Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Pensionsspar fond – kapitalförsäkring för din pension

Flexibelt pensionssparande med valfrihet

  • Spara i vår förvalda långsiktiga fond eller välj själv
  • Månatliga utbetalningar med möjlighet att ta ut dem tidigare
  • Du betalar ingen skatt på utbetalningarna

Logga in och börja pensionsspara

Pensionsspar fond är en kapitalförsäkring med ett löpande sparande i fonder. Pengarna placeras i en fond anpassad för ett långsiktigt pensionssparande, om du inte väljer något annat.

I Pensionsspar fond har du ett löpande sparande på minst 300 kronor i månaden och max två prisbasbelopp per år. För att förenkla för dig indexerar vi den sparpremie du väljer, vilket betyder att vi räknar upp sparpremien varje år i takt med att prisbasbeloppet förändras. Det är små förändringar, men om du inte vill att vi indexerar din sparpremie kan du välja bort det.

Pengarna betalas ut som en löpande extrainkomst, exempelvis månadsvis för att förstärka pensionen. Men skulle du behöva pengarna innan dess kan du ta ut dem som ett engångsbelopp redan efter ett år, mot en avgift.

Väljer du löpande utbetalning under minst fem år är utbetalningen alltid kostnadsfri, oavsett när du påbörjar den.

Återbetalningsskydd

I försäkringen ingår ett återbetalningsskydd. Detta innebär att ditt sparkapital går till ditt dödsbo om du avlider innan försäkringen har betalats ut. Vill du styra vem som får kapitalet i försäkringen kan du välja att sätta in valfria förmånstagare i ett så kallat förmånstagarförordnande.

 

För att öppna Pensionsspar fond behöver du vara kund hos oss.

Du som har internetbanken kan öppna Pensionsspar fond där. Annars kan du besöka ditt närmaste bankkontor, eller ringa oss på 077-11 11 800. Öppet måndag–fredag 8–18.
Hitta ditt närmsta bankkontor

Fast årsavgift: 150 kronor.
Administrationsavgift: 0,2 procent per år av värdet i försäkringen. 
Fondförvaltningsavgift: 0,1–2,0 procent av fondandelarnas värde beroende på vilken fond du väljer.

Uttagsavgift: Du kan ta ut dina pengar från försäkringen först efter ett år. Avgiften är 300 kronor. Om du väljer löpande utbetalning under minst fem år betalar du ingen uttagsavgift oavsett när du påbörjar den.

  • Inbetalningarna är inte avdragsgilla i din deklaration.
  • Utbetalningarna är fria från inkomstskatt.
  • Du betalar ingen kapitalvinstskatt när du byter fonder – eventuell förlust är därför inte heller avdragsgill.
  • Du betalar ingen skatt på utdelning i fonderna.

Avkastningsskatt

Avkastningsskatt är en schablonskatt. Det innebär att den ska betalas oavsett om du under året har fått någon avkastning på ditt försäkringskapital eller inte. Det är försäkringsbolaget som drar en avgift för avkastningsskatten från ditt försäkringskapital och betalar in den till Skatteverket.

För kapitalförsäkring fastställs underlaget för skatten genom att försäkringens värde per den 1 januari innevarande år läggs samman med de premier som betalats in under året. Premier som betalas in under andra halvåret (1 juli – 31 december) tas endast upp till 50 procent. Detta utgör kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan per den 30 november föregående år med ett tillägg om 1 procentenhet, vilket ger skatteunderlaget. Skatteunderlaget får inte understiga 1,25 procent av kapitalunderlaget. Skatteunderlaget multipliceras därefter med 30 procent.

Basbelopp för i år (Aktuella basbelopp samt uppgifter om avkastningsskatt i procent)

Vårt fondutbud

Fonder för försäkring

Kontakta oss

Öppet måndag–fredag 08–18.
Du kan också besöka ditt närmsta SEB kontor.

Relaterade produkter

Investeringssparkonto

Passar dig som vill köpa och sälja fonder men vill slippa redovisa enskilda vinster och förluster i deklarationen.
Investeringssparkonto

Löneväxling

Ett enkelt och förmånligt pensionssparande för dig som tjänar mer än 45 000 kronor i månaden.
Löneväxling

Customer service