Active Trading

Active Trading vänder sig till dig som har ett stort aktieintresse och som samtidigt efterfrågar professionell analys och löpande dialog med en erfaren aktiemäklare. Din aktiemäklare har ett begränsat antal kunder för att hinna ägna sig så mycket som möjligt åt dig, och precis som våra andra experter inom Private Banking ser mäklaren till att skaffa sig ingående kännedom om dina positioner och strategier. Du får ett professionellt bollplank, dagliga affärstips och rekommendationer för nordiska aktier samt tillgång till investeringsrekommendationerna Nordic Select och Nordic Ideas.

Du förvaltar din portfölj själv och känner dig bekväm med den höga risknivå som förknippas med investeringar i enskilda aktier och derivat. Våra rekommendationer baseras på analyser från Nordens högst rankade analysfirma, SEB Markets.

Kontaktuppgifter

Stockholm: 08 - 763 67 10
Göteborg: 031 - 621 500