Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Gruppförsäkring

En försäkring för dig och dina anhöriga

  • Du bestämmer själv mottagare och försäkringsbelopp
  • Du kan komplettera med förtidskapital och olycksfallsförsäkring
  • Gruppförsäkringen kan pantsättas, t.ex. som säkerhet för ett lån

En försäkring för dig och dina anhöriga

  • Du bestämmer själv mottagare och försäkringsbelopp
  • Du kan komplettera med förtidskapital och olycksfallsförsäkring
  • Gruppförsäkringen kan pantsättas, t.ex. som säkerhet för ett lån

Grupplivförsäkring för privatpersoner är ett förmånligt dödsfallsskydd till dina anhöriga om du skulle avlida före 65 års ålder. För att teckna en gruppförsäkring måste du ha ett inlåningskonto i SEB. Du kan teckna försäkringen tills du fyller 55 år - och den gäller som längst tills du fyller 65 år. Utöver att öka skyddet för dina efterlevande kan du även teckna förtidskapital och olycksfallsförsäkring för att ge dig själv ett skydd om du skulle drabbas av en långvarig sjukdom eller olycka.

Pengarna från försäkringen betalas ut som ett engångsbelopp och är fritt från inkomstskatt. Du bestämmer själv försäkringsbeloppets storlek som kan vara 5 – 80 prisbasbelopp. Om ett förtidskapital ska ingå är maxbeloppet 40 prisbasbelopp för livförsäkring och förtidskapital. Premier som inbetalas till försäkringen är inte avdragsgilla i deklarationen.

För att försäkringen ska gälla ska du vara berättigad till ersättning från Försäkringskassan, till exempel sjukpenning och ersättning vid arbetsskada.

Villkor för Gruppförsäkring (pdf)
Produktblad (pdf)

Förtidskapital

Ett engångsbelopp som betalas ut om du får sjukersättning från Försäkringskassan på grund av sjukdom eller ett olycksfall som minskar din arbetsförmåga med minst tre fjärdedelar. Om du väljer förtidskapital kan försäkringen tecknas på maximalt 40 prisbasbelopp.

Olycksfallsförsäkring

Om du får en bestående skada efter ett olycksfall betalas ett engångsbelopp ut. Storleken beror dels på skadans omfattning, dels på hur stort försäkringsbelopp du har valt. Försäkringen ersätter också kostnader som kan uppstå i samband med olycksfallet.

Försäkringsgivare för Livförsäkring och Förtidskapital är SEB Pension och Försäkring AB. Organisationsnummer 516401-8243, 106 40 Stockholm. Försäkringsgivare för Olycksfallsförsäkring är Tryg Forsikring A/S genom Trygg-Hansa Försäkring filial, 516403-8662, 106 26 Stockholm.

Ring upp mig

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. 

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 077-11 11 800
Öppet måndag–fredag 8–16:30.

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm