Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Pensionsspara i fondförsäkring – för dig som vill vara aktiv

Flexibelt pensionssparande med valfrihet

  • Välj fonder själv eller spara i våra fondlösningar
  • Byt fonder och risknivå när du vill
  • Skattefria månatliga utbetalningar

Börja pensionsspara

Bli kund med mobilt BankID

Om Pensionsspar fond

Pensionsspar fond är en kapitalförsäkring med ett sparande i fonder. Du väljer själv risknivå för ditt sparande och vilka fonder pengarna ska placeras i, t ex våra fondlösningar med bred riskspridning som är anpassade för ett långsiktigt pensionssparande. Gör du inget eget val placeras pengarna i SEB Pensionsfond SEK – Lux som placerar i flera olika tillgångsslag. Fonden har risknivå 5 på den sjugradiga riskskalan som används för att visa risk i fonder.

I Pensionsspar fond sparar du löpande minst 300 kronor i månaden och max 2 prisbasbelopp per år. För att förenkla för dig indexerar vi det sparbelopp du väljer, vilket betyder att vi räknar upp sparbeloppet varje år i takt med inflationen. Det är små förändringar, men om du inte vill att vi indexerar ditt sparbelopp kan du välja bort det.

Efter 5 år kan du välja att ta ut pengarna som ett engångsbelopp eller månadsvis för att förstärka pensionen. Skulle du behöva pengarna tidigare kan du ta ut dem som ett engångsbelopp redan efter ett år, mot en avgift.


Återbetalningsskydd

I försäkringen ingår ett återbetalningsskydd, där du har möjlighet att sätta in en valfri förmånstagare som får kapitalet i försäkringen om du skulle avlida innan försäkringen har betalats ut. Om du inte har valt en förmånstagare betalas ditt sparkapital till dödsboet.


Kostnader för fondförsäkring

Fast årsavgift:  0 kronor.
Administrationsavgift: 0 procent per år av värdet i försäkringen.
Fondavgift, Årlig avgift:  0,10–2,37 procent, beroende på val av fond.
Återköpsavgift: 0 kronor.


Skatt på fondförsäkring

Pensionsspar fond är en kapitalförsäkring, vilket innebär att premier som betalas in under året inte får dras av i deklarationen. Försäkringsbelopp som betalas ut ska inte inkomstbeskattas.

Kapitalförsäkringar belastas med en avkastningsskatt och det är försäkringsbolaget som är skyldig att betala avkastningsskatten. För att täcka avkastningsskatten tar försäkringsbolaget varje år ut en avgift från försäkringen, dels som en avgift från försäkringskapitalet och dels genom ett avdrag på inbetald premie.

Du betalar ingen kapitalvinstskatt när du byter fonder – eventuell förlust är därför inte heller avdragsgill. Du betalar heller ingen skatt på utdelning i fonderna.

Vårt fondutbud

Fonder för försäkring

Customer service