Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Checklista: Att tänka på när en anhörig har avlidit

När någon avlider är det många praktiska frågor om ett dödsbo som de närstående måste hantera. Här har vi samlat det du behöver känna till eller göra med den avlidnes affärer.

 • Att börja med – skaffa ett dödsfallsintyg

  För de allra flesta kan det vara svårt att veta vad man ska göra vid dödsfall och i vilken ordning. På efterlevandeguiden.se får du en bra översikt över det viktigaste du behöver ta tag i först. Bland annat behöver du skaffa ett dödsfallsintyg hos Skatteverket så snart de har registrerat dödsfallet. Skatteverket registrerar dödsfallet så snart de har fått ett dödsbevis från en läkare eller ett sjukhus eller efter att de har beslutat om dödförklaring. Dödsfallsintyget är bra att kunna visa upp när du till exempel ska betala dödsboets räkningar. Du behöver inte skicka det någonstans. Myndigheter, kommuner, banker, försäkringsbolag får automatiskt information om dödsfallet.

  Läs mer på efterlevandeguiden.se

  Skaffa fullmakt om ni är flera dödsbodelägare

  En fullmakt behövs om ni är flera dödsbodelägare som vill kunna hantera dödsboets banktjänster. Däremot behöver ni ingen fullmakt för att betala räkningarna.

  Fyll i och skriv ut fullmakten (pdf)

 • Så betalar du dödsboets räkningar

  Räkningar som den avlidne redan har registrerat på sin internetbank betalas automatiskt. När vi får kännedom om att en kund har avlidit skickar vi ut ett brev till den avlidnes adress, där vi skriver vilka räkningar det gäller. Vi hjälper dig att betala dödsboets räkningar avgiftsfritt upp till 12 månader efter dödsfallet. Med tjänsten Betalningsuppdrag dödsbo kan du portofritt skicka dödsboets räkningar till SEB.

  Så här gör du:
  Fyll i blanketten: Betalningsuppdrag dödsbo (pdf)
  Läs vår steg för steg-instruktion


  Skaffa fullmakt för att hantera andra typer av banktjänster

  Det behövs ingen fullmakt för att betala dödsboets räkningar. Däremot behöver ni en fullmakt om ni är flera dödsbodelägare som ska hantera andra typer banktjänster för dödsboets räkning, till exempel avsluta konton eller handla med värdepapper.

  Fyll i och skriv ut fullmakten (pdf)


  Så gör du för att eftersända dödsboets post

  Om du vill att den avlidnes post ska skickas till din eller en annan adress behöver du göra en eftersändning på adressandring.se.
 • Hur vet jag om den avlidne skrev ett testamente och var hittar jag det?

  I Sverige finns inget nationellt register för testamenten och det finns heller inga krav på att det registreras. Därför är det svårt att veta om den avlidne skrev ett testamente eller inte. En del sparar sina testamenten hemma eller i ett bankfack. Om man upptäcker ett testament efter bouppteckningen är klar kan man göra ett tillägg i efterhand.

  Få hjälp med att skriva och lagra testamente hos vår samarbetspartner Lexly

 • Så gör du en bouppteckning

  En bouppteckning är en skriftlig handling som redovisar den avlidnes samtliga tillgångar och skulder samt vilka som är dödsbodelägare och arvingar. På skatteverket.se finns blanketter för att göra en bouppteckning. Om det finns tvister mellan arvingarna eller särkullbarn, barn som inte är gemensamma, som dödsbodelägare kan det underlätta att anlita en jurist så att bouppteckningen blir korrekt.

  Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet för registrering.

  Få hjälp med bouppteckning och arvskifte hos vår samarbetspartner Lexly

  Detta behöver du från banken till bouppteckningen

  För att kunna göra en bouppteckning behövs ett saldo- och räntebesked som visar den avlidnes tillgångar och skulder hos oss. Om den avlidne var gift och maken eller makan är kund hos oss behöver han eller hon kontakta oss för att beställa sammanställningen. I övriga fall skickar vi den automatiskt till den avlidnes adress.

  Vi kommer också att skicka information om eventuella pensionssparanden, livförsäkringar och kreditkort.

 • Detta händer med den avlidnes banktjänster

  Vissa tjänster avslutar vi automatiskt. Det gäller till exempel:
  • bank- och kreditkort (automatiska betalningar till exempel Netflix, Spotify, kollektivtrafik med mera upphör när vi avslutar korten)
  • internetbanken
  • digipass (säkerhetsdosa för identifiering)
  • e-faktura
  • betalservice via kuvert
  • bank via telefon.

  Andra tjänster kan den avlidnes närstående behöva avsluta. När vi får meddelande om att någon har avlidit skickar vi ett brev till den avlidnes adress, där vi berättar vad som behöver göras.


  Autogirobetalningar

  Autogirobetalningar kommer att fortsätta dras så länge det finns tillräckligt mycket pengar på den avlidnes konto. Om du som dödsbodelägare vill avsluta autogirobetalningar eller ändra vilket konto pengarna ska dras ifrån kontaktar du antingen oss eller den som betalningarna går till.


  Stående överföringar

  Stående överföringar till andra bankkonton kommer att fortsätta genomföras så länge det finns tillräckligt mycket pengar på kontot eller tills du som dödsbodelägare avslutar dem. Kontakta oss om du som dödsbodelägare vill veta vilka stående överföringar som finns eller avsluta överföringar.


