Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Heartrunner - räddar livet med en app

En tragisk händelse vid en busshållplats gav idén till en verksamhet som fyller ett stort behov. Heartrunner är företaget som räddar liv med en app. På riktigt. 

En septembermorgon 2003 sitter hjärtläkaren Leif Svensson på bussen på väg till jobbet på Södersjukhuset. Bussen blir oförklarligt stående vid en av hållplatserna. Först i efterhand får Leif veta att busschauffören hoppat ut för att hjälpa en kvinna som kollapsat precis utanför bussen. 

– När jag sen kom till sjukhuset fick jag veta att en kvinna med akut hjärtstopp hade kommit med ambulans från den plats jag nyss hade varit på. Men hennes liv gick inte att rädda, berättar Leif Svensson, som fortsätter: 

– Trots att jag befann mig så nära det som hände så var mina kunskaper inte till någon hjälp just där och då. Jag visste ju inte vad som pågick. Det kändes väldigt frustrerande.  

Det Leif Svensson frågade sig var varför han, hjärtläkaren, som med sin mobiltelefon var kontaktbar från hela världen, inte kunde hjälpa en akut hjärtsjuk kvinna som befann sig bara meter från honom. Han ansåg att det måste finnas en lösning på den problematiken. Den idé som han slutligen landande i var att hitta en teknik för att kunna larma en person kunnig inom hjärt- och lungräddning, och som befann sig i närheten. 

Trots att jag befann mig så nära det som hände så var mina kunskaper inte till någon hjälp just där och då.
Leif Svensson (Läkare
Södersjukhuset)


– I Sverige hålls omkring 200 000 utbildningar i hjärt- och lungräddning varje år. Det finns cirka 50 000 hjärtstartare runt omkring i landet. Vår verksamhet ser till att åtminstone några av dessa är på rätt plats vid rätt tillfälle.
 

Det säger Owe Svensson, bror till Leif, och den som tog Leifs idé till marknaden.  

Owe Svensson har precis som sin bror ett förflutet som ishockeyspelare på elitnivå, men har valt en annan yrkeskarriär. Han är marknadsekonom, och med sina mångåriga erfarenheter av marknadsföring och affärsutveckling hade han inga svårigheter att se nyttan, och därmed potentialen, i Leifs idé om att dirigera frivilliga livräddare till personer med hjärtstopp – var de än befinner sig. 

– Bara i Sverige drabbas över 6 000 personer av hjärtstopp varje år. I hela Europa är motsvarande siffra 350 000 med en överlevnad på endast 10 procent. Detta är en stor utmaning och för det behövs beprövade livräddande system. Vi har det systemet, säger Owe Svensson, som förklarar: 

– Vid ett hjärtstopp är tiden avgörande och för varje minut som går minskar möjligheten att rädda livet på den drabbade. Och eftersom det i Sverige tar i genomsnitt 17 minuter för en ambulans att komma fram, så finns det ett stort behov av att kunna påbörja behandlingen innan ambulans är på plats. Det är där frivilliga livräddare och appen Heartrunner, som vi har skapat, kommer in. Vi har den fantastiska möjligheten att få vara en i ledet att förbättra överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus. 

Sms-livräddare först på platsen 

Bolaget, som Owe Svensson tillsammans med Karolinska Institutet Innovations AB var med om att starta upp, och som heter Heartrunner Sweden AB, har ett system som den som kan hjärt-lungräddning kan ansluta sig till. Vid ett plötsligt hjärtstopp går ett larm ut till de livräddare som har laddat ner appen och befinner sig nära den plats där den drabbade befinner sig. Larmen till livräddarna gick från början ut via ett sms, och även om det numera sker via en app så är benämningen fortfarande sms-livräddare.  

– För att ingå i systemet och bli sms-livräddare är det enkelt att från Appstore eller Google play ladda ner appen. Det enda formella kravet vi ställer är att de som går med ska vara minst arton år gamla och ha gått en kurs i hjärt- och lungräddning. I övrigt litar vi på deras egna omdömen om sig själva vad gäller deras lämplighet som livräddare, säger Owe Svensson. 

– Det är även viktigt och tillfredsställande att repetera sina kunskaper, vilket också är något vi rekommenderar, säger han, och förklarar närmare hur systemet fungerar:   

– Vid ett 112-samtal till SOS Alarm, och om larmoperatören anar att det rör sig om ett misstänkt hjärtstopp, så ställer larmoperatören följdfrågor till den som ringt in larmet: är den drabbade vid medvetande, och andas den drabbade? Om svaret på frågan är nej så trycker operatören på en knapp som innebär att ett push-meddelande går ut till sms-livräddare som befinner sig inom en mils radie från platsen där den drabbade befinner sig. Detta sker oftast samtidigt eller strax efter det att en ambulans skickats iväg 

Vid en tredjedel av fallen så var en frivillig livräddare framme före ambulansen
Owe Svensson (VD
Heartrunner)


Det är alltid de som är närmast platsen som larmas, så avståndet blir sällan så långt som en mil, framförallt inte i en tätort. De sms-livräddare som nås av larmet, och anser sig ha möjligheten att rycka ut, kan då acceptera larmet och så snabbt som möjligt bege sig till den angivna platsen.
 

