Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Så skyddar du familjen om du avlider

Vad händer med din pension om du avlider? Med efterlevandeskydd kan du stärka tryggheten för dina närstående om det värsta skulle inträffa. Men valen du gör kan också påverka storleken på din pension. Så hur ska man tänka – vilken typ av skydd passar bäst i vilken typ av livssituation? 

Olika typer av efterlevandeskydd

Efterlevande­skydd innebär olika former av ekonomiskt skydd för dina efterlevande om du skulle avlida. Det kan delas in i återbetalnings­skydd, familje­skydd och liv­försäkring.

Återbetalnings­skydd innebär att dina efter­levande får kapitalet som finns i din pensions­försäkring fall du skulle avlida. Skyddet går vanligtvis både att lägga till och ta bort. För att lägga till det kan det krävas en hälso­prövning.

Saknar du återbetalnings­skydd får dina efter­levande inte ta del av pensions­kapitalet i försäkringen. Samtidigt är fördelen med att inte ha skyddet att du får ta del av så kallad arvsvinst, det vill säga kapitalet från andra försäkrings­tagare som inte heller har återbetalnings­skydd när de avlider.

Familje­skydd och familje­pension innebär att dina efter­levande får ersättning om du avlider och är till skillnad från återbetalnings­skyddet inte beroende av hur mycket du själv har hunnit spara ihop. Du kan ofta själv välja mellan olika belopps­nivåer och hur länge utbetalningarna ska pågå.

Det kan krävas en hälso­prövning för att teckna försäkringen och det kan därför vara klokt att fundera ett varv till innan man säger upp försäkringen, då det kanske inte är möjligt att få en ny försäkring med likvärdiga villkor.

Livförsäkring innebär att dina efter­levande får ersättning om du avlider och vanligtvis betalas ett engångs­belopp ut. 

När behöver du ett efterlevandeskydd?

Ställ dig frågor som utgår ifrån vilken livssituation du befinner dig i. Är någon beroende av din inkomst? Är du ensam­stående är det onödigt att ha ett skydd men om du har en familj och bolån kan pengarna från ett efterlevande­skydd göra att familjen har råd att bo kvar i er bostad.

Vilka val kan du göra?

Premiepension i allmänna pensions­systemet: Du kan lägga till efterlevande­skydd från och med första gången du ansöker om att börja ta ut premie­pensionen. Din make, maka, registrerade partner eller sambo får i så fall din premie­pension utbetald till sig under resten av sitt liv om du avlider.

Tjänstepension från din arbets­givare: Du kan vanligtvis välja om du ska ha återbetalnings­skydd eller inte på din pension. I vissa försäkrings­avtal har du skyddet från start, medan du i andra fall aktivt behöver lägga till det. I tjänste­pensionen kan det även ingå familje­skydd eller familje­pension, som är valbart inom vissa avtal och obligatoriskt i andra avtal. En tredje försäkringstyp som oftast är obligatorisk men kan vara valbar är gruppliv­försäkring. Denna brukar ofta kallas tjänste­gruppliv (TGL) och betalas ut som ett engångs­belopp.

Livförsäkring, din privata försäkring: du kan skydda dina efter­levande ekonomiskt via privat livförsäkring som ger dina efter­levande ett visst belopp ifall du avlider. Om du saknar tjänste­pension i din anställning, blir det ännu viktigare att se över ditt privata skydd. 

Läs mer på teckna Livförsäkring Trygg

Vad händer med pensionen om jag avlider? 

Mathias Böös
Market and Competitive Insights Manager

Mathias Böös

Market and Competitive Insights Manager

Mathias Böös