Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Därför är sparande en bra idé – även i dåliga tider

Det är många som undrar hur man ska tänka kring sitt sparande i dessa oroliga tider. Vågar man starta ett sparande och ska man ens fortsätta med det sparande man redan har, med risk för att det sjunker ytterligare i värde? Svaret är att ett sparkapital ger dig trygghet och ökade möjligheter och att du till och med kan tjäna på att spara när börsen går ner.

Höga energipriser, stigande boräntor och en inflation som pressar upp priset på många varor gör att den egna ekonomin kan kännas alltmer ansträngd. Att då diskutera sparande kanske inte hamnar högt upp på ”att-göra-listan”, men faktum är att det kan finnas mycket att vinna på att spara också i sämre tider – så länge det finns ett utrymme för det förstås. Med ett sparande har du en buffert när oväntade utgifter dyker upp eller om du har planer på ett större köp eller en investering. Oavsett anledning så öppnar ett sparkapital för olika möjligheter och ger dig både trygghet och frihet.

Erfarenheten visar att det är ytterst få som över tid lyckas investera till den mest fördelaktiga kursen, vare sig det gäller exempelvis enskilda aktier eller fonder. De senaste årens stora svängningar på aktie- och räntemarknaden visar tydligt hur svårt det är att pricka rätt. Mängder av händelser kan få marknaden att snabbt byta riktning – starka marknadsnyheter belönas medan svaga bestraffas. Men också känslor som osäkerhet och viljan att lyckas kan röra till det för oss placerare och få oss att agera irrationellt, vilket gör att vi lätt investerar vid fel tillfälle.

Med ett månadssparande kommer du att köpa fondandelar både när de är ”billigare” (i börsnedgång) och när de är ”dyrare” (i börsuppgång). När fondkursen går ner får du fler andelar för ditt månadsbelopp och vice versa. Det gör att du över tiden sprider ut risken i ditt sparande och jämnar ut börsens svängningar. Kanske kan det kännas konstigt att investera löpande i till exempel aktiefonder, även när börserna faller. Men i och med att du investerar till en lägre kurs och samlar på dig fler andelar, blir effekten tydligt positiv när kurserna sedan vänder upp igen.

Vilken sparform du än väljer – till exempel sparkonto, räntefond eller aktiefond – så är det bästa sparandet det som verkligen blir av. Att pausa eller avsluta sparandet för att det är dåliga tider och börsen går ner kanske känns rätt för stunden, men risken är att du gör dig själv en björntjänst och att du kommer igång igen först efter att börsen har vänt uppåt en bra bit. Då har du också missat möjligheten att köpa i nedgång när andelarna är billigare.

Många väljer att månadsspara i fonder då det ger möjlighet till högre avkastning än ett sparkonto och är en strategi som fungerat väl historiskt. Allt eftersom ditt fondsparande växer så har du också ett allt större kapital som får möjlighet att växa ytterligare. Den berömda ränta på ränta-effekten gör att även ett litet belopp varje månad har chans att växa till något stort på sikt.

Så kom ihåg att alla goda ting är tolv – månader på ett år alltså. 😊

Läs mer om fondsparande

Roger Törnkvist
Placeringsstrateg

Roger Törnkvist

Placeringsstrateg

Roger Törnkvist