Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Checklista för dödsboet – allt du behöver tänka på när en anhörig har avlidit

När någon avlider är det många praktiska frågor som de närstående måste hantera. För de allra flesta kan det vara svårt att veta vad man behöver göra och i vilken ordning. Här har vi samlat det viktigaste du behöver känna till vid dödsfall och vad du behöver ta hand om när det gäller dödsboet efter den avlidne.

 • Att börja med – beställ ett dödsfallsintyg

  En av de första saker du behöver göra är att beställa ett dödsfallsintyg hos Skatteverket. Skatteverket registrerar dödsfallet så snart de har fått ett dödsbevis från en läkare eller efter att det har beslutats om dödförklaring. Dödsfalls­intyget är bra att kunna visa upp när du till exempel ska hantera olika ärenden för dödsboet. Du behöver inte skicka det någonstans. Myndigheter, kommuner, banker och försäkrings­bolag får automatiskt information om dödsfallet.

  efterlevandeguiden.se finns mer information om det viktigaste du behöver ta tag i när en närstående går bort.

 • Betala dödsboets räkningar

  Räkningar som den avlidne redan har registrerat på sin internetbank betalas automatiskt. När vi får veta att en kund har avlidit skickar vi ett brev till den avlidnes adress, där vi skriver vilka räkningar det gäller. Vi hjälper dig att betala dödsboets räkningar avgiftsfritt upp till 12 månader efter dödsfallet. Med tjänsten Betalningsuppdrag dödsbo kan du portofritt skicka dödsboets räkningar till SEB.
  Så gör du för att betala dödsboets räkningar.
 • Skaffa fullmakt om ni är flera dödsbodelägare

  Det behövs ingen fullmakt för att betala dödsboets räkningar. Däremot behöver ni en fullmakt om ni är flera dödsbodelägare som vill kunna hantera andra typer av banktjänster för dödsboets räkning, till exempel avsluta konton eller handla med värdepapper.

  Fyll i och skriv ut fullmakten för dödsbo (pdf)


  Om den som ger fullmakt är bosatt utomlands

  Om den som ger fullmakt är bosatt utomlands är det svårt för oss att på ett säkert sätt kontakta personen för kontroll av fullmakten. I de fallen kan fullmaktsgivaren lämna in original­fullmakten till Notarius Publicus i landet. De gör då en id-kontroll, tar emot originalfullmakten samt intygar identiteten genom att stämpla fullmakten och vidimera en kopia av identitetshandlingen.

 • Ta reda på om det finns ett testamente

  I Sverige finns inget nationellt register för testamenten och det finns heller inga krav på att det registreras. Därför är det svårt att veta om den avlidne skrev ett testamente eller inte. En del sparar sina testamenten hemma eller i ett bankfack. Om man upptäcker ett testamente efter bouppteckningen är klar kan man göra ett tillägg i efterhand.

  Få hjälp med att skriva och lagra testamente hos vår samarbetspartner Lexly

  Om testamentet frångår arvsordningen

  Om det finns ett testamente som frångår den legala arvsordningen behöver de legala arvingarna ta ställning till testamentet. Det går att göra på två sätt:

  a) Testamentet godkänns till alla delar, till exempel genom att de legala arvingarna signerar och daterar en kopia av testamentet och noterar att det godkänns.

  b) De legala arvingarna noterar att man delgivits testamentet till exempel genom att signera och datera en kopia av testamentet och notera att man blivit delgiven. De legala arvingarna har då 6 månader på sig att klandra testamentet vid den tingsrätt där den avlidne var bosatt.

 • Avsluta den avlidnes banktjänster

  När en kund avlider avslutar vi vissa banktjänster automatiskt. Det gäller till exempel bank- och kreditkort, internetbanken och betalservice via kuvert. Andra tjänster kan den avlidnes närstående behöva avsluta. När vi får meddelande om att någon har avlidit skickar vi ett brev till den avlidnes adress, där vi berättar vad som behöver göras.
  Detta händer med den avlidnes banktjänster
 • Gör en bouppteckning

  En bouppteckning är en skriftlig handling som redovisar den avlidnes samtliga tillgångar och skulder samt vilka som är dödsbodelägare och arvingar. På skatteverket.se finns blanketter om du själv vill göra en bouppteckning. Ibland kan det underlätta att ta hjälp av en begravningsbyrå eller jurist så att boupp­teckningen blir korrekt, till exempel om det finns tvister mellan arvingarna.

  Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet för registrering. Ibland kan en dödsboanmälan ersätta en bouppteckning. 

  Läs mer om bouppteckning
  Läs mer om vad en dödsboanmälan är
 • Utbetalning av arvet

  Innan vi kan betala ut arvet och föra över tillgångar som finns hos oss behöver bouppteckningen vara registrerad hos Skatteverket. Om det finns flera dödsbodelägare behöver också ett arvskifte göras. Det betyder att ni dokumenterar hur tillgångarna ska delas upp mellan er. När det är klart kan du kontakta oss för att få hjälp med utbetalning av arvet.
  Läs mer om när och hur arvet betalas ut
 • Så gör du om den avlidne hade eget företag

  Om den avlidne hade ett företag, oavsett bolagsform, rekommenderar vi att dödsboet kontaktar antingen en jurist eller bokar ett möte med någon av våra företagsrådgivare för att gå igenom hur affärerna ska hanteras.
 • Så avslutar du konton i sociala medier

  Efterhjälpen kan du för en engångskostnad få hjälp att avsluta olika typer av konton, till exempel Facebook.

  Livsarkivet (Svenska begravningsbyråers förbund) och Vita arkivet (Fonus) är företag som samarbetar med begravningsbyråer över hela landet. I dödsboets namn kan de avsluta konton.På Livsarkivet och Vita arkivet kan du också lämna ditt eget testamente, både digitalt och i fysisk form. Om du för egen del vill att någon i din familj eller annan närstående ska ta hand om sociala medier-konton eller ärva och förfoga över exempelvis bilder, musik och bloggtexter krävs ett testamente. Detta eftersom det handlar om immaterialrätt. Testamentet måste finnas i fysisk form och vara underskrivet av två ojäviga personer.

Hjälpte den här sidan dig?

Tack för ditt svar.