Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Enkla depån

Handla nordiska värdepapper till ett lågt kurtage

  • Ingen årsavgift
  • Inga krav på minsta innehav
  • Alla värdepapper samlade på ett ställe

Logga in och öppna Enkla depån

Om Enkla depån

Med Enkla depån handlar du nordiska värdepapper enkelt via internetbanken till ett lägre minimikurtage än i andra depåer. Du kan handla med svenska, danska, finska och norska aktier och övriga noterade svenska värdepapper, till exempel obligationer, warranter, konvertibler, börshandlade fonder och aktieobligationer. Du får också bevakning av utdelningar, premier och emissioner och en tydlig översikt på transaktioner och värdeutveckling.

Enkla depån kan bara skaffas av privatpersoner. De fullständiga villkoren finns på internetbanken.

 

Vad ingår i Enkla depån?

Alla dina transaktioner finns tillgängliga när du är inloggad på internetbanken. Där kan du följa dina köp och värdeutvecklingen för dina värdepapper. Vid varje årsskifte får du en skriftlig sammanställning över årets alla transaktioner. Då kommer också ett underlag till din deklaration.

Med Enkla depån har du tillgång till SEB:s analyser, rekommendationer och marknadskommentarer. Du får även tips och råd och en guide till dina privata affärer.

 

Jämför Enkla depån

Aktieavgifter Enkla depån ISK Övriga depåer IPS-depå
Årsavgift 0 kr 0 kr 400 kr 150 kr
Kurtage svenska aktier 0,09 % (min 20 kr) 0,09 % (min 20 kr) 0,09 % (min 20 kr) 0,09 % (min 20 kr)
Kurtage telefon/kontor 0,25 % (min 100 kr) 0,25 % (min 100 kr) 0,25 % (min 100 kr) 0,25 % (min 100 kr)
Handel av värdepapper utanför Norden Nej Nej Ja Ja
Realtidskurser Ja - Ja Ja
Orderläggning internet Ja - Ja Ja
Belåningsmöjlighet - - Ja -
Nota kontoutdrag Ja¹  Ja¹  Ja¹  Ja¹

Elektronisk nota på internet för aktieaffärer.¹

 

Pris

Årsavgift för Enkla depån är 0 kronor. Du betalar bara 20 kronor i kurtage på affärer i Nordiska aktier upp till 22 223 kronor. Därefter är kurtaget 0,09 procent.

För fullständig prisinformation, se prislistan.

 

Villkor

  • Du har ett eget ansvar när du handlar med värdepapper.
  • Du ska vara införstådd med att placeringar i värdepapper sker på egen risk.
  • Du måste se till att det finns täckning på det anslutna kontot när du lagt din köporder.
  • Du måste ha din skattehemvist inom EES-området* för att kunna ha Enkla depån.
  • Om du flyttar din skattehemvist till ett land utanför EES-området ska du snarast meddela banken detta.

Avräkningsnotor får du via internetbanken. Om du upptäcker felaktigheter ska du reklamera dem till banken omgående.

*EES är ett samarbete som omfattar alla EU:s medlemsländer (för närvarande Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike) samt Norge, Island och Liechtenstein. EES är en förkortning för Europeiska Ekonomiska Samarbetsrådet.

Relaterat

Investeringssparkonto

Passar dig som vill köpa och sälja fonder men vill slippa redovisa enskilda vinster och förluster i deklarationen.

Customer service