Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Ränteläget – så påverkas bolånet

Just nu får vi många frågor om ränteläget och vilka effekter det kan få på privatekonomin. Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna från våra kunder.

Frågor om bolån och ränteläget

Valet mellan bundet och rörligt lån kan bero på var i livet du befinner dig och hur stora marginaler du har i din ekonomi.

Om du till exempel har en hög belåning och små ekonomiska marginaler där ytterligare räntehöjningar skulle slå hårt mot din ekonomi, kan det vara aktuellt att binda räntan. Kostnaden blir generellt lite högre, men du kan känna trygghet i att månadskostnaden är densamma under hela bindningstiden. Om du däremot har utrymme i din budget och känner dig trygg med att månadskostnaden kan variera, kan rörlig ränta vara att föredra. Då har du också flexibiliteten att kunna lösa lånet i förtid och göra extra amorteringar utan kostnad.

Genom att sprida dina lån på olika bindningstider kan din ekonomi bli mindre sårbar om bolåneräntorna skulle stiga. Då kan du också ha rörlig ränta på en del för att kunna amortera extra när du önskar.

Tips för dig som ska välja bolåneränta

På vår webbplats kan du kan se våra ordinarie bolåneräntor för olika bindningstider. Hos oss får du dock en individuell bolåneränta som kan bli lägre än vår ordinarie ränta. Räntenedsättningen beror bland annat på dina ekonomiska förutsättningar, din belåningsgrad (hur stora lån du har i förhållande till bostadens värde) och hur mycket affärer du har hos oss i övrigt, till exempel sparande och pension.

För att få reda på exakt vilken boränta vi kan erbjuda just dig är du välkommen att kontakta oss.

Våra ordinarie bolåneräntor

Riksbankens styrräntehöjning har höjt marknadsräntorna och därmed bankernas upplåningskostnader.

På vår webbplats kan du se de räntehöjningar vi har genomfört och våra aktuella ordinarie bolåneräntor för olika bindningstider. Hos oss får du dock en individuell bolåneränta som kan bli lägre än vår ordinarie ränta. Räntenedsättningen beror bland annat på dina ekonomiska förutsättningar, din belåningsgrad (hur stora lån du har i förhållande till bostadens värde) och hur mycket affärer du har hos oss i övrigt.

Våra ordinarie bolåneräntor

 

Det beror på hur du känner inför risken att räntan kan fortsätta stiga. Om du vill behålla räntan du har idag så länge som möjligt, så behöver du avvakta. Om du däremot är orolig för att räntan kan vara högre när bindningstiden går ut och du vill binda på nytt, så kan en förtidsförlängning vara något att överväga.

Det är flera faktorer som påverkar. Kostnaden beror bland annat på hur lång bindningstid du har kvar på lånet och hur stort ditt bolån är. Kontakta oss om du är intresserad av att förlänga ditt lån i förtid, så kollar vi på just din situation.

För den som är orolig över att räntorna ska stiga ännu mer kan det vara aktuellt att binda räntan. Kostnaden blir generellt lite högre, men det kan finnas en trygghet i att veta att räntan är densamma under hela bindningstiden. Tänk på att du under vissa omständigheter bör vara försiktig med att binda räntan, till exempel om du vet att du inom kort ska byta bostad, eftersom du kan behöva betala så kallad ränteskillnadsersättning om du behöver lösa lånet i förtid.

Ett annat sätt att trygga din boendekostnad är att teckna ett låneskydd i händelse av att du skulle bli sjuk eller arbetslös.

Läs mer om vårt låneskydd

Om du redan har ett bolån hos oss kan du ofta flytta med lånen till din nya bostad. Detta kallas för säkerhetsbyte. Vi gör alltid en individuell bedömning innan vi godkänner ett säkerhetsbyte. Att genomföra ett säkerhetsbyte kostar 2 500 kronor per lån.

Den individuella räntenedsättning du kan få på våra ordinarie boräntor påverkas bland annat av dina ekonomiska förutsättningar, din belåningsgrad (hur stora lån du har i förhållande till bostadens värde) och hur mycket affärer du har hos oss i övrigt, till exempel sparande och pension.

Läs mer om individuell ränta

Frågor om amortering

Finansinspektionen har inte infört några generella undantag från amorteringskraven och därför gäller samma amorteringsregler som tidigare.

Om du har mindre än 50 % belåningsgrad kan du välja om du vill amortera eller inte. Om du har högre belåning kan du under särskilda omständigheter ansöka om tillfällig amorteringsfrihet. Det kan till exempel handla om inkomstbortfall till följd av sjukdom, arbetslöshet eller liknande. I vissa fall kan vi bevilja amorteringsfrihet på grund av att hushållets utgifter har ökat så kraftigt att de ekonomiska marginalerna har krympt markant. Vi gör alltid en helhetsbedömning och det är de ekonomiska marginalerna som avgör, inte höjda kostnader i sig.

Höjd ränta och ökade bolånekostnader är inte ett skäl för amorteringsfrihet. För att räknas som skäl för amorteringsfrihet måste omständigheterna ha inträffat efter att du tog lånet. Det måste också handla om händelser som inte var troliga och som du inte hade kunnat förutse när du tog lånet. Du kan inte beviljas amorteringsfrihet utifrån kostnader som vi bedömer som frivilliga.

Om det har gått fem år sedan du tog ditt lån eller höjde ditt bolån kan du göra en ny värdering och få ett nytt amorteringsgrundande värde. Har bostadens värde ökat kan du ha möjlighet att sänka amorteringen

Läs mer om amorteringsfritt bolån

Läs mer om amortering

Höga elräkningar är inte ett skäl i sig som gör att vi kan bevilja amorteringsfrihet. I vissa fall kan vi bevilja amorteringsfrihet på grund av att hushållets utgifter har ökat så kraftigt att de ekonomiska marginalerna har krympt markant – där elkostnader kan vara ett av skälen. Vi gör alltid en helhetsbedömning och det är de ekonomiska marginalerna som avgör, inte höjda kostnader i sig.

Läs mer om vad som gäller för amorteringsfritt bolån

Om du har mindre än 50 % belåningsgrad behöver du inte amortera om du inte vill. Omfattas du av amorteringskrav kan du ansöka om tillfällig amorteringsfrihet. Då gör vi en individuell bedömning av hur lång tid av amorteringsfrihet vi kan bevilja. Vår generella rekommendation är att amortera på bolånen.

Du ansöker om amorteringsfrihet via internetbanken. Logga in och tryck sedan på ditt namn, välj Meddelanden och utskick, tryck på fliken Meddelanden därefter Skriv ett nytt meddelande. Välj kategorin Lån och sedan Amorteringsfrihet.

Om du vill sänka din amortering till en lägre nivå så skickar du också ett meddelande till oss via internetbanken.

Ännu har inget beslut tagits av Finansinspektionen om att ta bort amorteringskraven så än så länge gäller samma amorteringsregler som tidigare.

Läs mer om amorteringskraven

Det som avgör hur mycket du behöver amortera är storleken på ditt bolån och värdet på din bostad.

Om lånet är större än 50 % av bostadens värde måste du amortera 1 % av lånet varje år. Om lånet är större än 70 % av bostadens värde behöver du amortera ytterligare 1 %. Du behöver också amortera 1 % extra om ditt lån är större än 4,5 gånger din årsinkomst. Som mest kan du behöva amortera 3 % av lånet per år.

Efter fem år kan du ändra det så kallade amorteringsgrundande värdet genom att göra en ny, skriftlig värdering av bostaden. Om värdet har ökat kan du ha möjlighet att sänka din amortering.

Läs mer om amorteringskravet