Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Indexfonder

  • Målet för fonderna är att följa en specifik marknad, till exempel Sverige, USA eller Europa
  • Ofta lägre förvaltningsavgifter än aktivt förvaltade fonder.

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

Ett index är ett genomsnitt av hur aktierna på den specifika marknaden utvecklas. En fond kan exempelvis följa indexet OMX Stockholm 30 som återspeglar avkastningen från de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen.

Eftersom indexfonderna har som grundläggande mål att följa index, har du möjlighet att få en avkastning som är i linje med indexets utveckling. I aktivt förvaltade fonder sköts placeringarna av en eller flera förvaltare som arbetar aktivt med att försöka hitta en bra kombination av aktier och där målsättningen är att gå bättre än index. Eftersom indexfonder och indexnära fonder inte kräver lika mycket jobb av fondförvaltaren har de en lägre förvaltningsavgift än aktivt förvaltade fonder.

Indexfonder

  • Fonderna placerar så nära det valda indexet som möjligt vilket betyder att de har samma avkastning som indexet – minus avdrag för kostnader. Detta gör indexfonder till ett enkelt sätt att till låg kostnad placera på en aktiemarknad. För fonden SEB Hållbarhetsfond Sverige Index har vi valt att den ska följa ett skräddarsytt benchmark som tar hänsyn till fondbolagets hållbarhetskrav.

Indexnära fonder

  • Fonderna följer också ett index men avviker mer från index än traditionella indexfonder då de i förvaltningen av fonden exkluderar bolag som inte följer fondbolagets hållbarhetskrav.

Indexnära fonder investerar inte i:

  • företag som utvinner kol, olja eller gas
  • företag som genererar energi som kommer från fossila bränslen
  • företag vars omsättning till mer än 50% kommer från distribution och tjänster kopplade till fossila bränslen
  • företag med betydande verksamhet inom vapen, alkohol, tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet eller pornografi
  • företag som tillverkar, utvecklar eller säljer vapen som strider mot internationella konventioner (klusterbomber, personminor samt även kemiska och biologiska vapen) eller som medverkar i utveckling av kärnvapenprogram eller producerar kärnvapen
  • bolag som verifierat bryter mot internationella normer och konventioner avseende mänskliga rättigheter, miljö, anti-korruption eller arbetsrätt och där det inte går att utläsa en vilja att komma tillrätta med problemen.