Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Smart att investera i klimatet och framtida sommarminnen

Att satsa på ett hållbart sparande är bra både för plånboken och hjärtat. Hur ser ditt fond- och pensionssparande ut?

För min del har den här sommaren varit underbar, fylld med fantastiska minnen skapade tillsammans med min familj. Men det har också varit en sommar som påmint mig om de akuta klimatutmaningar som riskerar att överskugga kommande somrar.

Värmeböljor, skogsbränder och översvämningar har drabbat människor över hela världen, även här i Sverige. Det är tydligt att klimatförändringarna påverkar oss alla, oavsett var vi bor eller vilka vi är. Klimatfrågan är heller inte ny. Redan 1896 skrev den svenska fysikern Svante Arrhenius om global uppvärmning och dess koppling till vår förbränning av fossila bränslen.

Minskad konsumtion och ökad återanvändning – värt att satsa på

Nyckeln till att möta våra klimatutmaningar ligger i att prioritera hållbarhet. Detta gäller såväl för länder och bolag som för oss individer. Här kommer de tre hållbara R:na in – Reduce, Reuse, och Recycle. Genom att konsumera mindre, återanvända mer och återvinna det som är kvar, kan vi gynna vår personliga ekonomi och samtidigt bidra till en grönare och mer hållbar planet.

Denna hållbarhetstanke sträcker sig även till det privata sparandet. Hållbara investeringar inriktar sig på ekonomiskt lönsamma bolag som aktivt arbetar med och bidrar till de tre R:na. Vi ser ofta att sådana, hållbara bolag är mer innovativa och har större fokus på kostnadseffektivitet. De lockar även kunder, anställda och investerare som också värderar hållbarhet högt. Dessutom är de bra på att bygga starka, långsiktiga relationer. 

Stor bredd bland hållbara investeringar

Hållbara investeringar är inte begränsade till förnybara energikällor som sol, vind och vatten. Det finns också företag som har positiv klimatpåverkan inom sina respektive branscher, till exempel genom att

  • Producera återvinningsbara förpackningar och minska avfallet. 
  • Tillverka elbilar och minska koldioxidutsläppen. 
  • Bygga energisnåla hus och spara energi. 
  • Fokusera på avfallshantering och bidra till resursåtervinning.

Tillsammans med Charlotte Lind förvaltar jag SEB Climate Focus High Yield Fund, en högräntefond som finansierar hållbara, lönsamma bolag med positiv klimatpåverkan. 
Om du vill ta en aktiv roll i klimatomställningen, tänk på hur du allokerar ditt fond- och pensionssparande. Ditt val kan bidra till lösningar som planeten och samhället behöver, och samtidigt generera en bra avkastning. 

Din investering idag kan faktiskt vara grunden för underbara sommarminnen för framtida generationer.

Peter Tram, Fondförvaltare
Peter Tram, Fondförvaltare

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fonden får investera upp till 100 procent av sina tillgångar i räntebärande värdepapper som emitterats och garanterats av en EU-medlemsstat, dess lokala myndigheter eller offentliga internationella organ i vilka en eller flera av dessa medlemsstater är medlemmar, eller av någon annan stat i OECD, G20, Singapore eller Hongkong. Mer information som till exempel faktablad, prospekt och hållbarhetsrelaterade upplysningar finns på www.seb.se/fonder

Läs mer om våra fonder med miljötema:

Räntefonder

Aktiefonder

Läs mer om att spara hållbart