Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

När räntan byter riktning kan börsens förlorare bli vinnare

"Räntesänkningar brukar vara bra för börsen generellt", menar Johan Hagbarth.

Plötsligt händer det – heter det i en tv-reklam. Riksbankens ränte­­sänkning härom­­veckan var i och för sig inte plötslig eller överraskande, men desto mer välkommen för många. Perioden med upprepade ränte­­höjningar tycks äntligen vara över. Och väldigt mycket, inte minst fallande inflation, talar för att ränte­­sänkningarna fortsätter. Vi räknar med tre till i år och lika många nästa år.

Investeringar innebär en risk. 

Mekanismerna som styr börsen

Ränteförändringar påverkar inte bara våra privata ekonomier, de påverkar hela samhället och de påverkar börsföretagen. Kan kommande räntesänkningar påverka börsen och skapa vinnare och förlorare? Sannolikt. Låt oss titta lite på mekanismerna.

Till att börja med, räntesänkningar brukar vara bra för börsen generellt. Det finns flera skäl till det. Företagens lån blir ju billigare vilket, allt annat lika, gör det attraktivare att investera, vilket i sin tur ger tillväxt. Räntesänkningar görs ju ofta också för att stimulera efterfrågan i landet vilket betyder ökad försäljning för företagen. Och, sist men inte minst, lägre räntor gör att det vanligaste alternativet till aktier – ränteplaceringar – ger mindre avkastning vilket gör aktier attraktivare. 

Diskontering – det som förväntas

Räntesänkningar brukar alltså vara bra för börsen. Men vi tror inte det betyder att börsen nu kommer att rusa. Orsaken till det kallas för diskontering, vilket innebär att placerarna värderar aktier idag utifrån det som förväntas ske i framtiden. Och eftersom de allra flesta räknar med att räntorna ska sänkas är vår tolkning att en del av det senaste halvårets börsuppgång beror på att man ”räknat in” kommande räntesänkningar. 

Vilka bolag påverkas positivt av räntenedgången?

Men bolag och branscher då, finns det några sådana som kan gynnas lite extra? Det gör det. Det finns bolag vars vinst och värdering påverkas lite extra av förändringar i räntan. De med hög skuldsättning (stora lån) förstås. Men också de där värdet påverkas av räntenivån (tänk fastighetsbolag) och de som säljer på marknader där räntenivån påverkar efterfrågan. 

Under perioden av stigande räntor såg vi att högt belånade bolag, fastighetsbolag och bolag som sålde direkt till konsumenter, hade en svag utveckling. När nu räntorna vänder ner talar mycket för att ränteuppgångens förlorare kan bli lite av vinnare framöver. Det talar alltså för skuldsatta bolag, fastighetsbolag och konsumentinriktade bolag. 

När nu räntorna vänder ner talar mycket för att ränteuppgångens förlorare kan bli lite av vinnare framöver.

Här är det dock dags för två reflektioner. För det första, det är inte självklart att alla bolag i dessa grupper blir vinnare – bolagen kan ha andra, specifika, förutsättningar som gör aktien mindre attraktiv och aktien kan redan vara på nivåer där räntesänkningar är diskonterade. För det andra – och här finns en allmän lärdom på temat börspsykologi – innebörden av detta är att man ska leta potentiella framtida vinnare bland dåtidens förlorare. Inte tvärtom.

Vi är väl många som när vi ser börskurserna tänker att ”den där aktien har ju gått jättebra, den måste jag köpa” eller ”usch vad den där aktien gått dåligt, det bolaget undviker jag”. Mänskligt, men ofta är det smartare att försöka tänka tvärtom, inte minst i det här fallet. När förutsättningarna (läs räntan) byter riktning gör ofta aktier det också, vinnare blir förlorare och tvärtom. Det betyder att det kan vara mer lönsamt att titta på förlorarlistan för att hitta framtidens vinnare. 

Vill du läsa mer om vinnare och förlorare på räntesänkningar? I vår senaste Investment Outlook finns en temaartikel som borrar i ämnet. Den heter ”Riksbankens vägval – börsens vinnare och förlorare” och du hittar den på seb.se/investmentoutlook

Trevlig läsning och lycka till i vinnarjakten!

Bild på Johan Hagbarth, placeringsstrateg
Investeringsstrateg, SEB

Johan Hagbarth

Investeringsstrateg, SEB

Johan Hagbarth