Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Trendspaning från Investment Outlook – investeringsboom i nordisk industri

dekorativ bild

Den överraskande starka rapportperioden för första kvartalet kan vara en indikation på en väldigt gynnsam tid för nordiska industribolag. Kanske kan de här bolagen upplevas som lite ”tråkiga” jämfört med till exempel teknikbolag och spännande småbolag. Men tråkigt behöver inte alltid vara dåligt.

Det är nu drygt ett år sedan jag var med och producerade Investment Outlook för första gången. Vi befann oss då i efterdyningarna av den globala pandemin. Ett par veckor senare blev det krig i Europa. Nu, när ett år har gått, kan vi se att de här kriserna har blottat sårbarheter i samhället som tvingat fram nya sätt att leva och arbeta på. Det har även skapat en ny spelplan för investeringar och potentiellt en ny investeringsboom för nordisk industri. En intressant temaartikel som belyser just detta är ”Ny supercykel på väg” från vår senaste Investment Outlook.

Pandemin och kriget i Ukraina har resulterat i stora omvärldsförändringar när oönskade beroendeförhållanden har flutit upp till ytan. Kina brukar ibland kallas för världens fabrik och deras strikta covidpolitik fick exempelvis stora konsekvenser för den globala tillverkningsindustrin. Flaskhalsar i leveranskedjor ledde till enorma förseningar på tusentals varor. Var det bara jag som förgäves letade efter IKEA:s garderobsstommar? Rysslands invasion har även gjort oss uppmärksamma på geopolitiska risker och beroendet av energi, livsmedel och material från regionen. Det finns således flera anledningar till att bygga ett säkrare, stabilare och grönare system.

Dessa omvärldsförändringar förväntas driva på större investeringar framöver, vilket tyder på att vi kan vara på väg in i en så kallad supercykel. När det kommer till investeringar står effektiviseringar och förbättrad hållbarhet överst på önskelistan, utöver att bygga bort de geopolitiska riskerna.

 Några områden som investeringsboomen syns särskilt tydligt i är: 

  • Energieffektivisering och energilagring
  • Kraftöverföring och elektrifiering
  • Försörjningstrygghet och råvarubrist 
  • Automation och digitalisering 
  • Omlokalisering av leveranskedjor eller deglobalisering
  • Försvar

Några av de största vinnarna på denna supercykel är nordisk industri. En av våra aktieanalytiker har detaljstuderat över 360 produktlinjer och affärsområden för 19 svenska och finska industribolag. Det är många av dessa bolag som kommer att gynnas av de starka samhällstrender som nämns ovan. Produkter som sticker ut är exempelvis värmepumpar och annan energieffektiviserande utrustning. Energilagringslösningar så som batterier, halvledarutrustning för försörjningstrygghet, tunga elektriska fordon och försvarsmaterial är ytterligare exempel på tillväxtprodukter. 

Om man går ner ytterligare ett steg i leverantörskedjan, blir bristen på material till produkterna här ovanför uppenbar. I ett längre perspektiv kan affärsmöjligheterna för nordiska bolag, givet att politiken möjliggör det, kanske i ännu större utsträckning även handla om material och råvaruleveranser. Norden har mycket goda naturförutsättningar att kunna framställa de råvaror som behövs för energiomställning och elektrifiering, samt metaller och material producerade med lägsta möjliga klimatpåverkan. Norden har även flera världsledande underleverantörer till gruvindustri, skogsindustri och lösningar för återvinning.

Tillväxtförutsättningarna för nordisk industri det närmaste decenniet är bättre än på mycket länge. Och för den långsiktiga investeraren kan det vara ett bra läge att fokusera på sådana tillväxtutsikter.

Mycket talar för att ”tråkiga bolag” kanske inte blir så tråkiga över de kommande tio åren. Hur är din portfölj positionerad för att dra nytta av den här investeringsboomen?

Läs vår senaste Investment Outlook

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Aktier kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Denna text är endast avsedd som allmän information och utgör inte rådgivning.

Emma Brage
Investment Communication Specialist

Emma Brage

Investment Communication Specialist

Emma Brage