Om du har familj är det viktigt att ha koll på vad som händer om du blir långtidssjukskriven eller avlider.