Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Amorteringsfritt bolån

Under vissa omständigheter kan du få ett amorteringsfritt bolån, till exempel om du har en belåningsgrad under 50 procent. Om du köper en nyproducerad bostad har du möjlighet att ansöka om amorteringsfrihet i upp till fem år om det finns goda skäl för det.  

I en del situationer kan du ansöka om amorteringsfrihet under en begränsad period. Det kan exempelvis handla om arbetslöshet, föräldraledighet eller att hushållets utgifter har ökat så kraftigt att de ekonomiska marginalerna har krympt markant. Vi gör alltid en helhetsbedömning och det är de ekonomiska marginalerna som avgör, inte höjda kostnader i sig.

Vanliga frågor och svar om amorteringsfrihet

Om hushållets ekonomiska förutsättningar har försämrats väsentligt kan du ansöka om tillfällig amorteringsfrihet. Det kan till exempel handla om inkomstbortfall till följd av sjukdom, arbetslöshet, föräldraledighet eller liknande.

I vissa fall kan vi bevilja amorteringsfrihet på grund av att hushållets utgifter har ökat så kraftigt att de ekonomiska marginalerna har krympt markant. Vi gör alltid en helhetsbedömning och det är de ekonomiska marginalerna som avgör, inte höjda kostnader i sig.

Höjd ränta och ökade bolånekostnader är inte ett skäl för amorteringsfrihet. För att räknas som skäl för amorteringsfrihet måste omständigheterna ha inträffat efter att du tog lånet. Det måste också handla om händelser som inte var troliga och som du inte hade kunnat förutse när du tog lånet. Du kan inte beviljas amorteringsfrihet utifrån kostnader som vi bedömer som frivilliga.

Du eller en eventuell medlåntagare kan ansöka om amorteringslättnad. Alla personer som står som låntagare på lånen behöver vara överens och införstådda med förändringen. Du kan ansöka oavsett om du har rörlig eller bunden ränta på dina bolån.

Du ansöker via internetbanken. Logga in och tryck sedan på ditt namn, välj Meddelanden och utskick, tryck på fliken Meddelanden därefter Skriv ett nytt meddelande. Välj kategorin Lån och sedan Amorteringsfrihet.

Finansinspektionen gjorde den 20 september ett uttalande som kunde tolkas som att låntagare generellt kan få amorteringsuppehåll. Det har inte gjorts några förändringar av regelverket och precis som tidigare krävs det särskilda skäl för att vi ska kunna bevilja tillfällig amorteringsfrihet, till exempel inkomstbortfall till följd av sjukdom eller arbetslöshet. Finansinspektionen har därför publicerat ett förtydligande om detta.

I vissa fall kan vi bevilja amorteringsfrihet på grund av att hushållets utgifter har ökat så kraftigt att de att de ekonomiska marginalerna har krympt markant. Vi gör alltid en helhetsbedömning och det är de ekonomiska marginalerna som avgör, inte höjda kostnader i sig.

Höjd ränta och ökade bolånekostnader är inte ett skäl för amorteringsfrihet. Finansinspektionen har inte beslutat om några allmänna dispensmöjligheter från amorteringskraven för tillfället.

Ja, om du köper en nyproducerad bostad kan vi bevilja amorteringsfritt bolån upp till fem år, om det finns goda skäl för det. Men vi rekommenderar alltid att du amorterar enligt huvudregeln.

 

För att du ska kunna få amorteringsfrihet vid nästa betalning måste din ansökan komma in senast vid månadsskiftet till den månad då du vill påbörja din amorteringsfrihet. Om du exempelvis ansöker om amorteringsfrihet innan 30 september och den godkänns, startar amorteringsfriheten i oktober.

Vi hanterar ärendena i tur och ordning och återkommer så snabbt som möjligt. När vi gjort en bedömning din ansökan skickas ett meddelande via internetbanken. Du får även en ny villkorsbilaga via internetbanken eller via post.