Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Hållbart sparande och begreppen du behöver ha koll på

Har du tänkt på vilka bolag som du, genom dina fonder, faktiskt investerar i? Är det bolag som är i linje med dina värderingar? Att göra ett hållbart val för sitt sparande är omgärdat av en hel del begrepp som inte alltid är självklara. Här kommer en kort genomgång över begrepp som kan vara bra att känna till för den som vill se sina pengar investerade i hållbara bolag.

Investeringar innebär en risk. 

Är du en av dem som återvinner plast, tidningar och metall?  Föredrar du cykel i stället för bil? Du kanske även försöker tänka på att äta mindre kött och se till att minska matsvinn. Bra! Fortsätt med det, även om det kan bli lite mer omständligt och kräva en del jobb. 

Jag skulle dock vilja lägga till en sak på listan över hållbara val i vardagen. Det är hur du väljer att spara. Har du tänkt på vilka bolag det är som du, genom dina fonder, faktiskt investerar i? Är det bolag som är i linje med dina värderingar? 

På SEB:s fondbolag har vi valt att inte investera i bolag som är verksamma inom exempelvis fossila bränslen, tobak och alkohol. Men det finns mycket mer som går att göra när det kommer till att investera med hållbarhet i åtanke. 

Begreppsförvirring

Att göra ett hållbart val för sitt sparande är omgärdat av en hel del begrepp som inte alltid är självklara. Förra året visade en undersökning från Fondbolagens Förening att en av tre som vill spara hållbart tycker att det är svårt att hitta information. Dessutom finns nya EU-regler för fondbolag, pensionsbolag och distributörer av investerings­produkter som innebär att hållbarhets­kommunikation har blivit mer komplex. Jag tänkte därför ta tillfället i akt att kort gå igenom några begrepp som kan vara bra att känna till för den som vill se sina pengar investerade i hållbara bolag.

Artikel 6,8 eller 9? 

Ja, inte är skillnaden så självklar. Enkelt förklarat så är artikel 9-fonder fonder vars investeringar ska bidra till specifika hållbarhetsmål. Det kan vara minskade klimat­förändringar, jämställdhet eller rent vatten. Vi på SEB Fonder erbjuder många artikel 9-fonder. I vår fondkurslista kan du sortera fram dem. 

Artikel 9-fonder i vår fondlista

I en artikel 8-fond, fond med hållbara egenskaper, är det främsta syftet inte att de ska bidra till ett enskilt hållbarhetsmål. Här hittar vi de flesta fonder som finns på den svenska marknaden idag, fonder som i många fall tar hänsyn till hållbarhets­frågor genom att integrera dessa frågor i förvaltningen på ett eller annat sätt.

Artikel 8-fonder i vår fondlista

I en artikel 6-fond – egentligen kallad ”övriga fonder” – kan investeringarna främja hållbarhet, men fonden behöver inte ta sådan hänsyn. 

Andel hållbara investeringar

En av de saker som skiljer en artikel 9-fond från exempelvis en artikel 8-fond är att de nästan uteslutande gör hållbara investeringar. Hållbara investeringar görs dock i olika hög grad även i artikel-8 fonder. Vad är då en hållbar investering? Jo – enligt EU:s regelverk SFDR är det en investering som: 

  • bidrar till ett miljömässigt eller socialt hållbarhetsmål
  • inte orsakar betydande skada på något miljömässigt eller socialt hållbarhetsmål 
  • följer goda bolagsstyrningsprincper.

Läs mer om EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

I dagsläget är det vi som fondförvaltare som definierar vilka investeringar som vi anser vara hållbara. Hos oss på SEB så har vi en mycket rigid och upparbetad process för att definiera vilka investeringar som ska få platsa i våra artikel 9-fonder, eller i vissa fall även i våra artikel 8-fonder. De bolag som vi i dagsläget klassificerar som hållbara kan vara allt från tillväxtbolag som verkar inom förnyelsebar energi till större industribolag vars produkter och processer bidrar till en hållbar utveckling. 

Siffran för hur hög andel hållbara investeringar som finns i fonden hittar du i vår fondkurslista, i dokumentet som heter ”Hållbarhets­relaterade upplysningar” under respektive fond. Alternativt kontaktar du oss på SEB så kan vi guida dig.  

Sopsortera, cykla och spara – allt bidrar!

Att göra hållbara val kräver oftast en hel del extra jobb. Det gäller allt från att sopsortera till att använda cykeln och tänka på matsvinnet. Men av alla dina insatser så kan att spara hållbart vara en av de mer bekväma, eftersom vi på SEB kan hjälpa dig att se över dina placeringar och anpassa dem till områden som passar just dig. Du gör ett val för ditt sparande och sedan arbetar dina pengar både för dig och för den framtid som du önskar. Kontakta oss om du vill få guidning kring mer hållbara val för ditt sparande och din pension.

Annika Hagstedt
Fund Communication Specialist

Annika Hagstedt

Fund Communication Specialist

Annika Hagstedt