Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Håll koll på kostnaderna och dela jämställt

De nödvändigaste kostnaderna för ett barn från födseln till 18-årsdagen ligger på cirka 1,4 miljoner kronor. Då är förutom levnads­omkostnader, barn­omsorg och utrustning även inkomst­bort­fallet för föräldra­ledigheten inräknad. I beräkningen ingår också att ena parten, om det finns två föräldrar, går ner i arbetstid tills barnet fyller 8 år.

Om du lägger till sådant som extranöjen, presenter, vinter- och sommarsemestrar och språkresor ökar kostnaden till cirka 1,7 miljoner kronor.

Nyfödda barn behöver en hel del utrustning och Konsumentverket har räknat ut att en medeldyr basutrustning kostar ungefär 20 000 kronor om allt köps nytt. De löpande kostnaderna för sådant som mat, kläder och blöjor beräknas till 22 000 kronor för det första året. Det blir en extra månadsutgift på nästan 2 000 kronor.

Så fungerar barnbidraget

Bidraget betalas ut automatiskt från månaden efter den månad barnet föddes eller när du fick vårdnaden om ditt barn vid adoption till och med det kvartal som barnet fyller 16 år. Om du har ensam vårdnad får du hela barnbidraget. Om ni har gemensam vårdnad får ni hälften var och har ni fler än ett barn får ni även flerbarnstillägg.

Idag är uttaget av föräldrapenningen inte jämställt, vilket får stora ekonomiska konsekvenser för främst kvinnor.

Dela jämställt på föräldraledigheten

Statistik visar att uttag av föräldrapenningen inte är jämställd, vilket får stora ekonomiska konsekvenser för främst kvinnor. Och det värsta är att det inte märks omedelbart. Själva föräldraledigheten har parterna oftast räknat på och den kompenseras också i pensionssystemet. Problemet är att det ojämna uttaget av föräldradagar tenderar att cementera en ojämlik arbetsfördelning i hemmet med ojämnt uttag av vab-dagar och fler kvinnor som fortsätter att jobba deltid under flera år. Dessa mönster påverkar karriärmöjligheter, löneutveckling och på sikt både lägre tjänstepension och allmän pension.

Därför är det viktigt att diskutera och planera hur fördelningen av föräldraledigheten ska vara och vilka ekonomiska konsekvenser det får på både kort och lång sikt. Det finns inget rätt eller fel i hur föräldraledigheten fördelas i familjen, men det kan till exempel vara bättre att båda föräldrarna går ner lite i deltid istället för att en går ner mycket. Men det viktigaste är att göra en egen kunskapsbaserad analys av både ekonomin och hur ni vill att familjen ska fungera i framtiden. Och väljer ni att ena parten går ner mer i arbetstid bör den bli kompenserad för detta med ett öronmärkt sparande för förlorade pensionsavsättningar.

Många tror att familjen alltid förlorar mer på att den som tjänar mest är hemma, men det behöver inte vara så. Vissa arbetsgivare har system för att förbättra föräldrapenningen, till exempel genom att kompensera för den del av lönen som ligger ovanför Försäkringskassans tak. Då förändras situationen och det kan ibland bli bättre ekonomiskt att den med lägre inkomst arbetar. Dessutom kan det, på grund av jobbskatteavdragets utformning, finnas skattemässiga fördelar med ett mer jämlikt uttag av föräldrapenningen.
Räkna ut hur mycket din deltid påverkar pensionen

På Föräldrakollen på forsakringskassan.se kan du testa hur ni kan fördela föräldraledigheten och se hur mycket ni ungefär kommer att få ut. 

Bli kund

Nu kan du som har Mobilt BankID snabbt och smidigt komma igång med våra tjänster.

Bli kund på 3 minuter

Hjälpte den här sidan dig?

Tack för ditt svar.