Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

PRIIP gör det lättare att jämföra risk i investeringar

Kvinna sitter vid en dator.

Risken i en investering kan definieras på många olika sätt, men under en längre tid har historiska kurssvängningar varit en vanlig indikator. Fonder har delats in i sju olika riskklasser, där klass ett är för fonder som bedöms ha lägst risk och klass sju är för fonder med högst risk. Men från och med den första januari i år omfattas även fonder av en europeisk standard, PRIIP (Packaged retail and insurance-based investment products), som också den baserar sig på historiska rörelser och även har sju riskklasser.

Syftet med PRIIP-förordningen är att stärka skyddet för dig som investerar i en finansiell produkt och du ska därför kunna få likvärdig information oavsett vilken finansiell produkt du köper. Informationen ska presenteras i produktens faktablad. En viktig del av detta är just produkternas risk som ska gå att jämföra inte bara mellan olika fonder, utan även mellan andra investeringsprodukter som exempelvis warranter eller strukturerade produkter. Men det finns några viktiga saker att tänka på när man jämför fonder enligt PRIIP-standarden jämfört med tidigare

För det första har de allra flesta fonder placerats i en ny riskklass som vanligtvis är en eller två riskklasser lägre än den fonden låg i innan anpassningen till den nya standarden. Den lägre riskklassen innebär inte att risken har minskat för fonden – den faktiska risken är fortfarande densamma som tidigare. Skillnaden är att fonder nu jämförs med fler finansiella produkter, varav vissa har ännu högre risk än exempelvis warranter. För det andra har intervallen för de olika riskklasserna breddats, vilket innebär att skillnaden i risk kan variera en hel del för fonder som ligger i samma riskklass.

Det är viktigt att ha dessa saker i åtanke när man väljer fonder och jämför deras risknivåer. Vilken riskklass en fond är placerad i kan ses i SEB:s fondkurslista eller i fondens produkt- och faktablad. Även om historiska kurssvängningar som klassificeringen baseras på inte är ett löfte om hur fonden kommer att röra sig i framtiden, kan det ge en indikation på om man kan förvänta sig större eller mer begränsade rörelser för just den fonden. Men det är också viktigt att komma ihåg att historiska rörelser inte är den enda faktorn som påverkar en fonds risk, så det är också klokt att göra en mer ingående analys av en fond innan man investerar.

Läs mer om risknivåer för fonder.

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Aktier kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Denna text är endast avsedd som allmän information och utgör inte rådgivning. 

Roger Törnkvist
Placeringsstrateg

Roger Törnkvist

Placeringsstrateg

Roger Törnkvist