Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Hur lång tid tar fondbyte i svenska fondförsäkringar?

Fondbyten i fondförsäkringar styrs alltid av den fond som har längst handelscykel. Om ett byte exempelvis ska göras mellan en SEB-fond utan förskjuten handel och en extern fond med förskjuten handel, styr reglerna för den externa fonden vilken kurs bytet får.

Hur gör jag ett fondbyte i fondförsäkring?

Fondbyten gör du på Internetbanken privat, se filmen för instruktioner om hur du går tillväga.

Byten av andelar i svenska fondförsäkringar

Du kan byta delar av eller hela ditt andelsinnehav från en fond till en annan. Byten tar olika lång tid att genomföra beroende på vilka fonder du handlar med. Här ser du vad som gäller generellt, men vi reserverar oss för avvikelser.

Fondbytestjänsten är stängd för underhåll nattetid cirka klockan 24–2. Du kan välja upp till 20 fonder i din försäkring samtidigt.

Byten till SEB-fonder

Hur lång tid ditt byte tar och vilken kurs du får avgörs av när på dagen du lägger din order. Om du byter till SEB-fonder får du dagens kurs när du lägger din order före klockan 13.30** på vardagar*. Följande fonder följer dock inte detta schema, utan kursdagen förskjuts ytterligare en eller flera dagar.

Fondens namn Antal vardagar framåt då bytet kurssätts
SEB Active 20 A 1
SEB Active 30 A 1
SEB Active 55 A 1
SEB Active 80 A 1
SEB Asienfond ex Japan 1
SEB Emerging Marketsfond 1
SEB Global Equal Opportunities C SEK 1
SEB Global Indexnära C USD – Lux  1
SEB PB 25 1
SEB PB 50 1
SEB PB 75 1
SEB Pensionsfond SEK – Lux 1
SEB Pensionsfond Plus SEK – Lux 1
SEB Pensionsfond Extra SEK – Lux 1

 

Byten till externt förvaltade fonder

Om du registrerar bytet före klockan 08.00 en vardag* får du normalt dagens kurs. Efter det får du normalt nästkommande vardags* kurs. Dessa externa fonder följer dock inte detta schema, utan kursdagen förskjuts ytterligare en eller flera dagar:

Fondens namn Antal vardagar framåt då bytet kurssätts
East Capital Global EM Sust A SEK 1
East Capital Lux Frontier Markets 1
Lyxor SEB Impact Fund M-USD 1
Kempen Lux Global Small Cap A EUR 1
Partners Group Listed Infrastructure EUR 1
Polar Capital Em Ma Stars X USD 1
RAM Equity Long/Short RC SEK 1
Vontobel Emerging Markets Equity 1


* Vardag är inte lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Vänligen notera att en fond kan vara stängd för handel på grund av en helgdag i det land som fonden är registrerad i, eller om fonden har en betydande andel av sina investeringar i ett land som har helgdag. En fond kan även stängas för handel med anledning av extraordinära händelser.

** Vissa dagar på året är tiden för orderstopp tidigarelagd till klockan 10.30. Dessa dagar är:

  • trettondagsafton
  • skärtorsdag
  • valborgsmässoafton
  • dag före Kristi himmelsfärdsdag
  • dag före alla helgons dag.

Räntemarknaden stänger klockan 12.00 på svenska halvdagar och svenska räntehalvdagar. Det innebär att SEB:s räntefonder i fondförsäkring har bryttid kl 9.30. Utöver ovanstående dagar gäller även halvdag vardag före nationaldagen, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

SEB Pension och Försäkring AB garanterar inte att fondbyten sker enligt texten ovanför och kompenserar inte för eventuella kursförluster som kan uppstå på grund av fördröjd handläggningstid eller andra oförutsedda orsaker.

Kundservice