  Bolån och andra lån

  Automatiska betalningar av bolån och andra lån kommer att fortsätta dras så länge det finns tillräckligt mycket pengar på kontot. Om det finns lån som ska lösas är du som dödsbodelägare välkommen att kontakta oss.


  Värdepappersaffärer

  De värdepappersaffärer som den avlidne gjorde före dödsfallet genomförs och affärerna förs över till dödsboet.

   

  Kontoinformation/Kontoutdrag

  Kontoutdrag kommer att skickas ut till den adress som finns registrerad för dödsboet i vårat adressregister .


  Försäkringar och pensioner

  Så snart vi har fått information om dödsfallet från Skatteverket skickar vi ut brev till dödsboet och förmånstagarna om vilka försäkringar den avlidne hade tecknat hos oss. Det kan handla om till exempel kapitalförsäkringar, livförsäkringar och tjänstepensioner. Vi informerar också hur pengarna betalas ut och vilka intyg och uppgifter vi behöver för att kunna betala ut pengarna.


  Fullmakter som den avlidne har upprättat

  Här beskriver vi vad som händer med de fullmakter som den avlidne hade upprättat före dödsfallet. Till exempel för att ge en annan person rätt att ta ut pengar från sitt konto eller handla med värdepapper.

  Det finns två olika sorters fullmakter:
  1. Fullmakt för att hantera bankaffärer på internetbanken. Denna fullmakt upphör i och med att internetbanken avslutas automatiskt när en person avlider.
  2. Fullmakt för att hantera bankaffärer på bankkontor. Denna fullmakt gäller tills den avlidnes bankaffärer är avslutade, men den som har fått fullmakten måste ha alla dödsbodelägares medgivande för att till exempel ta ut pengar och handla med värdepapper.


  Värdefack

  Om den avlidne har ett värdefack hos oss behöver det inventeras inför bouppteckningen. Ring oss på 0771-365 365 för att få veta om den avlidne har ett värdefack hos oss och boka tid för inventering. Du som är dödsbodelägare eller den som är behörig att företräda ett dödsbo kan göra inventeringen.


  Vem kan få information om den avlidnes bankaffärer?

  Vi kan lämna ut uppgifterna om den avlidnes affärer i banken till alla dödsbodelägare. Det kan till exempel vara uppgifter om konton, lån, aktier och fonder. Begravningsbyråer och jurister som de närstående har anlitat kan också få uppgifterna om de skickar en skriftlig förfrågan till oss.

 • Så gör du om den avlidne hade eget företag

  Om den avlidne hade ett företag, oavsett bolagsform, rekommenderar vi att dödsboet kontaktar antingen en jurist eller bokar ett möte med någon av våra företagsrådgivare för att gå igenom hur affärerna ska hanteras.

   

 • Så betalas arvet ut – arvskifte

  När bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket kan vi betala ut arvet som finns hos oss till dödsbodelägarna, genom ett så kallat arvskifte. Det finns ingen blankett för detta utan det bästa är att kontakta en jurist som upprättar arvskifteshandlingen.

  Ta med det här till banken när du ska göra arvskiftet

  För att vi ska kunna betala ut pengar och fördela värdepapper till dödsbodelägarna behöver du besöka något av våra bankkontor. Ring ditt närmaste bankkontor och förboka ett möte. Ta med dig följande handlingar, som vi sedan vidarebefordrar till vår centrala arvskiftesgrupp:


  1. Bouppteckning.

  2. Fullmakter i original från dödsbodelägare som inte är närvarande vid besöket på bankkontoret.
  Fyll i och skriv ut: Fullmakt Dödsbo (pdf).

  3. En ifylld och underskriven blankett där samtliga dödsbodelägare är överens. Ni ger därmed uppdraget till banken att fördela dödsboets tillgångar i SEB. Om ni är fler än 6 dödsbodelägare kan blanketten inte användas.
  Fyll i och skriv ut: Fördelning av dödsboets tillgångar i SEB (pdf).
  Läs vår steg för steg-instruktion

  4. Är ni fler än 6 dödsbodelägare tar ni med er arvskifteshandlingen och blanketten Kontouppgifter dödsbodelägare.
  Fyll i och skriv ut: Kontouppgifter dödsbodelägare (pdf).

  5. Övriga handlingar, exempelvis lagakraftvunnet testamente, förordnande från tingsrätt eller godkännande från överförmyndarnämnd.

  Få hjälp med bouppteckning och arvskifte hos vår samarbetspartner Lexly

   

 • Så avslutar du konton i sociala medier

  Efterhjälpen kan du för en engångskostnad få hjälp att avsluta olika typer av konton, till exempel Facebook.

  Livsarkivet (Svenska begravningsbyråers förbund) och Vita arkivet (Fonus) är företag som samarbetar med begravningsbyråer över hela landet. I dödsboets namn kan de avsluta konton.

  På Livsarkivet och Vita arkivet kan du också lämna ditt eget testamente, både digitalt och i fysisk form.

  Om du för egen del vill att någon i din familj eller annan närstående ska ta hand om sociala medier-konton eller ärva och förfoga över exempelvis bilder, musik och bloggtexter krävs ett testamente. Detta eftersom det handlar om immaterialrätt. Testamentet måste finnas i fysisk form och vara underskrivet av två ojäviga personer.
Customer service