Alla fonder som erbjuds utvärderas utifrån såväl finansiella faktorer som ESG-aspekter –Environment, Social, Governance – både när de väljs in till utbudet och löpande i uppföljningsarbetet.

Grundläggande inom vårt hållbarhetsarbete är att alla fonder och fondbolag bedöms initialt i en omfattande utvärderingsprocess där vi undersöker hur fondbolaget arbetar med hållbarhetsfrågor och i vilken utsträckning ESG-integrering införlivas i förvaltningen.

Vi utvärderar bland annat om och hur ESG-aspekter finns med i investeringsprocessen, vilka verktyg förvaltarna använder, hur förvaltarna styrs och följs upp utifrån hållbarhetsaspekter och vad fonden väljer bort i sina investeringar. SEB:s aktuella exkluderingslista ingår alltid som en del i utvärderingen.