissa fall ditt pensionsbolag. Levnadsintyget skickar du in en gång per år till Pensions­myndigheten och behövs för att de ska fortsätta betala ut din pension. Vilka regler som gäller för ditt pensionsbolag kan variera från bolag till bolag.

Svensk pension i och utanför EU

När det väl är dags att flytta utomlands så behöver du ansöka om att få din allmänna pension utbetald. Bor du inom EU ansöker du hos den lokala Pensions­myndigheten i landet du bor i. Bor du utanför EU ansöker du istället till den svenska Pensions­myndigheten. Ansökan behöver innehålla viss information för att den ska bli godkänd, även om kraven skiljer sig något från olika länder. I de flesta fall behöver du kunna inkludera vilken period du har arbetat i Sverige, eventuella arbetsintyg och Iban-nummer. Se Pensions­myndighetens sida för att få hela listan på vad ansökan kan behöva innehålla.

Ansök om svensk allmän pension när du bor i ett annat land (Pensionsmyndigheten)


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm