Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Våga prata pengar och undvik de vanligaste missarna i er gemensamma ekonomi

Susanne Eliasson: "Mitt första och viktigaste råd är: våga prata ekonomi!"

Pingsten eller den så kallade hänryckningens tid är snart här och med den förknippas kärlek och romantik. I samband med den kommer ofta också frågor om parekonomi. Finns det något rätt eller fel i hur man ska tänka kring gemensam ekonomi när man flyttar ihop?

Alla har vi ju olika ekonomiska förutsättningar och synsätt och risken är att olikheterna börjar skava ordentligt om man inte tar upp ämnet i tid. Tänk på att de ekonomiska beslut ni tar idag kan få stora konsekvenser på lång sikt, allra helst när det handlar om sparande och investeringar. 

Prata privatekonomi!

Mitt första och viktigaste råd är därför: våga prata ekonomi! Många tycker det kan kännas jobbigt, speciellt i början av en relation. Men det hjälper er sätta ramarna och gör att ni kan slippa onödiga diskussioner och irritationsmoment.

Se till att prata om både den gemensamma och individuella ekonomin. Det ger båda en ekonomisk trygghet att vid sidan av det gemensamma ha en egen ekonomi för att förverkliga egna livsdrömmar. Det är extra viktigt om ni skulle välja att gå skilda vägar. 

Ha koll på familjejuridiken!

Mitt andra råd är att ni tar reda på vilka regler som gäller när man är sambo respektive gift! Om ni skulle separera är skillnaden stor när tillgångarna ska fördelas. 

Som sambo är det bara den gemensamma bostaden och bohag som köpts för gemensamt bruk som delas, oavsett vem som betalat och med hur mycket. Här behöver ni diskutera behovet av ett samboavtal. För sambor är det alltså extra viktigt att ha koll på vem som betalar för konsumtion och i vems namn sparande och investeringar görs. Kom också ihåg att ni inte ärver varandra, så testamente behövs. 

När ni är gifta är huvudregeln att allt ska delas, förutom det som är så kallad enskild egendom. Fundera om ni tycker er fördelning känns rättvis och jämställd. För de flesta är ändå målet att båda ska få en bra ekonomisk tillvaro även efter en eventuell separation. Ta hjälp av familjerättsjurist! 

Olika tänk kring att dela på kostnaderna

Hur ska man då fördela de gemensamma kostnaderna – finns något rätt eller fel här? Självklart inte! Här kommer däremot några olika sätt att resonera, även om alla måste finna sin väg. 

Ett vanligt sätt är att man delar dem 50/50, allra helst om man tjänar ungefär lika mycket. Ett annat sätt är att man delar på kostnaderna efter proportionerna på respektive persons inkomst, vilket är vanligt om någon tjänar mer än den andra. När det kommer till kostnader för boende handlar det mer om vem som äger bostaden från början eller hur man äger och har betalat för den gemensamma bostaden. Det finns ju många varianter – från att man flyttar in till någon med hyresrätt eller någon med bostadsrätt, till att man köper något tillsammans. 

Så här kan ni tänka om ni flyttar in till någon

  • Hyresrätt – fundera ut hur hyran ska fördelas.
  • Bostadsrätt – där kan det bli lite knepigare. Oftast har den som köpt en bostads­rätt ett lån som ska amorteras och betalas ränta på, men också en månads­avgift till föreningen – och meningarna om vad som ska delas går isär. Själv anser jag att månads­avgiften ska ingå, men inte amorteringen. Fast hur ska man tänka med ränte­kostnaden? En del anser att det är en kapital­kostnad som i framtiden kommer ge en kapital­vinst och därmed inte ska delas, medan andra tycker den ska det. Kommer ni överens om att inkludera ränte­kostnaden tänk då på att det ska vara netto­ränte­kostnaden ni ska räkna på – personen som har lånet har ju ett ränte­avdrag på 30 procent. En annan variant är att man tar ut ”hyra” av sin partner, men även här handlar det om att hitta en lösning som båda känner sig nöjda med.
  • Gemensamt ägd bostad som sambo – här gäller det att ha koll på vad vardera personen har betalat i kontant­insats och för de flesta behövs också ett sambo­avtal som avtalar bort bodelnings­reglerna och handlingar som reglerar ert ägande. 

Oavsett vad ni kommer fram till är nyckeln kommunikation, förståelse och respekt för varandras behov och möjlighet till egen ekonomisk trygghet. 

Länge leve kärleken och ta hand om varandra även ekonomiskt!

Bild på Susanne Eliasson
Privatekonomisk analytiker

Susanne Eliasson

Privatekonomisk analytiker

Susanne Eliasson