Individuellt pensionssparande (IPS)

Individuellt pensionssparande (IPS) är relevant om du är företagare eller anställd utan tjänstepension. Du får då göra avdrag för sparandet i inkomstdeklarationen. Som mest får du dra av 35 procent av lönen, men max tio prisbasbelopp.

År 2016 avskaffades avdragsrätten för privat pensionssparande för alla andra. Om du är anställd och har tjänstepension rekommenderar vi därför inte IPS.

Till våra förslag för privat pensionssparande