Den första som accepterar larmet skickas direkt till platsen för larmet, därefter fördelas de frivilliga omväxlande först till tillgängliga hjärtstartare och sen vidare eller direkt till platsen för larmet.  

– De vetenskapliga studier som gjorts i såväl Sverige som i Danmark visar att då frivilliga livräddare har larmats kommer de i mer än 30 procent av fallen fram före ambulansen, säger Owe Svensson. 

Testperiod visade på klara resultat 

Verksamheten har pågått i större skala i drygt fem år. För precis som gäller för andra nya behandlingsmetoder eller läkemedel krävs det vetenskapligt stöd för att metoden fungerar innan en fullskalig lansering kan bli aktuell. En forskargrupp från Södersjukhuset och Karolinska institutet under ledning av Leif Svensson påbörjade 2010 en testlansering av systemet inom region Stockholm. Testperioden var klar 2015.  

– Den randomiserade studie som publicerades då visade att vid en tredjedel av fallen så var en frivillig livräddare framme före ambulansen, och andelen som fick hjärt-lungräddning innan ambulansen kom ökade med 32 procent.

När resultatet publicerades i den ansedda vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine märkte vi ett allt större intresse, både i Sverige och internationellt, berättar Owe Svensson.  

Vidare har data från Danmark visat att andelen drabbade som defibrillerats av en publik hjärtstartare tredubblades när frivilliga larmades och var först på plats. Nyligen visade sammanvägda data från flera länder i Europa, inklusive Sverige och Danmark, att när frivilliga livräddare som sms-livräddare larmas ökar överlevnaden med upp till 28 procent.  

– Detta är helt sensationella data, vilket har gjort att enligt European Resuscitation Councils internationella riktlinjer för hjärt-lungräddning bör system som vårt införas i alla europeiska länder, säger Owe Svensson. 

Investerarträff bidrog till bredare kontaktnät 

Det var också vid den här tiden, 2015, som bolaget Heartrunner tillsammans med Karolinska Institutet Innovation AB medverkade vid den av SEB arrangerade investerarträffen Innovation Forum.  

– Det bidrog till att intresset växte ytterligare och till att vi träffade många möjliga investerare, säger Owe Svensson. 

De följande åren därefter gjorde bolaget fler betydelsefulla framsteg. 2017 infördes Heartrunners system i Danmark – i dag finns det 130 000 danska livräddare som täcker hela Danmark - och 2018 skrevs samarbetsavtal med svenska SOS Alarm.

De har i sin tur avtal med samtliga svenska regioner och kan därmed erbjuda regionerna Heartrunners system med frivilliga livräddare. 

– I dag finns vi i tio regioner i Sverige med totalt 6 miljoner invånare. Om vi inkluderar Danmark så blir det över 11 miljoner människor, säger Owe Svensson, som poängterar att strategin nu är inriktad på marknadstillväxt. 

Jobbar för ytterligare tillväxt 

– På kort sikt så är siktet inställt på att växa i Sverige, och vi räknar med att vi får förtroende från ytterligare fem regioner inom ett halvår. Men vi ser också stora möjligheter på den globala marknaden, säger han och berättar att bolaget har fått förfrågningar från Norge, Finland, Estland, Skottland, Australien och Chile.  

Enligt Owe Svensson är det inte aktuellt med etableringar i andra länder via dotterbolag, utan en internationell expansion kommer att ske med försäljning av systemet via starkt förankrade distributörer. Så skedde också i Danmark, där stiftelsen TrygFonden köpte systemet. Owe Svensson, som i dag är bolagets styrelseordförande och verkställande direktör, medger också att i takt med att verksamheten utökas så kommer större krav att ställas på organisationen. 

– I dag är vi bara sex ordinarie personer i bolaget, så vi kommer att behöva bli fler, säger han. 

Hur ser konkurrensen ut? 

Konkurrerande och liknande system med frivilliga livräddare finns också i andra länder, främst i Europa, men Owe Svensson poängterar att dessa inte har den vetenskaplig utvärdering som Heartrunners system. 

– I andra länder kan det också finnas olika system inom landet, och dessa är inte alltid kompatibla. Hos oss så svarar en ansluten livräddare på ett larm oavsett om han befinner sig i Kalmar eller Göteborg, säger han och pekar därmed på en av Heartrunners stora konkurrensfördelar. 

Bara i Sverige finns nu över 100 000 anslutna livräddare. Det är något som de flesta andra folkrörelser inte kommer i närheten av.
Owe Svensson (VD
Heartrunner)


Hur tjänar bolaget pengar? 

– När vi etablerar oss i en region så ersätts vi för systemframtagning, installation, uppkoppling och utbildning av larmcentralens personal. Senare har vi löpande intäkter som är kopplade till drift och underhåll, säger Owe Svensson, som vid sidan av globala marknadspotentialen också vill föra fram en annan viktig framgångsfaktor. 

– Titta på det engagemang som finns! Bara i Sverige finns nu över 100 000 anslutna livräddare. Det är något som de flesta andra folkrörelser inte kommer i närheten av. 

Är Owe Svensson själv en sms-livräddare? 

– Självklart! Vi övar på HLR tillsammans en gång om året så kunskapen har jag. Men jag bor ute på vischan, en och en halv mil utanför Katrineholm. Där blir det inte så många utryckningar. 


Text: Pär Krause 

Bild: Joel Sherwood 

Customer service