Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Avgifter och skatter för fondförsäkring

  • Den administrativa avgiften är 75 kronor per år och försäkring.
  • Fondernas årliga avgift är 0,10 – 1,18 % beroende på val av fond. Avgifterna är avräknade i kursen.
  • Avgiften för PA 16 Pension är 0,40 procent innan nedtrappning. Under nedtrappning sjunker kostnaden för att vid nedtrappningens slut uppgå till 0,14 procent. Avgiften är inklusive förvaltningsavgift för de fonder som ingår i portföljen. Gör du ett eget val av fonder är fondförvaltningsavgiften beroende av vilken fond du väljer. 

Skatter

De skatter som tillämpas på pensionsförsäkringar är inkomstskatt och avkastningsskatt.
Avkastningsskatt är en schablonberäknad skatt som tas ut av alla försäkringsbolag.

Inkomstskatt

Avtalspension beskattas som inkomst av tjänst när den betalas ut. Samma sak gäller oavsett om det är du själv eller en förmånstagare som får utbetalningen.

Avkastningsskatt

Avkastningsskatt är en schablonskatt. Det innebär att den ska betalas oavsett om du under året har fått någon avkastning på ditt försäkringskapital eller inte. Det är försäkringsbolaget som drar en avgift för avkastningsskatten från ditt försäkringskapital och betalas in den till Skatteverket.

För pensionsförsäkring fastställs underlaget genom att värdet den 1 januari innevarande år (kapitalunderlaget) multipliceras med den genomsnittliga statslåneräntan för föregående år. Resultat kallas för skatteunderlaget. Skatteunderlaget uppgår alltid till minst 0,5 procent av kapitalunderlaget. Skatteunderlaget multipliceras därefter med 15 procent.
Basbelopp för i år (Aktuella basbelopp samt uppgifter om avkastningsskatt i procent)

Ring upp mig

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. 

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 077-11 11 800
Öppet måndag–fredag 8–16:30.

Visste du att?

Vi arbetar för en ökad transparens och öppenhet kring vår skattehantering.
Hållbarhet på SEB


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm

Customer service