Liv- och sjukförsäkringar

Om du har familj är det viktigt att ha koll på vad som händer om du blir långtidssjukskriven eller avlider.

Livförsäkringar

Har du familj är det extra viktigt att dina anhöriga får en ekonomisk trygghet om du skulle avlida. 
Livförsäkring Trygg
Kapitalförsäkringar
Gruppförsäkring

Sjukförsäkring

En kortvarig sjukskrivning kanske inte påverkar din ekonomi så mycket, men om din sjukskrivning blir långvarig kan det bli mer kännbart. Med vår sjukförsäkring kan du kompensera din inkomstförlust med upp till 90 procent av lönen.
Sjukförsäkring


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm