Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Checklista: 7 tips när du flyttar ihop

I vår checklista har vi listat sju saker som du och din partner bör göra när ni flyttar ihop.

 1. Så här går det till praktiskt

  Börja med att anmäla flytten hos Skatteverket och på adressändring.se. Eftersom ni bor på samma adress ska ni båda vara folkbokförda där. För ytterligare trygghet så kan du även begära eftersändning av din post och skicka ut flyttkort till dina vänner, bekanta och släktingar digitalt.

 2. Gör en sambobudget och fördela utgifterna rättvist

  Ju mer överens ni är om er gemensamma ekonomi och era egna privatekonomier, desto mindre är risken för konflikter om pengar. Med en jämställd ekonomi skapar ni bättre förutsättningar för varandra att bygga upp en egen ekonomisk trygghet vid sidan av den gemensamma. 

  Ett gemensamt hushåll behöver inte innebära en gemensam ekonomi. Men eftersom mycket blir gemensamt, till exempel hyra, mat och försäkringar, är det värt att diskutera hur era ekonomiska förutsättningar och prioriteringar ser ut. Vad sparar ni in på och vad är ni villiga att lägga lite extra på? Tjänar en av er mer och hur ska ni fördela utgifterna? 

  Tänk på att dela rättvist på hushållsutgifterna så att inte en står för merparten av maten och hushållskostnaderna och den andre köper bilen och andra kapitalvaror. Tänk så här: vid en eventuell separation är maten uppäten, men bilen är kvar och tillhör då den som köpt den. 

  Det finns inget rätt eller fel hur man ska fördela hushållskostnaderna men en del använder sig av en procentregel. Den innebär att ni betalar lika mycket i procent av er lön. Om en av er tjänar 20 procent mer bör den stå för 20 procent mer av de gemensamma utgifterna. Andra tillämpar principen att man ska ha lika mycket kvar när de gemensamma kostnaderna är betalda och några startar en helt gemensam ekonomi. Det viktigaste är att ni diskuterar ekonomin innan ni flyttar ihop för att undvika bråk om pengar längre fram. Tänk också på att ge varandra möjlighet att bygga upp ett buffertsparande och ett långsiktigt sparande vid sidan av den gemensamma ekonomin. 

  Som sambo är det också extra viktigt att se till att stå på kontrakt och kvitton vid köp av kapitalvaror tillsammans så att man blir samägare. 

 3. Starta ett gemensamt sparande

  När ni flyttar ihop får ni lite mer pengar att röra er med eftersom ni nu är två som kan dela på de gemensamma kostnaderna. Då kan det vara en god idé att se över sparandet till både oförutsedda utgifter och framtida sparmål. Ni kanske vill resa under semestern, börja planera bröllop eller köpa en större bostad lite längre fram. Att flytta ihop kan bli en utmärkt start på en långsiktigt sund privatekonomi. Öppna var sitt sparkonto*, fondkonto* eller ISK* och starta ett månadssparande. Döp till exempel kontot till”semester” eller ”bröllop” – då blir det mentalt svårare att använda pengarna till något annat. Många sambor tycker det är bra att ha gemensamt konto för hushållsutgifter men väljer att ha sparandet på egna konton. Om man separerar blir det enklare att var och en står själva på sitt sparande. 
  Börja spara och placera pengar

  *Kontona omfattas av insättningsgarantin och investerarskyddet.
  Läs mer om insättningsgarantin och investerarskyddet

 4. Håll koll på sambolagen

  När två ogifta personer bor tillsammans i ett parförhållande blir de sambor. Som sambor har ni ett sämre juridiskt skydd jämfört med om ni vore gifta. Privatekonomin kommer att påverkas. Ni får gemensamma utgifter som ni ska fördela och er relation kommer omfattas av sambolagens regler. 

  Många känner inte till att det endast är den gemensamma bostaden och bohaget (till exempel möbler) som ni har skaffat tillsammans, som omfattas av sambolagen och därmed ska delas lika vid en separation eller dödsfall. Det spelar ingen roll vem som har betalat eller hur det har finansierats. All annan egendom, exempelvis sparande, fritidshus, bilar och båtar, går utanför delningen och behålls av den som äger den vid en separation. 

  Det går att avtala bort sambolagens bodelningsregler när det gäller den gemensamma bostaden och bohaget. Det är bra att göra om till exempel den ena parten går in med en större kontantinsats eller har betydligt fler och dyrare möbler än den andra. Tänk då på att skriva ett skuldebrev och avtala bort sambolagens bodelningsregler i ett samboavtal. På så sätt garderar ni er mot framtida konflikter. 

  Som sambo är det också extra viktigt att se till att stå på kontrakt och kvitton vid köp av kapitalvaror tillsammans så att man blir samägare.  
  Få hjälp med att skriva samboavtal hos vår samarbetspartner Lexly

 5. Sambor ärver inte varandra – skriv testamente

  Som sambo ärver du inte automatiskt din partner. Det enda du som sambo har rätt till är hälften av bostaden och bohag ni har skaffat för gemensamt bruk via bodelning. För att sambor ska ärva varandra krävs det att ni skriver ett testamente. Annars ärver barnen allt i första hand, och om det inte finns barn ärver den avlidnes eventuella föräldrar och syskon.
  Kloka tips för dig som är sambo – med eller utan barn

  Men även om ni skriver ett testamente till förmån för varandra har barnen alltid rätt till sin laglott, som är hälften av arvslotten. Det kan därför vara bra att se över ert totala efterlevandeskydd så det finns möjlighet att lösa ut barnets andel vid ett dödsfall. I värsta fall kan det bli så att den efterlevande blir tvungen att sälja bostaden för att ha råd att lösa ut barnets andel. 

  Är ni gifta är huvudregeln att efterlevande partner ärver före gemensamma barn. 
  Få hjälp med att skriva testamente hos vår samarbetspartner Lexly
 6. Se över ert försäkringsskydd

  Försäkringar ska ge trygghet nu och för framtiden. En mycket viktig och samtidigt skrämmande fråga man kan behöva ställa sig är; Vad händer med min familj och deras ekonomi om jag plötsligt skulle avlida? Vilka försäkringsersättningar får min familj från olika håll?

  Många yngre familjer med nyinköpta hus har en tung lånebörda som bygger på att det finns två inkomster. Om den ena dör kan den efterlevande få svårt att hantera kostnaderna ensam. Lösningen kan vara att skaffa livförsäkringar som gör att det betalas ut ett engångsbelopp vid ena partens bortgång. Samhället ger ett visst skydd för efterlevande vid en persons bortgång, tidsbegränsad omställningspension och i vissa fall barnpension. Och de som har tjänstepension via sin arbetsgivare har oftast någon form av efterlevandeskydd. Men det blir, åtminstone i ett lite längre perspektiv, ändå väsentligt mindre pengar i plånboken om någon av familjens inkomsttagare avlider. För ett par med gemensamma barn, och där ingen har barn från ett tidigare förhållande, så kallade särkullbarn, är den enklaste och billigaste lösningen att teckna ett bolåneskydd. I övriga fall bör du och din partner teckna en livförsäkring eller grupplivförsäkring på varandras liv.

  Om du skulle bli långvarigt sjuk så kan det påverka din privatekonomi dramatiskt. Sjukpenningen sjunker kraftigt efter 90 dagars sjukskrivning. Särskilt om du är höginkomsttagare bör du därför fundera på att teckna en separat sjukförsäkring som täcker upp delar av det som inte täcks av den allmänna sjukförsäkringen och eventuell tjänstepension.

  De flesta har en hemförsäkring. När ni flyttar ihop bör ni se till att den täcker er båda. Passa samtidigt på att se över alla era försäkringar. På så sätt kan ni sänka era totala försäkringskostnader och samtidigt säkerställa att ni har ett tillräckligt bra skydd.

  Ha även som vana att med jämna mellanrum se över försäkringsskyddet så att det matchar era nuvarande behov.
  Ring oss på 077-11 11 800 så hjälper vi dig se över dina liv- och sjukförsäkringar. 
   
  Se över dina försäkringar kostnadsfritt hos vår samarbetspartner Trygg Hansa

 7. Skaffa en framtidsfullmakt

  Den nya lagen om framtidsfullmakt innebär att du kan bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, när du inte längre själv har möjlighet. Framtidsfullmakten fungerar som alternativ till god man och kan omfatta både ekonomiska och personliga angelägenheter.  

  Få hjälp med att skriva en framtidsfullmakt hos vår samarbetspartner Lexly

  Mall för framtidsfullmakt (Svenska Bankföreningen)