Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Försäkringsinformation – Fondförsäkring

Här hittar du information om våra olika försäkringar och vissa faktorer som påverkar försäkringarna.

Kapitalförsäkring

Sparandet beskattas med en schablonmässigt beräknad avkastningsskatt. Det innebär att den ska betalas oavsett om försäkringskapitalet haft en positiv avkastning under året eller inte. Det är försäkringsbolaget som drar en avgift för avkastningsskatten från försäkringskapitalet och betalar in den till Skatteverket.

För en kapitalförsäkring fastställs underlaget för skatten genom att försäkringens värde per den 1 januari innevarande år läggs samman med de premier som betalats in under året. Premier som betalas in under andra halvåret (1 juli–31 december) tas endast upp till 50 procent. Detta utgör kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan per den 30 november föregående år, med ett tillägg om 1 procentenhet, vilket ger skatteunderlaget. Skatteunderlaget får inte understiga 1,25 procent av kapitalunderlaget. Skatteunderlaget multipliceras därefter med 30 procent. För 2024 innebär det en skatt om 1,086 procent.

Pensionsförsäkring

Pensionssparandet beskattas med en schablonmässigt beräknad avkastningsskatt. Det innebär att den ska betalas oavsett om försäkringskapitalet haft en positiv avkastning under året eller inte. Det är försäkringsbolaget som drar en avgift för avkastningsskatten från försäkringskapitalet och betalar in den till Skatteverket.

För pensionsförsäkring fastställs underlaget genom att värdet den 1 januari innevarande år (kapitalunderlaget) multipliceras med den genomsnittliga statslåneräntan för föregående år. Resultat kallas för skatteunderlaget. Skatteunderlaget uppgår alltid till minst 0,5 procent av kapitalunderlaget. Skatteunderlaget multipliceras därefter med 15 procent. För 2024 innebär det en skatt om 0,372 procent.

Högsta möjliga premie för Pensionspar fond (kapitalförsäkring) uppgår för närvarande till två prisbasbelopp per år. 

För fondförsäkring förväntas en man som idag är 65 år att bli cirka 87 år och en kvinna som idag är 65 år förväntas bli cirka 89,5 år.

I de fall vi använder så kallade könsneutrala antaganden, det vill säga livslängdsantagandet är detsamma för män och kvinnor, förväntas en 65-åring leva till cirka 88,5 års ålder.

Pensionsspar fond

Återköpsavgift: År 1: Medges ej
                                   År 2 och framåt : 0 kronor

Pensionsförsäkringar och övriga kapitalförsäkringar

Återköpsavgift: År 1: Medges ej
                                   År 2–5: 600 kronor, därefter avgiftsfritt.

För närvarande tillåts inte återköp under det första året. Vid flytt har Pension & Försäkring rätt att ta ut en återköpsavgift som för närvarande är 600 kronor (baserad på administrativa kostnader).


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm