Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Pension vid 66, jobbonär eller full valfrihet – vad väljer du?

Allis Fridén påminner om att makar kan överföra pensionskapital genom att dela på premiepensionsavsättningar, som ett sätt att kompensera för till exempel deltidsarbete.

Nu landar Pensionsmyndighetens årliga utskick i brevlådan, med en översikt av din allmänna pension. Oavsett om du älskar att läsa ditt orange kuvert eller knappt vet vad det innehåller finns det mycket du kan göra för att påverka din pension, inte minst om du nyss tagit klivet ut i arbetslivet.

Informationen i ditt orange kuvert är helt enkelt inte skriven i sten. Därför kommer här ett pärlband av tips på hur du kan öka din medvetenhet och vara med och påverka din pension – eller snarare, din framtida lön!

Pensionssystemet kan upplevas som krångligt – var ska man börja och vilka möjligheter finns? De delar som påverkar din totala pension mest är: Hur mycket du tjänar genom hela livet, om du har tjänstepension, när du börjar pensionsspara och vid vilken ålder du väljer att ta ut din pension. Häng med så bryter vi ned de olika bestånds­delarna i pensionssystemet.  

Den allmänna pensionen består av garanti­pension, inkomst­pension (som förvaltas av staten) och premie­pension – som du själv kan placera i fonder. Den allmänna pensionen baseras på alla inkomster du har betalat skatt för och kan i dagsläget tas ut från 62 års ålder. Pensions­myndigheten har infört en riktålder, för att kunna ändra när den allmänna pensionen kan tas ut. Jag är född 1994, min prognos säger att jag kan ta ut min allmänna pension först när jag fyller 66.

Utöver allmän pension har de allra flesta en tjänstepension. Visste du förresten att tjänstepensionen kan utgöra allt från 25 till 50 procent av din framtida lön? Tillbaka till pensionssystemet, förutom allmän pension och tjänste­pension kan du också ha ett privat pensions­sparande.

Värt att tänka på är att de två sistnämnda delarna, tjänstepension och privat pensionssparande, blir allt viktigare för din pension som helhet. Det beror på att vi har en stigande medellivslängd – alltså ska pengarna i din allmänna pension räcka längre tid, jämfört med föregående generationer. För att kunna behålla din levnadsstandard när du går i pension är sannolikheten därför stor att du behöver ett privat pensions­sparande. På minpension.se kan du få en översikt över din pensions­prognos.  

Är du som läser kvinna? Då vinner du extra mycket på att ta kontroll över din pension. Enligt statistik från Pensions­myndigheten var skillnaden i den allmänna pensionen mellan kvinnor och män 17 procent 2022. Sett till den totala disponibla pensionen, där även tjänstepension är inräknad, är skillnaden 27 procent. Det här beror framför allt på ojämställda inkomster mellan kvinnor och män under arbetsåren, samt skillnader i deltidsarbete och vård av barn (vab).

Nu när du har öppnat ditt orange kuvert och fått kunskap om hur din förväntade pension kan se ut kommer frågan – är du nöjd med resultatet? Om inte, här kommer några tips:

  1. Starta ett privat pensionssparande. Jag tycker att det bästa sättet är en stående överföring, direkt när lönen kommer in på kontot. Vi har en räknesnurra som ger en indikation på hur mycket du behöver spara per månad för att nå ditt pensionsmål, den tycker jag är spännande att laborera med.
  2. Säkerställ att du har en tjänstepension och arbeta heltid så länge du kan. Tidsfaktorn är viktig när det kommer till pensionssparandet – börja spara så tidigt du kan och hellre 100 kronor i månaden än inget alls. På temat tid: Vid vilken ålder pensionskapitalet börjar betalas ut har också stor betydelse, att arbeta några år extra gör skillnad.
  3. Är du gift kan det vara bra att veta att makar kan överföra pensionskapital genom att dela på premie­pensions­avsättningar, som ett sätt att kompensera för till exempel deltidsarbete. Lever du i en parrelation kan den av er som arbetar heltid sätta upp ett privat pensions­sparande som kompensation för den som deltidsarbetar.

Dags att gå tillbaka till den inledande frågan: Pension vid 66 års ålder, jobbonär eller full valfrihet – vad väljer du? Jag hoppas att du har fått inspiration till att öppna ditt orangea kuvert och titta närmare på hur dina förutsättningar för ett framgångsrikt pensions­sparande ser ut.

Slutligen: Teama gärna upp med en kompis, släkting eller kollega och gör pensionssparandet till något roligt!

 

Allis Fridén
Investeringsspecialist

Allis Fridén

Investeringsspecialist

Allis Fridén