Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Hur kan ett företag spara i dessa tider?

En kvinna och en man sitter vid ett bord och diskuterar framför varsin dator.

I min vardag som företagsrådgivare träffar jag ett antal olika bolag i diverse olika branscher. Just nu är det många beslutsfattare som har funderingar kring konjunkturen, det höjda ränteläget och vart utvecklingen är på väg. Och om man som företag vill spara pengar – går det ens att göra i tider när kostnaderna stiger och marginalerna sjunker? 

Svaret på frågan är ofta ja. Det förändrade ränteläget – som för vissa företagare är ett helt nytt fenomen efter åratal av låga räntor – skapar faktiskt möjligheter för sparformer som tidigare inte var lika intressanta. 

Kortsiktigt eller långsiktigt sparande?

I min rådgivning hjälper jag företag att kartlägga sina behov och sedan skapa en portfölj med olika sparformer, med hänsyn till risk, syfte och placerings­horisont. Ett exempel på ett alternativ som har blivit mer intressanta nu är våra placerings­konton. Där kan vi idag erbjuda en ränta på 3,8 procent, med tre månaders löptid. 

Ville Torppa, försäkringsrådgivare
Ville Torppa, försäkringsrådgivare.

I kundmötena brukar jag också ha med Ville Torppa, en kollega som är specialiserad på placeringar med längre sparhorisont. Och för kapital som exempelvis ska investeras i verksamheten om fem år, eller användas för framtida utdelningar, kan vi erbjuda en kapital­försäkring. Många kunder sparar löpande i kapitalförsäkringar, men det går givetvis bra med engångs­belopp också.

I team och genom dialog jobbar vi alltså fram en portfölj­lösning som passar ditt företag och dess förutsättningar. Det kan vara en kombination av till exempel sparkonton med fria uttag – för kapital som kan behövas snabbt, placerings­konton för buffert och kapital med kortare spartid, samt kapitalförsäkringar för längre sparkapital.

Är du företagare och är osäker på hur du ska agera så kan du alltid vända dig till oss rådgivare. Vi finns här för din skull!

Kontot omfattas av den statliga insättnings­garantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin samman­lagda konto­behållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privat­bostad, avgångs­vederlag, försäkrings­ersättning med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbets­dagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finans­inspek­tionen beslutade att garantin ska träda in.
Så fungerar insättningsgarantin (Riksgälden)

Adrian Nygren, företagsrådgivare
Företagsrådgivare

Adrian Nygren

Företagsrådgivare

Adrian Nygren