Checklista: Att tänka på när en anhörig har avlidit

När någon avlider är det många praktiska frågor som de närstående måste hantera. Här har vi samlat det du behöver känna till eller göra med den avlidnes affärer.

 1. Att börja med - skaffa ett dödsfallsintyg

  För de allra flesta kan det vara svårt att veta vad man ska göra vid dödsfall och i vilken ordning. På efterlevandeguiden.se får du en bra översikt över det viktigaste du behöver ta tag i först. Bland annat behöver du skaffa ett dödsfallsintyg hos Skatteverket så snart de har registrerat dödsfallet. Du behöver ett dödsfallsintyg för att kunna sköta dödsboet. Skatteverket registrerar dödsfallet så snart de har fått ett dödsbevis från en läkare eller ett sjukhus eller efter att de har beslutat om dödförklaring.

  Myndigheter, kommuner, banker, försäkringsbolag får automatiskt information om dödsfallet.
  Läs mer på efterlevandeguiden.se

 2. Hur vet jag om den avlidne skrev ett testamente och var hittar jag det?

  I Sverige finns inget nationellt register för testamenten och det finns heller inga krav på att det registreras. Därför är det svårt att veta om den avlidne skrev ett testamente eller inte. En del sparar sina testamenten hemma eller i ett bankfack. Om man upptäcker ett testament efter bouppteckningen är klar kan man göra ett tillägg i efterhand.
  Få hjälp med att skriva och lagra testamente hos vår samarbetspartner Avtal24.

 3. Så gör du en bouppteckning

  En bouppteckning är en skriftlig handling som redovisar den avlidnes samtliga tillgångar och skulder samt vilka som är dödsbodelägare och arvingar. På skatteverket.se finns blanketter för att göra en bouppteckning. Om det finns tvister mellan arvingarna eller särkullbarn, barn som inte är gemensamma, som dödsbodelägare kan det underlätta att anlita en jurist så att bouppteckningen blir korrekt. 
  Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet för registrering. 
  Få hjälp med bouppteckning och arvskifte hos vår samarbetspartner Avtal24

 4. Detta behöver du från banken till bouppteckningen

  För att kunna göra en bouppteckning behövs ett saldo- och räntebesked som visar den avlidnes tillgångar och skulder hos oss. Om den avlidne var gift och maken eller makan är kund hos oss behöver han eller hon kontakta oss för att beställa sammanställningen. I övriga fall skickar vi den automatiskt till den avlidnes adress. 

  Vi kommer också att skicka information om eventuella pensionssparanden, livförsäkringar och kreditkort.

 5. Detta händer med den avlidnes banktjänster

  Vissa tjänster avslutar vi automatiskt. Det gäller till exempel
  - bank- och kreditkort (automatiska betalningar till exempel Netflix, Spotify, kollektivtrafik med mera upphör när vi avslutar korten) 
  - internetbanken 
  - digipass (säkerhetsdosa för identifiering) 
  - e-faktura 
  - betalservice via kuvert 
  - bank via telefon 
  Andra tjänster kan den avlidnes närstående behöva avsluta. När vi får meddelande om att någon har avlidit skickar vi ett brev till den avlidnes adress, där vi berättar vad som behöver göras.

  Autogirobetalningar 
  Autogirobetalningar kommer att fortsätta dras så länge det finns tillräckligt mycket pengar på den avlidnes konto. Om du som dödsbodelägare vill avsluta autogirobetalningar eller ändra vilket konto pengarna ska dras ifrån kontaktar du antingen oss eller den som betalningarna går till.

  Stående överföringar
  Stående överföringar till andra bankkonton kommer att fortsätta genomföras så länge det finns tillräckligt mycket pengar på kontot eller tills du som dödsbodelägare avslutar dem. Kontakta oss om du som dödsbodelägare vill veta vilka stående överföringar som finns eller avsluta överföringar.

  Bolån och andra lån
  Automatiska betalningar av bolån och andra lån kommer att fortsätta dras så länge det finns tillräckligt mycket pengar på kontot. Om det finns lån som ska lösas är du som dödsbodelägare välkommen att kontakta oss.

