Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Entrélösningen SEB KAP-KL/AKAP-KR Pension

Vår entrélösning är en färdigpaketerad fondportfölj som består av ett antal utvalda fonder. En av fördelarna är att den följer en tänkt pensionsålder. Fram till fem år före pension innehåller fondportföljen aktiefonder, därefter minskas risken successivt genom omplaceringar till en räntefond. Placeringen utgår från att du går i pensionsålder vid 65 års ålder.

Placering och avkastning

Innan nedtrappning av risk placeras 100 procent i aktiefonder. Vid nedtrappning ingår även räntefonden SEB Obligations­fond Flexibel SEK i fondportföljen.

Placeringsinriktning för entrélösningen 

Diagrammet visar hur fördelningen av de olika fonderna i en portfölj förändras med den försäkrades ålder.
Diagrammet visar hur fördelningen av de olika fonderna i en portfölj förändras med den försäkrades ålder.

Mer information om varje fond hittar du i vår fondlista med filter KAP-KL/AKAP-KR.

Avkastning från den 2012-02-01 (portföljens start) till 2024-03-12: 311,1 procent.
Avkastning från den 2024-01-01 till 2024-03-12: 8,2 procent.

Utvecklingen avser ett exempel där risken inte har börjat trappas ned ännu och är en indikation på värdeutvecklingen. Den faktiska utvecklingen för just din försäkring hittar du på internetbanken och på ditt årliga värdebesked.

Avgifter

Till aktuella priser 

Eget val

Vill du att placeringen utgår från en annan ålder än 65 år kan du självklart välja en annan pensionsålder som utgångspunkt. Tänk dock på att en sådan ändring inte ändrar pensionsåldern på din försäkring.*

Ändring fondportfölj (pdf)

Ändring placering (pdf)

Vill du vara mer aktiv kan du när som helst byta till andra fonder inom det utbud som gäller för din försäkring.

* Valet av SEB för din avtalspension innebär att dina premier placeras i entrélösningen som beskrivs ovan. Detta är ingen individuell finansiell rådgivning utan endast en information om hur dina premier placeras tills vidare.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm