Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Jobbar du deltid? Beräkna hur det påverkar din pension

Förbättra din pension med ett sparande som kompenserar för din deltid. Vi guidar dig till rätt sparform.

Förbättra din pension med ett sparande som kompenserar för din deltid. Vi guidar dig till rätt sparform.

Din arbetstid idag påverkar ditt liv imorgon

Det är vanligt att jobba deltid under framförallt tre perioder i livet – studietiden, småbarnsåren och i slutet av arbetslivet. Oavsett hur länge eller hur mycket du går ner i arbetstid påverkar det din framtida pension.

Om du vill få koll på hur mycket du behöver spara för att kompensera för din deltid – räkna ut här och få svar direkt.

Ett initiativ för ökad ekonomisk jämställdhet 

Loading...

Så här har vi räknat

Deltidsarbete

Detta är en schablonberäkning som beskriver den sammanlagda effekten på din allmänna pension och tjänstepension om du arbetar deltid. Vi tar inte hänsyn till eventuell garantipension i det allmänna pensionssystemet. I tjänstepensionsberäkningarna antar vi att du har en schablonmässig tjänstepensionsplan som liknar ITP1, vilket innebär att pensionsavsättningarna är avgiftsbestämda, d.v.s. en procentsats av din lön. Under barnets fyra första levnadsår påverkas den allmänna pensionen ofta inte alls p.g.a. så kallad barnårsrätt. I beräkningen har vi räknat med att deltidsarbete påbörjas när yngsta barnet är 1 år varför den allmänna pensionen inte minskar under de första 3 deltidsåren. Vi antar en avkastning på 2,1 procent och gör avdrag för avkastningsskatt och avgifter, vilket följer Pensionsmyndighetens standard för pensionsprognoser. Beloppen anges i dagens lön- och penningvärde så att det ska vara lätt att förstå beloppens värde utifrån den lön du har idag. 

Deltidsarbete påverkar inte bara dina pensionsavsättningar utan kan även påverka dina framtida karriärmöjligheter. Därför antar vi i våra beräkningar att du får en sämre löneutveckling, någonstans mellan 0 procent till 4 procent beroende på deltidsarbetets längd.

Vidare utgår vi ifrån att pensionsåldern är 65 år och att utbetalningarna pågår i 20 år.

När vi räknar ut hur mycket du behöver spara för att kompensera bortfallet beräknar vi vad det månatliga bortfallet motsvarar efter skatt. Vi utgår från den inkomstskatt som gäller för pensionärer och vi antar att din framtida pension motsvarar 60 procent av din nuvarande lön.

Fler fakta om pension och jämställdhet

  • Vanligast är att kvinnan går ner i arbetstid. Runt 30 procent av svenska kvinnor jobbar deltid, ca 10 procent av männen.
  • Bland kvinnor har frånskilda kvinnor lägst pension medan änkorna har högst pension. Det beror på att det oftast finns ett efterlevandeskydd i makens tjänstepension, och kanske även i ett privat pensionssparande. Det är vanligt att man ordnar ekonomiskt skydd för familjen i händelse av dödsfall. Det är inte lika många som tänker på hur ekonomin påverkas vid en eventuell skilsmässa. 
  • År 2020 var den genomsnittliga totala pensionen (allmän pension, tjänstepension och privat pension) för kvinnor i åldern 65-69 år cirka 18 200 kr/mån före skatt (varav cirka 11 800 kronor i allmän pension). Motsvarande siffra för män var cirka 23 900 kr/mån (varav cirka 13 800 kronor i allmän pension).
  • 53 % av alla pensionärer i Sverige är kvinnor. De får dela på 47 % av den totala allmänna pensionen.
  • Mäns inbetalningar till den allmänna pensionen är i snitt 12 % högre än kvinnors.
  • Inom ett äktenskap behöver ett kompensationssparande vara klassat som enskild egendom i ett äktenskapsförord för att det inte ska delas lika mellan makarna vid en eventuell skilsmässa.
  • I Sverige finns något som kallas ”barnårsrätt”. Det innebär att effekten av deltidsarbete till viss del kompenseras i det allmänna pensionssystemet under barnets fyra första år. Du kan läsa mer om barnrätt på Pensionsmyndigheten.se.

Visste du att...

  • 3 gånger fler kvinnor än män jobbar deltid.
  • Bland kvinnor får änkor högst pension. Frånskilda får lägst.
  • År 2020 fick män i genomsnitt 23 900 kr/mån i pension. Kvinnor 18 200 kr.

Är du inte kund hos oss ännu?

Bli kund på 3 minuter och starta sedan ditt kompensationssparande på internetbanken.

 

Bli kund på 3 minuter

Är du gift och en av er jobbar deltid?

Då kan det vara bra att kompensera den partnern med ett öronmärkt sparande för de förlorade pensionsavsättningarna. Men kom ihåg att skriva ett äktenskapsförord där ni gör sparandet till enskild egendom. I annat fall delas det lika vid en eventuell skilsmässa. Genom vår samarbetspartner Lexly får du som kund hos oss rabatt på juridiska avtal, som till exempel äktenskapsförord.

Ta del av erbjudandet hos Lexly

Ring upp mig

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. 

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 077-11 11 800
Öppet måndag–fredag 8–16.30


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm

Customer service