  Försäkringar och pensioner
  Så snart vi har fått information om dödsfallet från Skatteverket skickar vi ut brev till dödsboet och förmånstagarna om vilka försäkringar den avlidne hade tecknat hos oss. Det kan handla om till exempel kapitalförsäkringar, livförsäkringar och tjänstepensioner. Vi informerar också hur pengarna betalas ut och vilka intyg och uppgifter vi behöver för att kunna betala ut pengarna.

  Fullmakter
  Det finns två olika sorters fullmakter, som man kan använda för att ge en annan person rätt att till exempel ta ut pengar från sitt konto eller handla med värdepapper:

  1) Fullmakt för att hantera bankaffärer på internetbanken. Denna fullmakt upphör i och med att internetbanken avslutas automatiskt när en person avlider.

  2) Fullmakt för att hantera bankaffärer på bankkontor. Denna fullmakt gäller tills den avlidnes bankaffärer är avslutade, men den som har fått fullmakten måste ha alla dödsbodelägares medgivande för att till exempel ta ut pengar och handla med värdepapper.

  Vem kan få information om den avlidnes bankaffärer?
  Vi kan lämna ut uppgifterna om den avlidnes affärer i banken till alla dödsbodelägare. Det kan till exempel vara uppgifter om konton, lån, aktier och fonder. Begravningsbyråer och jurister som de närstående har anlitat kan också få uppgifterna om de skickar en skriftlig förfrågan till oss.

 6. Så betalar du den avlidnes räkningar

  Räkningar som den avlidne redan har registrerat på sin internbank för betalning kommer att betalas automatiskt. När vi får kännedom om att en kund har avlidit skickar vi ut ett brev till den avlidnes adress, där vi skriver vilka räkningar det gäller. 

  I vissa fall kan vi hjälpa till att betala andra räkningar från den avlidnes konto, till exempel för kostnader som uppstår i samband med dödsfallet samt för hyra och el. För att göra det behöver du besöka något av våra kontor. Ta med dig räkningarna, din legitimation och ett så kallat dödsfallsintyg med släktutredning, som du beställer från Skatteverket. 

 7. Inventera den avlidnes värdefack

  Om den avlidne har ett värdefack hos oss behöver det inventeras inför bouppteckningen. Ring oss på 0771-365 365 för att få veta om den avlidne har ett värdefack och i så fall på vilket av våra kontor. Om det finns ett värdefack hjälper vi dig att boka en tid för inventering. Du som är dödsbodelägare eller den som är behörig att företräda ett dödsbo kan inventera ett värdefack.
  Fyll i dina uppgifter så ringer vi upp dig

 8. Så betalas arvet ut – arvskifte

  När bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket kan vi betala ut arvet som finns hos oss till dödsbodelägarna, genom ett så kallat arvskifte. Det finns ingen blankett för detta utan det bästa är att kontakta en jurist som upprättar arvskifteshandlingen.
   
  Ta med det här till banken när du ska göra arvskiftet: 
  - giltig id-handling 
  - arvskifteshandlingen i original (om det bara finns en dödsbodelägare behövs ingen arvskifteshandling) 
  - fullmakter i original om inte alla dödsbodelägare är med på mötet 
  Fyll i och skriv ut fullmakten 
  Få hjälp med bouppteckning och arvskifte hos vår samarbetspartner Avtal24

 9. Så avslutar du konton i sociala medier

  På Efterhjälpen kan du för en engångskostnad få hjälp att avsluta olika typer av konton, till exempel Facebook. 
  Efterhjälpen

  Livsarkivet (Svenska begravningsbyråers förbund) och Vita arkivet (Fonus) är företag som samarbetar med begravningsbyråer över hela landet. I dödsboets namn kan de avsluta konton. 

  På Livsarkivet och Vita arkivet kan du också lämna ditt eget testamente, både digitalt och i fysisk form.
  Livsarkivet
  Vita arkivet 

  Om du för egen del vill att någon i din familj eller annan närstående ska ta hand om sociala medier-konton eller ärva och förfoga över exempelvis bilder, musik och bloggtexter krävs ett testamente. Detta eftersom det handlar om immaterialrätt. Testamentet måste finnas i fysisk form och vara underskrivet av två ojäviga personer.

Redan kund

Är du redan kund hos oss? Vi hjälper dig med praktiska tips, råd och vägledning under livets alla viktiga händelser.

Få råd och vägledning