Uttagsgränser för kort

SEB Debit

Kontantuttagsgräns:
Maxuttag i Bankomat: 15 000 kronor
Utomlands: Varierar mellan olika länder

Maxbelopp under 4 dagar: 15 000 kronor

SEB Maestro

Kontantuttagsgräns:
Maxuttag i Bankomat: 15 000 kronor
Utomlands: Varierar mellan olika länder

Maxbelopp under 4 dagar: 15 000 kronor

SEB Credit 

Kontantuttagsgräns:
Maxuttag i Bankomat per dygn: 10 000 kronor
Utomlands: Varierar mellan olika länder

Maxbelopp under 4 dagar: 20 000 kronor