Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Vad händer med den avlidnes banktjänster?

När en kund avlider avslutar vi vissa banktjänster automatiskt. Andra tjänster kan den avlidnes närstående behöva avsluta. När vi får meddelande om att någon har avlidit skickar vi ett brev till den avlidnes adress, där vi berättar vad som behöver göras.

Dessa banktjänster avslutar vi automatiskt

  • bank- och kreditkort (automatiska betalningar till exempel Netflix, Spotify, kollektivtrafik med mera upphör när vi avslutar korten)
  • internetbanken
  • digipass (säkerhetsdosa för identifiering)
  • e-faktura
  • betalservice via kuvert
  • bank via telefon.

Banktjänster som de närstående kan behöva avsluta

Autogirobetalningar

Autogirobetalningar kommer att fortsätta dras så länge det finns tillräckligt mycket pengar på den avlidnes konto. Om du som dödsbodelägare vill avsluta autogirobetalningar eller ändra vilket konto pengarna ska dras ifrån kontaktar du antingen oss eller den som betalningarna går till.

Stående överföringar

Stående överföringar till andra bankkonton kommer att fortsätta genomföras så länge det finns tillräckligt mycket pengar på kontot eller tills du som dödsbodelägare avslutar dem. Kontakta oss om du som dödsbodelägare vill veta vilka stående överföringar som finns eller avsluta överföringar.

Bolån och andra lån

Automatiska betalningar av bolån och andra lån kommer att fortsätta dras så länge det finns tillräckligt mycket pengar på kontot. Om det finns lån som ska lösas är du som dödsbodelägare välkommen att kontakta oss.

Värdepappersaffärer

De värdepappersaffärer som den avlidne gjorde före dödsfallet genomförs och affärerna förs över till dödsboet.

Försäkringar och pensioner

Så snart vi har fått information om dödsfallet från Skatteverket skickar vi ut brev till dödsboet och förmåns­tagarna om vilka försäkringar den avlidne hade tecknat hos oss. Det kan till exempel handla om kapital­försäkringar, livförsäkringar och tjänste­pensioner. Vi informerar också hur pengarna betalas ut och vilka intyg och uppgifter vi behöver för att kunna betala ut pengarna.

Fullmakter som den avlidne hade upprättat

Fullmakter som den avlidne hade upprättat före dödsfallet hanteras olika beroende på vilken typ av fullmakt det gäller. Det finns två olika sorters fullmakter:

  1. Fullmakt för att hantera bankaffärer på internetbanken. Denna fullmakt upphör i och med att internet­banken avslutas automatiskt när en person avlider.
  2. Fullmakt för att hantera bankaffärer på bankkontor. Fullmakten gäller till dess den avlidnes bankaffärer är avslutade eller till dess den återkallats av dödsbodelägare. Banken accepterar dock fullmakten endast i det fall den används för vård av boets tillgångar till exempel för betalning av dödsboets räkningar eller för att slutföra en pågående transaktion såsom exempelvis fastighetsförsäljning och/eller värdepappersaffär. OBS! Fullmakten kan ej användas i arvsrättsliga frågor såsom arvskifte eller utbetalning till dödsbodelägare.

Värdefack

Om den avlidne har ett värdefack hos oss behöver det inventeras inför bouppteckningen. Ring oss på 0771-365 365 för att få veta om den avlidne har ett värdefack hos oss och boka tid för inventering. Du som är dödsbo­delägare eller den som är behörig att företräda ett dödsbo kan göra inventeringen.

Vem kan få information om den avlidnes bankaffärer?

Vi kan lämna ut uppgifterna om den avlidnes affärer i banken till alla dödsbodelägare. Det kan till exempel vara uppgifter om konton, lån, aktier och fonder. Begravningsbyråer och jurister som de närstående har anlitat kan också få uppgifterna om de skickar en skriftlig förfrågan till oss.

Bli kund

Du som har Mobilt BankID kan snabbt och smidigt komma igång med våra tjänster.

Bli kund på 3 minuter

Hjälpte den här sidan dig?

Tack för ditt svar.